Họp Ban nội dung về việc tổ chức kỷ niệm

60 năm ngày thành lập ngành KSND

 

Ngày 29/7/2019, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao chủ trì buổi họp của Ban nội dung về việc tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960 - 26/7/2020). Cùng dự hội nghị có các đồng chí là thành viên của Ban nội dung.

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao chủ trì buổi họp

Theo Quyết định số 273/QĐ-VKSTC ngày 02/7/2019 về việc thành lập và quy định nhiệm vụ các Ban giúp việc Ban chỉ đạo tổ chức kỷ niệm 60 năm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân, Ban nội dung do đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân làm Trưởng ban có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

- Biên soạn cuốn “Biên niên sử 60 năm xây dựng và phát triển Viện kiểm sát nhân dân Việt Nam”.

- Biên soạn cuốn sách “Lịch sử Viện kiểm sát nhân dân Việt Nam”.

- Xây dựng báo cáo Tổng kết lý luận và thực tiễn về tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân qua 60 năm xây dựng và phát triển.

- Biên soạn cuốn sách “Sự lãnh đạo của Đảng đối với ngành Kiểm sát nhân dân”.

- Biên soạn cuốn sách “Các bài phát biểu, bài viết của lãnh đạo Đảng và Nhà nước về Viện kiểm sát nhân dân”.

- Công tác chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Ngành.

- Xây dựng báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 5 năm của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

- Sưu tầm, hệ thống hóa các nghị quyết, chỉ thị, văn kiện khác của Đảng, các văn bản pháp luật, các tư liệu khác, hình ảnh, hiện vật, phim về ngành Kiểm sát nhân dân qua 60 năm tổ chức và hoạt động, trưng bày tại Phòng Truyền thống của Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Căn cứ những nhiệm vụ trên, tại buổi họp, đồng chí Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng cùng các thành viên trong Ban nội dung thảo luận và thống nhất bảng phân công công việc, theo đó mỗi phần việc cụ thể được giao cho một nhóm hoặc một cá nhân đảm nhận.

Toàn cảnh buổi họp

Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Trưởng Ban nội dung yêu cầu các nhóm chịu trách nhiệm xây dựng bản kế hoạch, trong đó nêu rõ những công việc cụ thể cần làm, thời gian hoàn thành và các yêu cầu cần đạt được. Bản kế hoạch chi tiết cần hoàn thiện trước ngày 15/8/2019 để làm căn cứ xây dựng kế hoạch chung của Ban nội dung. Các trưởng nhóm chủ động đề xuất thành viên giúp việc cho nhóm mình, đồng thời lập dự toán kinh phí để Chánh Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao căn cứ vào đó lập bản dự toán chung. Trong quá trình thực hiện, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đề nghị các nhóm mời những cán bộ hưu trí nguyên là lãnh đạo, Kiểm sát viên có trách nhiệm và tâm huyết với Ngành tham gia quá trình biên soạn sách, tạo điều kiện tốt nhất để các cán bộ hưu trí phát huy trí tuệ, góp phần biên soạn thành công những cuốn sách kỷ niệm 60 năm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân.

Hồng Quyên

Số lần truy nhập 44623068
Số người đang xem: 2755