Viện kiểm sát nhân dân tối cao gửi lại một số thông tin sửa đối, bổ sung dự thảo Hệ thống chỉ tiêu, Chế độ báo cáo thống kê ngành KSND đề nghị các đơn vị lấy lại về để góp ý
Văn bản góp ý gửi về Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin trước ngày 04/4/2016.
Địa chỉ email nhận góp ý tk_vkstc@vks.gov.vn
Đề nghị các đơn vị download những tài liệu dự thảo dưới đây:
Số lần truy nhập 47230962
Số người đang xem: 1411