Đảng bộ VKSND tỉnh Bến Tre nhiều năm liền

đạt thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng

 

VKSND tỉnh Bến Tre hiện có 11 phòng, 6 chi bộ trực thuộc, 65 đảng viên, có cơ cấu cán bộ chủ chốt và số lượng cán bộ, Kiểm sát viên đủ tiêu chuẩn năng lực, đảm bảo phục vụ yêu cầu theo từng đơn vị. Trong những năm qua, Đảng ủy VKSND tỉnh luôn chú trọng thực chất trong thực tiễn công tác để làm thước đo đánh giá các tổ chức cơ sở đảng.

Hàng năm, các chi bộ trực thuộc luôn đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; Đảng bộ VKSND tỉnh 5 năm liền (2012 – 2016) được Ban Thường vụ Tỉnh ủy công nhận và khen thưởng. Để đạt được những thành tích trên, Đảng bộ VKSND tỉnh đã có nhiều đóng góp cho công tác xây dựng Đảng với những thành tựu nổi bật.

Trong những năm qua, Đảng ủy, tập thể lãnh đạo VKSND tỉnh đã lãnh đạo công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp có nhiều chuyển biến tích cực. Hầu hết các chỉ tiêu cơ bản hàng năm của Ngành đều thực hiện đạt và vượt so với kế hoạch đề ra; công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng luôn được chú trọng thực hiện. Cụ thể: Kiểm sát viên tham gia 100% các vụ khám nghiệm hiện trường, tử thi; xử lý tố giác, tin báo tội phạm luôn đạt chỉ tiêu đề ra; tỷ lệ giải quyết án, truy tố đạt 100%; không có trường hợp VKS truy tố, Tòa án tuyên bị cáo không phạm tội. Tổ chức nghiêm túc, có hiệu quả các phiên tòa rút kinh nghiệm và phiên tòa xét xử lưu động; chất lượng kháng nghị đạt cao, hàng năm kháng nghị hình sự, dân sự, hành chính của Viện kiểm sát được Tòa án chấp nhận đạt tỷ lệ cao; công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp ngày càng nâng cao về chất lượng, số lượng; công tác hướng dẫn nghiệp vụ đối với Viện kiểm sát cấp huyện luôn kịp thời. Xác định công tác đấu tranh phòng ngừa vi phạm, tội phạm và tuyên truyền pháp luật là nhiệm vụ hết sức quan trọng, do vậy lãnh đạo Viện đã tập trung chỉ đạo tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng để nắm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, cùng với Cơ quan điều tra phân loại, xử lý kịp thời, kiểm sát chặt chẽ việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, chống oan sai, bỏ lọt tội phạm.

Đảng ủy chú trọng xây dựng chuẩn mực đạo đức của cán bộ, Kiểm sát viên gắn với thực hiện cuộc vận động: Xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” do VKSND tối cao phát động; kịp thời quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Qua đó, công tác tự phê bình và phê bình có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm.

Đảng ủy luôn thực hiện tốt quan hệ phối hợp với chính quyền, đoàn thể; tạo được sự đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm; xây dựng khối đoàn kết nội bộ, chủ động đấu tranh chống biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, quan liêu, tham nhũng, lãng phí…

Đảng ủy xác định đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng sát người, sát việc, sát với phương châm của Ngành “Đổi mới, chất lượng, kỷ cương, hướng về cơ sở”. Ngoài việc tổ chức họp giao ban định kỳ, từng thành viên Ban lãnh đạo Viện còn bố trí thời gian trực tiếp đi cơ sở để nắm bắt tình hình, kịp thời củng cố, xây dựng kiện toàn tổ chức bộ máy, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp.

Công tác phát triển đảng viên được chú trọng cả về số lượng và chất lượng, hàng năm Đảng bộ đã kết nạp từ 2 – 4 đảng viên mới đảm bảo đủ tiêu chuẩn, vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Đảng ủy thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức đoàn thể trực thuộc (Công đoàn, Đoàn thanh niên) thực hiện tốt các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ và sự chỉ đạo của đoàn thể cấp trên; quản lý chặt chẽ và động viên đoàn viên, hội viên chấp hành tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua. Bên cạnh đó, ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre đã tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, động viên, giúp đỡ và tặng nhiều phần quà giá trị cho các gia đình hộ nghèo, gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn…

Với bề dày và thành tích đã đạt được, Đảng ủy, tập thể lãnh đạo VKSND tỉnh luôn cố gắng đoàn kết, phấn đấu thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, đồng thời khắc phục những khó khăn, thử thách, xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ đối với cán bộ Kiểm sát “Công minh – Chính trực – Khách quan – Thận trọng – Khiêm tốn”.   

VKSND tỉnh Bến Tre

 

Số lần truy nhập 44623357
Số người đang xem: 2727