CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY
CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

Văn phòng

Vụ Hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp về hình sự (Vụ 13)

Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án an ninh (Vụ 1)

Vụ Pháp chế và quản lý khoa học (Vụ 14)

Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án trật tự xã hội (Vụ 2)

Vụ Tổ chức cán bộ (Vụ 15)

Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế (Vụ 3)

Vụ Thi đua - Khen thưởng (Vụ 16)

Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án ma túy (Vụ 4)

Cơ quan điều tra VKSND tối cao (Cục 1)

Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án tham nhũng, chức vụ (Vụ 5)

Cục Thống kê tội phạm và công nghệ thông tin (Cục 2)

Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án xâm phạm hoạt động tư pháp, tham nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp (Vụ 6)

Cục Kế hoạch - Tài chính (Cục 3)

Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự (Vụ 7)

Thanh tra VKSND tối cao (T1)

Vụ Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự (Vụ 8)

Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội (T2)

Vụ Kiểm sát các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình (Vụ 9)

Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Tp. Hồ Chí Minh (T3)

Vụ Kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật (Vụ 10)

Tạp chí Kiểm sát (T4)

Vụ Kiểm sát thi hành án dân sự  (Vụ 11)

Báo Bảo vệ pháp luật (T5)

Vụ Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Vụ 12)

 

 

Số lần truy nhập 45655997
Số người đang xem: 3015