Sắp xếp theo ngày
Yêu cầu thống kê phục vụ xây dựng Báo cáo của Viện trưởng tại kỳ họp Thứ 9 Quốc hội khóa XIV 26/03/2020
Về việc đề xuất sửa đổi, bổ sung Hệ thống mẫu sổ nghiệp vụ 05/03/2020
Biểu mẫu thống kê 2019 và Hướng dẫn 30/01/2020
Công văn về việc thực hiện Phần mềm thống kê theo hệ thống biểu mẫu thống kê mới 21/01/2020
Hướng dẫn công tác thống kê và công nghệ thông tin năm 2020 10/01/2020
Thực hiện Kỳ báo cáo thống kê tháng 12/2019 07/01/2020
Xếp hạng ứng dụng CNTT của các Viện kiểm sát địa phương năm 2019 13/12/2019
Hướng dẫn thống kê phục vụ Báo cáo tổng kết công tác Kiểm sát năm 2019 25/11/2019
Tài liệu Hội nghị tập huấn công tác thống kê ngành KSND 09/10/2019
Yêu cầu thống kê phục vụ xây dựng Báo cáo của Viện trưởng tại kỳ họp Thứ 8 Quốc hội khóa XIV 23/09/2019
Tổng hợp thêm chỉ tiêu thống kê nghiệp vụ phục vụ xây dựng Báo cáo của Viện trưởng VKSNDTC tại kỳ họp Thứ 8, Quốc hội khóa XIV 26/07/2019
Tổng hợp thêm chỉ tiêu thống kê nghiệp vụ phục vụ xây dựng Báo cáo của Viện trưởng VKSNDTC tại kỳ họp Thứ 8, Quốc hội khóa XIV 26/07/2019
Quyết định Ban hành biểu mẫu thống kê về phòng, chống ma tuý 21/05/2019
Góp ý Dự thảo Biểu mẫu thống kê ngành Kiểm sát nhân dân 05/04/2019
Hướng dẫn thực hiện biểu mẫu thống kê hình sự liên ngành 11/03/2019
Hướng dẫn số hóa hồ sơ 26/02/2019
Hướng dẫn công tác thống kê và công nghệ thông tin năm 2019 23/01/2019
Xếp hạng ứng dụng CNTT của các VKS địa phương năm 2018 21/01/2019
Quy định Quản lý và sử dụng mạng Internet trong ngành Kiểm sát nhân dân 10/01/2018
Dự thảo Qui chế quản lý và sử dụng internet trong ngành Kiểm sát nhân dân xin ý kiến các đơn vị 07/09/2017
Dự thảo Đề án "Ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Kiểm sát nhân dân giai đoạn 2017-2021, định hướng đến năm 2025" 20/04/2017
Tài liệu Hội nghị triển khai công tác thống kê và công nghệ thông tin năm 2017 30/03/2017
Công văn 390/VKSTC-C2 ngày 13/02/2017 V/v Báo cáo thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin (kèm theo Mẫu khảo sát) 15/02/2017
Hướng dẫn công tác Thống kê và Công nghệ thông tin năm 2017 18/01/2017
Thông báo rút kinh nghiệm việc tự chấm điểm Bộ chỉ số ứng dụng CNTT năm 2016 của các địa phương 12/12/2016
Xếp hạng ứng dụng CNTT của các VKS địa phương năm 2016 30/11/2016
CV 3574/VKSTC-C2 ngày 05/9/2016 V/v thực hiện bảo trì phần mềm quản lý và thống kê án hình sự và quản lý thống kê án dân sự 06/09/2016
Công văn 3487/VKSTC-C2 V/v Dự thảo mã định danh phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành 30/08/2016
CV 3017/VKSTC-VP V/v tạo điều kiện thi công đường họp trực tuyến và bố trí cán bộ tiếp nhận 26/08/2016
CÁC BƯỚC SETUP IP TRÊN POLYCOM HDX 24/08/2016
123
Số lần truy nhập 45390019
Số người đang xem: 2748