HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT

Câu hỏi
A trộm cắp tài sản vào các ngày 15/2, 25/2 và 27/2. Mỗi lần trộm cắp giá trị tài sản đều dưới 2 triệu. A chưa có tiền án, tiền sự về các tội nhóm sở hữu và không thuộc các trường hợp khác để truy cứu trách nhiệm hình sự. Tổng giá trị tài sản 3 lần trộm cắp trên 2 triệu. Trong trường hợp này, hành vi của A có bị coi là phạm tội liên tục, kế tiếp nhau về mặt thời gian theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 02/2001 hay không? Nếu bị coi là phạm tội liên tục thì có đúng với ví dụ cũng như tinh thần điều luật được hướng dẫn trong thông tư hay không? Có văn bản nào quy định trong khoảng thời gian bao lâu thì được coi là liên tục? Đề nghị VKS tối cao hướng dẫn cụ thể các trường hợp trộm cách ngày như trên.
Trần Thị Yến


Trả lời
Theo nội dung tại Mục 5 Phần II Thông tư liên tịch số 02/2001/TTLT- TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP ngày 25/12/2001 thì hành vi của A là trộm cắp nhiều lần, mỗi lần dưới mức định lượng của Điều luật trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, như nội dung theo câu hỏi thì A vẫn bị truy cứu trách nhiệm hình sự (tổng 3 lần trộm cắp với trị giá tài sản trên 2 triệu đồng) theo ví dụ ở điểm b hoặc c Mục 5 Phần II Thông tư này.

Vụ 2, VKSNDTC
Số lần truy nhập 47209864
Số người đang xem: 1657