VKSND tỉnh Lạng Sơn nhiều năm liền đạt thành tích cao

trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ

 

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn được thành lập ngày 26/7/1960, gồm 11 đơn vị Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện và 12 phòng nghiệp vụ. Nằm trên địa bàn một tỉnh biên giới phía Bắc có đường biên giới giáp với nước bạn Trung Quốc, tình hình tội phạm diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng nên để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của ngành, trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn là rất lớn. Vượt qua mọi khó khăn, trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Ban cán sự đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở và lãnh đạo Viện kiểm sát tỉnh, ngành Kiểm sát Lạng Sơn đã thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị của Ngành mà Đảng và Nhà nước giao cho, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo điều kiện cho việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Những thành tích đạt được trong công tác chuyên môn

Ban cán sự đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ, tập thể lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã quán triệt và tổ chức thực hiện tốt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về cải cách tư pháp, các Nghị quyết của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân tỉnh, Chỉ thị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; thực hiện nhiều biện pháp nhằm tăng cường trách nhiệm của lãnh đạo, Kiểm sát viên; duy trì nghiêm chế độ giao ban tuần, tháng, quý để kiểm điểm, đánh giá kết quả công tác, chú trọng tăng cường giao ban với hình thức trực tuyến.

Thực hiện Chỉ thị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, hàng năm Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đều xác định khâu công tác đột phá để phấn đấu thực hiện nhiệm vụ. Cụ thể: “Nâng cao chất lượng đề ra yêu cầu điều tra; hạn chế thấp nhất việc trả hồ sơ giữa các cơ quan tiến hành tố tụng có trách nhiệm của Viện kiểm sát; nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa; nâng cao chất lượng kháng nghị phúc thẩm ngang cấp về hình sự, dân sự, hành chính”. Để thực hiện tốt khâu công tác đột phá đó, Viện kiểm hai cấp đã chủ động, tích cực đề ra yêu cầu điều tra bảo đảm có căn cứ, sát với nội dung vụ án, hạn chế việc trả hồ sơ giữa các cơ quan tiến hành tố tụng; nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa, bảo đảm bình đẳng, dân chủ, xác định sự thật khách quan của vụ án, kịp thời phát hiện và khắc phục các vi phạm pháp luật trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử; phối hợp với Tòa án nhân dân hai cấp lựa chọn phiên tòa xét xử rút kinh nghiệm nhằm nâng cao kỹ năng thẩm vấn, tranh tụng cho Kiểm sát viên. Bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ trong Nghị quyết của Quốc hội và chỉ tiêu của Ngành đề ra, lãnh đạo Viện đã chỉ đạo sát sao đối với Kiểm sát viên, đề ra biện pháp, giải pháp nâng cao trách nhiệm, kỹ năng của Kiểm sát viên trong công tác kiểm sát hoạt động tư pháp nhằm kịp thời phát hiện những vi phạm của của các cơ quan để xem xét, quyết định kiến nghị, kháng nghị khắc phục vi phạm và phòng ngừa tội phạm.

Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành và đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Kiểm sát Lạng Sơn, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã xây dựng mô hình sử dụng phần mềm quản lý văn bản điện tử trong nội bộ đến Viện kiểm sát nhân dân hai cấp. Sau khi đưa vào sử dụng, các đơn vị đã khai thác tốt tính năng của phần mềm gửi và nhận văn bản giữa các cá nhân, đơn vị, góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí so với việc gửi văn bản qua bưu điện. Đồng thời, nhằm tối ưu hóa phần mềm, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã nâng cấp thêm tiện ích quản lý công việc, thực hiện việc lên lịch công tác trên phần mềm quản lý văn bản, giúp lãnh đạo Viện nắm được khối lượng, chất lượng công việc của từng cán bộ nói riêng và khối lượng công việc của các đơn vị nói chung, từ đó bố trí, sắp xếp bố trí cán bộ cho phù hợp, hiệu quả.

Trong 5 năm, tập thể lãnh đạo, cán bộ, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã luôn nỗ lực, phấn đấu hết mình với tinh thần trách nhiệm cao nhất để hoàn thành nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Ngành giao phó. Chính vì vậy, ngành Kiểm sát Lạng Sơn đã đạt được nhiều thành tích trong những năm qua.

Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí trao Cờ thi đua Chính phủ

cho VKSND tỉnh Lạng Sơn tại Hội nghị triển khai công tác năm 2019 của ngành Kiểm sát nhân dân

 Trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, Viện kiểm sát nhân dân hai cấp đã có sự phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng trong việc quản lý và xử lý tin báo, tố giác về tội phạm, tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm đạt 93,1%. Qua thực hành quyền công tố và kiểm sát việc khởi tố, Viện kiểm sát đã kiểm sát trực tiếp 62 cuộc, ban hành 62 kết luận và 40 kiến nghị, tiến hành 05 cuộc phúc tra việc thực hiện kiến nghị của Viện kiểm sát và ban hành 02 thông báo rút kinh nghiệm. Qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác tội phạm, đồng thời tăng cường trách nhiệm phối hợp của các cơ quan trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo mọi hành vi phạm và tội phạm đều được phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh.

