Nhanh chóng kiện toàn các Ban tổ chức

Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân

 

Ngày 11/02/2020, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao có buổi làm việc với các Ban tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (1960 - 2020).

Tham dự buổi làm việc có các thành viên Tổ Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Thủ trưởng một số đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao và thành viên các Ban tổ chức Lễ kỷ niệm.

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đại diện Ban Nội dung, Ban Thi đua - Khen thưởng, Ban Tuyên truyền, Ban Hậu cần báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ được giao và phương hướng triển khai công tác của từng Ban trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhấn mạnh, kỷ niệm 60 năm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân là sự kiện lớn của ngành Kiểm sát nhân dân trong năm 2020; cùng với đó là tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020.

Nhất trí với phương án kiện toàn các Ban do Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề xuất, đồng chí Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp, nhanh chóng kiện toàn các Ban tổ chức Lễ kỷ niệm. Các Ban, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo tổ chức kỷ niệm 60 năm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân khẩn trương triển khai công việc bảo đảm đúng tiến độ đề ra.

Toàn cảnh buổi làm việc

Ban Nội dung tập trung sớm hoàn thiện cuốn biên niên sử 60 năm ngành Kiểm sát nhân dân; báo cáo một số vấn đề lý luận, thực tiễn qua 60 năm hoạt động của Ngành, trong đó quan trọng nhất là phải rút ra bài học kinh nghiệm; từ đó xây dựng định hướng phát triển của Ngành trong giai đoạn mới.

Tiếp tục làm việc với Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương để báo cáo, đề xuất với Đảng, Nhà nước tặng danh hiệu cao quý cho Ngành tại Lễ kỷ niệm. Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao cũng lưu ý Ban Tuyên truyền phối hợp Ban Nội dung và các đơn vị liên quan chỉ đạo các đơn vị báo chí trong Ngành tích cực tuyên truyền về kỷ niệm 60 năm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân và tổ chức họp báo trước Lễ kỷ niệm, góp phần nâng cao vị thế, vai trò của ngành Kiểm sát nhân dân.

TG

 
Số lần truy nhập 44622752
Số người đang xem: 2439