Sắp xếp theo ngày
VKSND tỉnh Bắc Ninh thông báo bổ sung tuyển dụng công chức năm 2019 14/11/2019
Triệu tập Hội nghị "Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 06/CT-VKSTC ngày 06/12/2013 và sơ kết 01 năm thực hiện Quy chế số 169/QĐ-VKSTC; Quy chế số 170/QĐ-VKSTC ngày 02/5/2018 của Viện trưởng VKSND tối cao 14/11/2019
Xây dựng báo cáo tổng kết công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình 14/11/2019
Hướng dẫn công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2020 và triển khai công tác năm 2020 14/11/2019
Danh sách tặng Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao trong phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2011 - 2020 14/11/2019
Quy chế đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động trong ngành Kiểm sát nhân dân 13/11/2019
Hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và xét đề nghị khen thưởng năm 2019 13/11/2019
Thông báo rút kinh nghiệm về việc thực hiện quyền kiến nghị, kháng nghị trong công tác kiểm sát THADS, THAHC 12/11/2019
Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Luật tổ chức VKSND năm 2014 về quyền kiến nghị, kháng nghị trong công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính 11/11/2019
Danh sách đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba 11/11/2019
Ban hành Quy chế phân cấp quản lý công chức, viên chức và người lao động trong ngành KSND 07/11/2019
Thông báo thi tuyển công chức các đơn vị thuộc VKSND tối cao năm 2019 01/11/2019
Kế hoạch sơ kết 05 năm thi hành Pháp lệnh số 09/2014/UBTVQH13 trong ngành KSND 01/11/2019
Thông báo về việc phát sóng bộ phim truyền hình "Sinh tử" 01/11/2019
Quy định về tổ chức hội nghị, hội thảo của VKSND tối cao 28/10/2019
Đăng ký cử cán bộ dự xét tuyển đào tạo đại học và sau đại học tại Trung Quốc năm 2020 25/10/2019
Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 25/10/2019
Thông báo về việc thi tuyển Kiểm sát viên đợt 1, 2 năm 2019 25/10/2019
Thông báo thi tuyển công chức ngành Kiểm sát nhân dân năm 2019 24/10/2019
Tài liệu Hội nghị "Góp ý xây dựng dự thảo Thông tư liên tịch quy định phối hợp thực hiện một số điều của Bộ luật TTHS về theo dõi, quản lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ" tại Tp. Hồ Chí Minh 22/10/2019
Tài liệu Hội nghị tập huấn công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính 22/10/2019
Rà soát, lập danh sách công chức, viên chức diện bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh 21/10/2019
Triệu tập Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2019 16/10/2019
Tài liệu Hội nghị sơ kết 03 năm thi hành Luật Tố tụng hành chính năm 2015 và tập huấn nghiệp vụ kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự năm 2019 15/10/2019
Tài liệu Hội nghị Góp ý xây dựng Dự thảo Thông tư liên tịch về việc phối hợp quản lý, giải quyết các vụ án, vụ việc hình sự tạm đình chỉ 14/10/2019
Triệu tập Hội nghị Góp ý xây dựng Dự thảo Thông tư liên tịch về việc phối hợp quản lý, giải quyết các vụ án, vụ việc hình sự tạm đình chỉ 14/10/2019
Quy chế phối hợp về việc trao đổi thông tin phục vụ điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền 11/10/2019
Tài liệu Hội nghị tập huấn công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 11/10/2019
Góp ý Dự thảo Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành KSND 08/10/2019
Tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thi hành Luật Tố tụng hành chính năm 2015 và tập huấn nghiệp vụ kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự năm 2019 08/10/2019
12345678910...
Số lần truy nhập 42384680
Số người đang xem: 2020