HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT

Câu hỏi
Có bắt buộc các vụ án hình sự, Kiểm sát viên phải có Bản yêu cầu điều tra không? (Căn cứ pháp lý)
tahuuhuymocchau@gmail.com


Trả lời
Khoản 1 Điều 26 Quy chế tạm thời Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra và truy tố (Ban hành kèm theo Quyết định số 03/QĐ-VKSTC ngày 29/12/2017 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao) quy định: “Trong quá trình thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra vụ án hình sự, khi cần làm rõ về tội phạm, người phạm tội và những vấn đề phải chứng minh trong vụ án hoặc để hoàn thiện thủ tục tố tụng, Kiểm sát viên đề ra yêu cầu điều tra. Yêu cầu điều tra có thể được thực hiện nhiều lần, bằng văn bản hoặc bằng lời nói.”
Như vậy, Kiểm sát viên chỉ ban hành Bản yêu cầu điều tra trong trường hợp cần làm rõ về tội phạm, người phạm tội và những vấn đề phải chứng minh trong vụ án hoặc để hoàn thiện thủ tục tố tụng, hay nói cách khác khi Điều tra viên điều tra chưa toàn diện, triệt để, còn có tồn tại trong việc thu thập chứng cứ và vi phạm thủ tục tố tụng làm ảnh hưởng đến chất lượng giải quyết vụ án. Trong những vụ án Kiểm sát viên khi thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra nhận thấy không cần phải làm rõ vấn đề gì, không có vi phạm thì không nhất thiết phải ban hành Bản yêu cầu điều tra.

Ban biên tập
Số lần truy nhập 45558250
Số người đang xem: 2465