Sắp xếp theo ngày
Quyết định tặng Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao cho các cá nhân có nhiều đóng góp vào thành công của bộ phim "Sinh tử" 03/04/2020
Quyết định tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đối với đ/c Nguyễn Văn Gặp, Viện trưởng VKSND huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu 11/03/2020
Quyết định tặng Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao cho các cá nhân có đóng góp vào thành công của bộ phim "Sinh tử" 11/03/2020
Quyết định tặng Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao cho VKSND tỉnh Quảng Ninh 03/03/2020
Quyết định tặng thưởng Huân chương các loại và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 14/02/2020
Khen thưởng nữ cán bộ có thành tích tiêu biểu nhân kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành KSND 13/02/2020
Quyết định tặng Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao 10/02/2020
Quyết định tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc 10/02/2020
Về việc tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến và Đại hội thi đua yêu nước ngành KSND 07/02/2020
Lấy ý kiến danh sách tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng 04/02/2020
Hướng dẫn công tác thi đua và đề nghị khen thưởng, xét tặng Kỷ niệm chương năm 2020 21/01/2020
Kế hoạch thực hiện Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác thi đua, khen thưởng của ngành KSND năm 2020 20/01/2020
Danh sách khen thưởng năm 2019 27/12/2019
Quy chế xét, đề nghị công nhận sáng kiến trong ngành Kiểm sát nhân dân 23/12/2019
Quyết định về việc tặng Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao 29/11/2019
Quyết định về việc tặng Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao 21/11/2019
Danh sách tặng Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao trong phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2011 - 2020 14/11/2019
Hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và xét đề nghị khen thưởng năm 2019 13/11/2019
Danh sách đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba 11/11/2019
Quyết định khen thưởng của Viện trưởng VKSND tối cao 03/10/2019
Kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến và Đại hội thi đua yêu nước ngành KSND lần thứ VI (năm 2020) 03/10/2019
Hướng dẫn tổ chức và hoạt động của cụm, khối thi đua trong ngành KSND 12/09/2019
Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 21/08/2019
Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua "cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019-2025 23/07/2019
Hướng dẫn sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị 16/07/2019
Khen thưởng thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tham nhũng 09/07/2019
Quyết định tặng thưởng do được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 28/06/2019
Góp ý danh sách khen thưởng 28/06/2019
Triển khai thực hiện phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" 19/06/2019
Hướng dẫn về việc khen thưởng đột xuất trong ngành Kiểm sát nhân dân 19/06/2019
123
Số lần truy nhập 45540045
Số người đang xem: 1844