Sắp xếp theo ngày
Quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội 28/05/2020
Quyết định tặng Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao 20/05/2020
Quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động các hạng 20/05/2020
Hướng dẫn việc gắn kết giữa đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động với bình xét thi đua, khen thưởng hằng năm 29/04/2020
Lấy ý kiến danh sách tập thể, cá nhân được đề nghị tặng thưởng Huân chương các loại và danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc năm 2020 của ngành KSND 29/04/2020
Quyết định tặng Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất trong thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 24/04/2020
Quyết định tặng Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao cho các tập thể và cá nhân thuộc Ban Nữ công, Công đoàn, Đoàn Thanh niên thuộc VKSND tối cao 09/04/2020
Quyết định tặng Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao cho các tập thể và cá nhân thuộc Vụ 8 09/04/2020
Quyết định tặng Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao cho các cá nhân có nhiều đóng góp vào thành công của bộ phim "Sinh tử" 03/04/2020
Quyết định tặng Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao cho các cá nhân có đóng góp vào thành công của bộ phim "Sinh tử" 11/03/2020
Quyết định tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đối với đ/c Nguyễn Văn Gặp, Viện trưởng VKSND huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu 11/03/2020
Quyết định tặng Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao cho VKSND tỉnh Quảng Ninh 03/03/2020
Quyết định tặng thưởng Huân chương các loại và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 14/02/2020
Khen thưởng nữ cán bộ có thành tích tiêu biểu nhân kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành KSND 13/02/2020
Quyết định tặng Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao 10/02/2020
Quyết định tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc 10/02/2020
Về việc tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến và Đại hội thi đua yêu nước ngành KSND 07/02/2020
Lấy ý kiến danh sách tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng 04/02/2020
Hướng dẫn công tác thi đua và đề nghị khen thưởng, xét tặng Kỷ niệm chương năm 2020 21/01/2020
Kế hoạch thực hiện Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác thi đua, khen thưởng của ngành KSND năm 2020 20/01/2020
Danh sách khen thưởng năm 2019 27/12/2019
Quy chế xét, đề nghị công nhận sáng kiến trong ngành Kiểm sát nhân dân 23/12/2019
Quyết định về việc tặng Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao 29/11/2019
Quyết định về việc tặng Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao 21/11/2019
Danh sách tặng Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao trong phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2011 - 2020 14/11/2019
Hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và xét đề nghị khen thưởng năm 2019 13/11/2019
Danh sách đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba 11/11/2019
Kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến và Đại hội thi đua yêu nước ngành KSND lần thứ VI (năm 2020) 03/10/2019
Quyết định khen thưởng của Viện trưởng VKSND tối cao 03/10/2019
Hướng dẫn tổ chức và hoạt động của cụm, khối thi đua trong ngành KSND 12/09/2019
123
Số lần truy nhập 47159631
Số người đang xem: 2239