HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT

Câu hỏi
Ngày 04/9/2012, Nguyễn Văn A bị Tòa án huyện C phạt 3 tháng tù về tội đánh bạc và phải chịu án phí hình sự sơ thẩm là 200.000đ. A kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tòa án tỉnh Đ sửa án, phạt 9 tháng cải tạo không giam giữ (đã chấp hành xong). Ngày 06/3/2018, A bị khởi tố về tội đánh bạc. Qua xác minh việc thi hành án thì Tòa án C không chuyển Bản án cho cơ quan thi hành án dân sự nên không ra quyết định thi hành khoản án phí chủ động 200.000đ đối với A (A không cố tình trốn tránh). Ngày 30/8/2018, Tòa án C mới chuyển Bản án cho cơ quan thi hành án dân sự. Ngày 31/8/2018, A đến cơ quan thi hành án dân sự nộp 200.000đ APHSST/2012. Ngày 05/9/2019, cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định thi hành (xong). Theo Điều 60 BLHS năm 2015 thì bản án đã hết hiệu lực thi hành; theo khoản 3 Điều 70 BLHS năm 2015 đương nhiên được xóa án tích; Nghị quyết 01/2007/NQ-HĐTP hướng dẫn Điều 55 BLHS năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) về thời hiệu thi hành bản án đối với quyết định hình phạt, còn các quyết định khác về tài sản, bồi thường...và án phí...thì việc xác định thời hiệu được thực hiện theo quy đinh của pháp luật về thi hành án dân sự nhưng Luật Thi hành án dân sự năm 2014 và Nghị đinh 62/CP không quy định thời hiệu đối với khoản thi hành án chủ động (án phí). Do thấy có sự xung đột của pháp luật và có nhiều quan điểm khác nhau trong việc xác định tiền án của A, để có cơ sở giải quyết vụ án đúng pháp luật, rất mong có ý kiến giải đáp của quý cơ quan. Xin cảm ơn.
Nguyễn Thị Lan Phương


Trả lời
Ngày xét xử sơ thẩm là 04/9/2012 nhưng không đề cập ngày xét xử phúc thẩm để tính thời điểm Bản án có hiệu lực pháp luật và chấp hành bản án. Theo Điều 64 và Điều 67 BLHS năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009), chấp hành xong hình phạt gồm cả hình phạt chính và hình phạt bổ sung và các quyết định khác thì đương nhiên được xóa án tích (Khoản 3 Điều 67). Tuy nhiên, BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định những trường hợp đương nhiên được xóa án tích (Điều 70) và cách tính thời hạn để xóa án tích (Điều 73) thì thời hạn để tính xóa án tích căn cứ vào hình phạt chính đã tuyên. Do đó, trong trường hợp này, A được hưởng tình tiết có lợi hơn quy định tại BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), nếu từ khi A chấp hành xong hình phạt chính là cải tạo không giam giữ, chấp hành xong hình phạt bổ sung, các quyết định khác của bản án và không thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời hạn 01 năm thì A đương nhiên được xóa án tích.

Ban Biên tập
Số lần truy nhập 45390746
Số người đang xem: 2580