Đối với công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra và truy tố vụ án hình sự, Viện kiểm sát hai cấp đã kiểm sát chặt chẽ ngay từ giai đoạn khởi tố vụ án, khởi tố bị can; phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng nhằm nâng cao chất lượng kiểm sát điều tra, hạn chế đến mức thấp nhất việc trả hồ sơ giữa các cơ quan tiến hành tố tụng; thực hiện tốt chủ trương “Tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra”, thường xuyên bám sát tiến độ điều tra vụ án. Chú trọng đề ra và nâng cao chất lượng, hiệu quả yêu cầu điều tra, đảm bảo việc thu thập chứng cứ đầy đủ, toàn diện, đúng pháp luật. Hoạt động điều tra thu thập chứng cứ và chất lượng việc lập hồ sơ các vụ án tiếp tục được nâng lên, hạn chế vi phạm pháp luật tố tụng; không có trường hợp nào đình chỉ do hành vi không cấu thành tội phạm.

Bên cạnh đó, Viện kiểm sát nhân dân hai cấp tăng cường phối hợp với các cơ quan hữu quan đẩy nhanh tiến độ giải quyết án, nhất là án trọng điểm, án được dư luận xã hội quan tâm. Tăng cường công tác lãnh đạo, kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ; đẩy mạnh việc tự nghiên cứu văn bản để nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên; chú trọng việc phát hiện và tổng hợp các vi phạm của các cơ quan tư pháp để ban hành kháng nghị, kiến nghị.

 Trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử vụ án hình sự, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn luôn thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Quốc hội và các Chỉ thị công tác của Ngành, bảo đảm thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử các vụ án hình sự theo quy định của Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014, bảo đảm thực hiện tốt chủ trương “Nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa, không để xảy ra oan, sai và bỏ lọt tội phạm.

Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự, Viện kiểm sát hai cấp đã thực hiện chức năng kiểm sát thường kỳ và kiểm sát trực tiếp việc chấp hành pháp luật tại các Nhà tạm giữ, Trại tạm giam. Trong 05 năm, Viện kiểm sát đã tiến hành kiểm sát trực tiếp tại 175 Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn về việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, theo dõi người bị phạt tù cho hưởng án treo (tăng 115 cuộc so với cùng kỳ), kiểm sát trực tiếp 60 đơn vị Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện (tăng 44 cuộc so với cùng kỳ); ban hành 05 kháng nghị (tăng 05 kháng nghị so với cùng kỳ), 41 bản kiến nghị yêu cầu khắc phục những thiếu sót và 11 thông báo rút kinh nghiệm. Kết luận, kiến nghị của Viện kiểm sát đều được Uỷ ban nhân dân xã, phường, Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện chấp nhận, góp phần đưa công tác này bước đầu thực hiện có hiệu quả.

Bên cạnh đó, Viện kiểm sát hai cấp đã thực hiện tốt công tác tiếp nhận, quản lý và giải quyết khiếu nại, tố cáo, chú trọng giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc trách nhiệm của Viện kiểm sát. Bố trí đủ cán bộ, Kiểm sát viên có năng lực, trình độ làm công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân. Kiểm sát chặt chẽ việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp của các cơ quan tư pháp cùng cấp bằng nhiều hình thức như kiểm sát trực tiếp, yêu cầu tự kiểm tra và báo cáo kết quả nên công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan tư pháp có nhiều chuyển biến tích cực, đơn khiếu nại của công dân được giải quyết kịp thời, đúng pháp luật.

Tích cực hưởng ứng, tổ chức các phong trào thi đua

Trong những năm qua, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã phát động và tích cực hưởng ứng nhiều phong trào như: “Thi đua lập thành tích thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng”; “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2 (2016-2020); “Lạng Sơn cùng cả nước chung tay vì người nghèo - không ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016-2020. Đồng thời phát động và hưởng ứng các phong trào thi đua: “Chào mừng kỷ niệm 185 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn”; cuộc thi viết “Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam” năm 2017 cùng nhiều phong trào thi đua do địa phương và các tổ chức đoàn thể phát động. Kết quả có 82 lượt tập thể và 259 cá nhân được tặng Bằng khen của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhằm động viên khích lệ đội ngũ cán bộ, công chức trong Ngành tích cực rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế.

