HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT

Câu hỏi
Phân biệt "Trả hồ sơ điều tra bổ sung và "Trả hồ sơ truy tố lại"
Trần Đình Trường


Trả lời
- Trả hồ sơ điều tra bổ sung:
+ Cơ sở pháp lý: Điều 245, Điều 280 BLTTHS
+ Thẩm quyền: Viện kiểm sát (Điều 245); Tòa án (Điều 280)
+ Các trường hợp trả hồ sơ: Khoản 1 Điều 245; khoản 1 Điều 280
- Trả hồ sơ truy tố lại:
+ Cơ sở pháp lý: Điều 298 BLTTHS
+ Thẩm quyền: Tòa án (Điều 298)
+ Các trường hợp trả hồ sơ: Khoản 3 Điều 298
Trong trường hợp trả hồ sơ điều tra bổ sung theo quy định tại Điều 245, cơ quan thực hiện việc điều tra bổ sung là Cơ quan điều tra, còn theo quy định tại Điều 280 BLTTHS thì cơ quan thực hiện việc điều tra bổ sung theo yêu cầu của Tòa án là Viện kiểm sát, nếu Viện kiểm sát thấy tự mình có thể thực hiện việc điều tra lại thì Viện kiểm sát sẽ trực tiếp tiến hành một số hoạt động điều tra để bổ sung tài liệu, chứng cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 246 BLTTHS.
Trong trường hợp trả hồ sơ để truy tố lại, theo quy định tại khoản 3 Điều 298 BLTTHS, cơ quan thực hiện việc truy tố lại theo yêu cầu của Tòa án là Viện kiểm sát.

Vụ 14, VKSND tối cao
Số lần truy nhập 47209977
Số người đang xem: 1648