HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT

Câu hỏi
Khi bị can đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đã được Viện kiểm sát phê chuẩn, sau này có căn cứ để thay thế sang biện pháp ngăn chặn bảo lĩnh thì Quyết định cho bảo lĩnh do Viện kiểm sát ra hay sau khi có Quyết định thay thế thì Cơ quan điều tra ra Quyết định áp dụng và Viện kiểm sát ra Quyết định phê chuẩn Quyết định cho bảo lĩnh?
Trần Ngọc Nam


Trả lời
Căn cứ khoản 2 Điều 125 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, biện pháp ngăn chặn tạm giam đã được Viện kiểm sát phê chuẩn trong giai đoạn điều tra, nên khi thay thế bằng biện pháp ngăn chặn bảo lĩnh phải do Viện kiểm sát quyết định. Do đó, Viện kiểm sát ra Quyết định thay thế biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang bảo lĩnh theo mẫu số 42/HS (kèm theo Quyết định số 15/QĐ-VKSTC của Viện trưởng VKSND tối cao Ban hành Mẫu văn bản tố tụng, văn bản nghiệp vụ thực hiện trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra và truy tố).

Ban Biên tập
Số lần truy nhập 47209968
Số người đang xem: 1643