[x] Đóng lại
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn thực hiện tốt cuộc vận động
“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" trong ngành Kiểm sát nhân dân; dưới sự lãnh đạo trực tiếp của các Cấp uỷ Đảng, Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức quán triệt triển khai thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong ngành Kiểm sát tỉnh Lạng Sơn. Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Viện chủ động triển khai sâu rộng, thiết thực trên cơ sở bám sát các Nghị quyết của Đảng bộ, Chi bộ,  Chỉ thị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác kiểm sát và gắn với việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm hàng năm. Viện kiểm sát hai cấp tiếp tục quán triệt, học tập lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ Kiểm sát "Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn".Qua học tập các chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác, cán bộ, Kiểm sát viên ngành Kiểm sát tỉnh Lạng Sơn tích cực hưởng ứng các cuộc thi tìm hiểu, thi viết và thi kể chuyện về thân thế sự nghiệp và tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tổ chức và hưởng ứng nhiều đợt thi đua ngắn hạn: Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ Kiểm sát: "Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn". Mỗi cán bộ, đảng viên tự liên hệ, tự phê bình, kiểm điểm cá nhân để giáo dục, rèn luyện mình, xứng đáng là đảng viên của Đảng cộng sản Việt Nam, là người "lãnh đạo, người đày tớ thật trung thành của nhân dân".Để nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố trong lĩnh vực hình sự, tăng cường giáo dục phẩm chất đạo đức của cán bộ Kiểm sát theo lời dạy của Bác Hồ. Đầu năm 2007, khi chưa có văn bản quy định tạm thời về tiêu chuẩn và quy trình tuyển chọn Kiểm sát viên giỏi trong ngành Kiểm sát nhân dân (Ban hành kèm theo Quyết định số 169/QĐ-VKSTC-V9 ngày 10/8/2007 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao), Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã đề ra chủ trương và phát động Kiểm sát viên hai cấp đăng ký tham gia Hội thi Kiểm sát viên giỏi trong ngành Kiểm sát tỉnh Lạng Sơn. Với tiêu chuẩn tuyển chọn Kiểm sát viên giỏi dựa trên các tiêu chuẩn về tố chuyên môn nghiệp vụ, trong đó coi trọng về lập trường chính trị vững vàng; có phẩm chất đạo đức tốt; nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; có lối sống lành mạnh, giản dị; có lòng yêu thương con người; thực hiện đúng nội quy, quy chế của Ngành; quan hệ tốt với đồng nghiệp và các cơ quan hữu quan. Sau đợt phát động, đã có 35 Kiểm sát viên tham gia tuyển chọn, Hội đồng tuyển chọn là Lãnh đạo Viện, một số Trưởng phòng nghiệp vụ (có kinh nghiệm trong lĩnh vực hình sự) Hội đồng tiến hành chấm hồ sơ dự tuyển, trực tiếp  tham gia các phiên toà do các Kiểm sát viên đăng ký. Sau đó, đến phần thi ứng xử, các Kiểm sát viên tự trình bày bản cáo trạng, bản luận tội, bốc thăm trả lời các câu hỏi vấn đáp... Kết quả, cuộc thi đã đem lại cho cán bộ, Kiểm sát viên những bài học kinh nghiệm về công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp. Số cán bộ đạt kết quả tốt được Hội đồng trao giải Kiểm sát viên tiêu biểu, xuất sắc nhất.Hàng năm, trên cơ sở quy định về quy trình tuyển chọn Kiểm sát viên giỏi, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã tuyển chọn và công nhận Kiểm sát viên giỏi của Ngành.Từ quá trình triển khai thực hiện cuộc vận động, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn rút ra những bài học kinh nghiệm sau:
Một là, phải thường xuyên quan tâm đến công tác tuyên truyền, giáo dục để mỗi cán bộ, Kiểm sát viên nhận thức đầy đủ ý nghĩa của việc học tập và làm theo lời Bác Hồ dạy.
Hai là, phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng, tăng cường công tác quản lý, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, tôn trọng và lắng nghe ý kiến của quần chúng nhân dân, rèn luyện đội ngũ cán bộ Kiểm sát thật sự trong sạch, vững mạnh.
Ba là, đẩy mạnh hoạt động cải cách hành chính trong công tác lãnh đạo, điều hành các hoạt động của Ngành, tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp.
Bốn là, quan tâm chú trọng đến việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ. Mỗi cán bộ, Kiểm sát viên không ngừng rèn luyện về phẩm chất đạo đức và chuyên môn nghiệp vụ, gương mẫu trong việc chấp hành Hiến pháp và pháp luật, tham gia tuyên truyền phổ biến pháp luật, kiên quyết đấu tranh bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa.
Năm là, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, có bình xét khen thưởng kịp thời các cá nhân, đơn vị có thành tích xuất sắc, khuyến khích và nêu gương người tốt, việc tốt, thông qua đó để cổ vũ, khích lệ, động viên cán bộ, Kiểm sát viên không ngừng học tập, phấn đấu và thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ dạy cán bộ Kiểm sát "Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn". Phát động phong trào rèn luyện phấn đấu để trở thành Kiểm sát viên giỏi, Kiểm sát viên tiêu biểu trong ngành Kiểm sát nhân dân.
Sáu là, nâng cao tinh thần phê và tự phê bình, đánh giá đúng mức ưu, khuyết điểm trong việc thực hiện nhiệm vụ, công khai công tác phân loại, đánh giá cán bộ, tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện kịp thời các thiếu sót, tồn tại để rút kinh nghiệm./.
Số lần truy nhập 43948990
Số người đang xem: 1558