Đặc biệt, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Hội thi Kiểm sát viên giỏi ngành Kiểm sát Lạng Sơn năm 2013, 2015 và 2016 để lựa chọn những Kiểm sát viên giỏi, Kiểm sát viên tiêu biểu của ngành Kiểm sát Lạng Sơn. Nhiều hoạt động thiết thực được tổ chức như Hội thi “Kỹ năng soạn thảo văn bản”, “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”. Đây cũng là cơ hội để các Kiểm sát viên tự kiểm tra, đánh giá kiến thức pháp luật, năng lực nghiệp vụ và kỹ năng công tác kiểm sát của bản thân. Qua mỗi cuộc thi, Ban cán sự đảng, lãnh đạo Viện sẽ đánh giá đúng trình độ năng lực của đội ngũ cán bộ, là cơ sở để thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ, công chức, góp phần thiết thực xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên ngành Kiểm sát thật sự trong sạch, vững mạnh.

Đối với hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể, các Đảng viên, hội viên, đoàn viên luôn có ý thức xây dựng tổ chức Đảng và các tổ chức đoàn thể quần chúng trong sạch, vững mạnh. Trong 5 năm, Viện kiểm sát hai cấp không có trường hợp cán bộ, Kiểm sát viên, Đảng viên vi phạm pháp luật bị xử lý kỷ luật. Hằng năm, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn đều được công nhận là cơ quan an toàn, văn hóa, được Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn tặng Bằng khen công nhận đơn vị đạt danh hiệu “Cơ quan an toàn về an ninh, trật tự” giai đoạn 2012 - 2017. Đảng bộ cơ sở Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đều được công nhận đạt trong sạch vững mạnh; các tổ chức đoàn thể đều đạt tiêu chuẩn vững mạnh. Ngoài ra cán bộ, Kiểm sát viên, viên chức trong ngành Kiểm sát Lạng Sơn còn tích cực tham gia các hoạt động phong trào thể thao, văn nghệ do ngành, địa phương tổ chức và đã đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ.

Đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao

 trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho VKSND tỉnh Lạng Sơn

Đơn vị được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì và Cờ thi đua của Chính phủ trong năm 2018

Với những thành tích nổi bật, tiêu biểu trong 05 năm, ngành Kiểm sát Lạng Sơn đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2013); 05 năm liền được Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tặng Cờ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân, nhiều tập thể và cá nhân được tặng thưởng các danh hiệu cao quý.  Đặc biệt, trong năm 2018, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì. Đây là niềm vinh dự, tự hào của cả tập thể lãnh đạo, cán bộ, Kiểm sát viên ngành Kiểm sát Lạng Sơn bởi những nỗ lực, cố gắng trong nhiều năm đều được Đảng, Nhà nước ghi nhận và đánh giá cao. Niềm vui còn được nhân đôi khi Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn được trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ do có nhiều thành tích xuất sắc trong năm 2018, trở thành một trong số ít đơn vị trong Ngành nhận được 2 danh hiệu thi đua cao quý trong cùng một năm.

Bài học kinh nghiệm của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Để đạt được những thành tích trên, tập thể Ban cán sự đảng, Ban chấp hành Đảng bộ cơ sở, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã thực hiện tốt chủ trương “Đổi mới, chất lượng, kỷ cương, hướng về cơ sở” và phương châm “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Chất lượng, hiệu quả”. Trước hết, công tác thi đua, khen thưởng phải đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, bên cạnh đó cần có sự tăng cường phối hợp giữa lãnh đạo Viện và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với cán bộ, nhân viên, đoàn viên, hội viên của cơ quan để thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do Ngành và địa phương phát động.

Để động viên đội ngũ cán bộ, công chức làm tốt nhiệm vụ, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn luôn đề ra chủ trương khen thưởng kịp thời, đúng tiêu chuẩn, đúng thành tích, đúng đối tượng nhằm đảm bảo sự công bằng, qua đó khuyến khích cán bộ và người lao động tích cực, hăng hái phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo Viện thường xuyên chú trọng công tác xây dựng, nhân rộng và học tập các gương điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, Kiểm sát viên giỏi, Kiểm sát viên tiêu biểu, qua đó tạo phong trào thi đua sôi nổi trong toàn Ngành.

Nhờ áp dụng các giải pháp và bài học kinh nghiệm đúc rút từ thực tế nên từ năm 2013 – 2018, ngành Kiểm sát tỉnh Lạng Sơn đã đạt được nhiều danh hiệu thi đua cũng như hình thức khen thưởng cấp Nhà nước.

Những danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng nhận được trong nhiều năm qua là nguồn động viên tinh thần, đồng thời là áp lực, trách nhiệm để Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Lạng Sơn nỗ lực hơn nữa trong những năm tiếp theo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, chức năng của Ngành, nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội cho địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Hồng Quyên

 

 

Số lần truy nhập 44621680
Số người đang xem: 1362