VKSND thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang tổng kết 10 năm

thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị

 Vừa qua, Chi bộ VKSND thị xã Cai Lậy tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới.

Toàn cảnh Hội nghị

Từ khi Chỉ thị số 21-CT/TW của Bộ Chính trị được ban hành, đơn vị đã triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo mục tiêu, yêu cầu đề ra. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân; công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến được chú trọng. Nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về tội phạm nói chung, tội phạm và tệ nạn ma túy nói riêng đã có những chuyển biến tích cực. Vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, thủ trưởng cơ quan, từng đảng viên trong phòng, chống ma túy ngày càng được nâng cao.

Trong thời gian tới, VKSND thị xã Cai Lậy xác định phương hướng, nhiệm vụ để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 21- CT/TW như sau: Tiếp tục triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống tội phạm, Chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống ma túy giai đoạn 2016 – 2020; tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền về công tác phòng chống ma túy, xác định rõ đây là nhiệm vụ quan trọng trong công tác phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của địa phương. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật phòng, chống ma túy và tác hại của ma túy, trong đó tập trung triển khai đồng bộ các loại hình thông tin tuyên truyền, giáo dục với nội dung, hình thức đa dạng, phong phú. Phối hợp với các lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy, đặc biệt là Công an nhằm tăng cường công tác điều tra cơ bản, nắm chắc tình hình tệ nạn và tội phạm ma túy, thường xuyên mở các đợt cao điểm, tập trung đấu tranh trấn áp tội phạm ma túy. Phối hợp tốt giữa Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát và Tòa án nhân dân, kịp thời điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh đối với các đối tượng phạm tội liên quan đến ma túy.

Diệu Nương

VKSND thị xã Cai Lậy

Số lần truy nhập 45572749
Số người đang xem: 2000