HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT

Câu hỏi
A tàng trữ trái phép 0,2 gam Heroine và 0,3 gam Methamphetamine, bị bắt quả tang. Khối lượng từng chất Heroine và Methamphetamine đều trên mức tối thiểu (0,1g), tổng khối lượng 2 chất là 0,5 gam, dưới mức tối đa (5g) quy định tại điểm c khoản 1 Điều 249 BLHS. Vậy nên áp dụng điểm c hay điểm i khoản 1 Điều 249 BLHS đối với A? Kính mong ban biên tập giải đáp.
Hoàng Hùng


Trả lời
Căn cứ quy định tại Điều 249 Bộ luật Hình sự năm 2015 (Tội tàng trữ trái phép chất ma túy) thì Heroine, Methamphetamine là các chất ma túy được quy định trong cùng một điểm tại các khoản của Điều 249 Bộ luật Hình sự năm 2015, vì vậy sẽ áp dụng quy định tại Điều 4 của Nghị định 19/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 quy định về việc tính tổng khối lượng hoặc thể tích chất ma túy tại một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015 để tính tổng khối lượng của Heroine, Methamphetamine như sau:
1. Cộng khối lượng của từng chất ma túy lại với nhau để xác định tổng khối lượng của 02 chất ma túy (Heroine, Methamphetamine) là: 0,2 gam + 0,3 gam = 0,5 gam (không phẩy năm gam).
2. Đối chiếu tổng khối lượng của 02 chất ma túy với quy định tại điểm, khoản, Điều 249 Bộ luật Hình sự năm 2015. Tổng khối lượng của 02 chất ma túy Heroine, Methamphetamine là 0,5 gam tương đương với khối lượng chất ma túy được quy định tại điểm c khoản 1 Điều 249 Bộ luật Hình sự năm 2015 (từ 0,1 gam đến dưới 05 gam). Tuy nhiên, trong trường hợp này, có 02 chất ma túy nên thuộc trường hợp quy định tại điểm i khoản 1 Điều 249 Bộ luật Hình sự, cụ thể:
“i) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất đó tương đương với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm b đến điểm h khoản này”.

Vụ 4, VKSND tối cao


Số lần truy nhập 47208890
Số người đang xem: 1622