HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT

Câu hỏi
A là người chưa đủ 14 tuổi, do A có mâu thuẫn với B nên đã nhờ C là người đủ 18 tuổi điều khiển xe máy chở A để tìm đánh B, C đồng ý. A mang theo đoạn gỗ dài 50 cm ngồi phía sau xe cho C chở, đến nhà B thì C đứng bên ngoài, A cầm đoạn gỗ vào trong nhà đánh B, kết quả giám định thương tích của B là 31 phần trăm. Hỏi C có phạm tội không? Vì sao?
Lê Tất Nhiên


Trả lời
Trường hợp này, A, C đã cố ý thực hiện hành vi gây thương tích cho B. Theo nội dung câu hỏi thì A là người chủ mưu, cầm đầu còn C có vai trò giúp sức. A dưới 14 tuổi, chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự (Điều 12 BLHS) nên không truy cứu trách nhiệm hình sự. Còn hành vi của C giúp sức cho A đã cấu thành tội cố ý gây thương tích với tỷ lệ 31%. Hành vi của C vẫn cấu thành tội phạm, việc A không bị xử lý hình sự là do chính sách hình sự.

Vụ 2, VKSNDTC
Số lần truy nhập 47209629
Số người đang xem: 1656