HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT

Câu hỏi
Trong quá trình gia hạn tạm giữ lần 1, đến ngày thứ 4, Cơ quan điều tra ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tiến hành hỏi cung bị can ngay. Việc Cơ quan điều tra hỏi cung bị can trong thời hạn tạm giữ có đúng quy định không?
Nguyễn Văn Long


Trả lời
Điều 183 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định:
“1. Việc hỏi cung bị can do Điều tra viên tiến hành ngay sau khi có quyết định khởi tố bị can...
3. Không hỏi cung bị can vào ban đêm, trừ trường hợp không thể trì hoãn được nhưng phải ghi rõ lý do vào biên bản...
6. Việc hỏi cung bị can tại cơ sở giam giữ hoặc tại trụ sở Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra phải được ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh...”
Như vậy, việc Cơ quan điều tra hỏi cung bị can trong thời hạn tạm giữ, không hỏi cung bị can vào ban đêm, trừ trường hợp không thể trì hoãn được là đúng theo quy định pháp luật.

Ban Biên tập
Số lần truy nhập 47209447
Số người đang xem: 1672