Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chào mừng

kỷ niệm 60 năm ngày thành lập VKSND

Ngày 23/7/2019, đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao chủ trì buổi họp Ban Tuyên truyền về việc tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày thành lập VKSND. Cùng dự có các đồng chí là thành viên Ban Tuyên truyền ngành KSND.

Đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao chủ trì buổi họp

Tại buổi họp, đồng chí Nguyễn Như Hùng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Công tác tuyên truyền ngành KSND, Tổng Biên tập Tạp chí Kiểm sát trình bày dự thảo Kế hoạch tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập VKSND (26/7/1960 – 26/7/2020). Theo đó, trong thời gian tới cần đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền với nội dung phong phú, đa dạng để tuyên truyền rộng rãi tới mọi tầng lớp nhân dân và toàn Ngành về truyền thống 60 năm xây dựng và phát triển của ngành KSND; thông qua các hoạt động tuyên truyền cổ vũ phong trào thi đua, nhân rộng các điển hình tiên tiến, xây dựng hình ảnh người cán bộ Kiểm sát trong sự nghiệp đổi mới và cải cách tư pháp; tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí; bảo đảm tính định hướng, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả trong các hoạt động tuyên truyền.

Đồng chí Nguyễn Như Hùng, Tổng Biên tập Tạp chí Kiểm sát trình bày dự thảo Kế hoạch tuyên truyền

Cụ thể các nội dung, hoạt động kỷ niệm 60 năm thành lập VKSND bao gồm: Xây dựng Đề cương tuyên truyền; tổ chức kỷ niệm 115 ngày sinh đồng chí Hoàng Quốc Việt, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đầu tiên; hoàn thành bộ phim truyền hình về ngành KSND; xây dựng phim tài liệu về truyền thống 60 năm ngành KSND; tổ chức hội diễn văn nghệ, hội thao toàn Ngành; tổ chức phong trào tìm hiểu về truyền thống 60 năm ngành KSND; tổ chức họp báo, phát hành các ấn phẩm, mở chuyên trang, chuyên mục trên báo chí...

Toàn cảnh buổi họp

Phát biểu chỉ đạo tại buổi họp, đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị các đơn vị gấp rút triển khai các nội dung, hoạt động chào mừng 60 năm ngày thành lập ngành KSND; đồng thời yêu cầu các đơn vị thuộc Ban Tuyên truyền phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, VKSND các cấp và các cơ quan thông tấn, báo chí ngoài Ngành đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức có hiệu quả các hoạt động nêu trên.

Thành Luân

Số lần truy nhập 44623206
Số người đang xem: 2786