[x] Đóng lại

Ngành Kiểm sát tỉnh Quảng Nam thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

 

(KS)- Sau khi có Chỉ thị số 06/2006/CT-TW ngày 07/11/2006 của Bộ Chính trị về tổ chức và triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh“, Chỉ thị số 03/VKSTC/CT-V9 ngày 16/4/2007 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Kế hoạch số 24 ngày 05/01/2007 của Tỉnh uỷ Quảng Nam, Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam đã thành lập Ban chỉ đạo thực hiện cuộc vận động do đồng chí Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh làm Trưởng ban, thống nhất chỉ đạo triển khai thực hiện cuộc vận động trong phạm vi Viện kiểm sát nhân dân hai cấp và ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo. Bên cạnh đó, mỗi Chi bộ và Đoàn Thanh niên cử một đồng chí giúp Ban Chỉ đạo theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị, định kỳ báo cáo tiến độ triển khai Chỉ thị với Trưởng ban.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, Ban Chỉ đạo đã xây dựng kế hoạch và chương trình hành động với những nội dung cụ thể, thiết thực, sát hợp với điều kiện thực tiễn của đơn vị và kịp thời triển khai thực hiện nhằm làm cho mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức được tầm quan trọng và ý nghĩa của cuộc vận động; từ đó sẽ tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Qua quá trình học tập, nghiên cứu các chuyên đề về tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh như: “Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu”, “Sửa đổi lối làm việc”, “Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ Quốc, phục vụ nhân dân” và “Xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, là đạo đức, là văn minh”, 100% cán bộ, đảng viên trong đơn vị đã tự viết bản thu hoạch. Các bản thu hoạch đã thể hiện được sự chuyển biến về nhận thức và tư duy, về sự cần thiết phải học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, từng cá nhân liên hệ thực tiễn và tự đề ra phương hướng phấn đấu cụ thể, thiết thực, nhằm khắc phục những thiếu sót, tồn tại của bản thân. Các cấp uỷ Đảng đã đưa nội dung cuộc vận động vào chế độ sinh hoạt Chi bộ, Đảng bộ thường kỳ; gắn nội dung thực hiện cuộc vận động với công tác xây dựng Ngành, xây dựng Đảng cũng như việc thực hiện Nghị quyết số 49 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; lấy lời dạy của Bác đối với ngành Kiểm sát “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn” làm nội dung giáo dục cán bộ và là một trong những tiêu chuẩn đạo đức để xem xét đánh giá, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ. Hàng năm, vào dịp sinh nhật Bác (19/5) đều tổ chức sơ kết, để kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình.

Từ năm 2007 đến nay, Đảng ủy đã tổ chức nhiều hoạt động lớn mang ý nghĩa giáo dục chính trị sâu sắc như phát động các đợt thi đua lập thành tích chào mừng đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội và 50 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân Việt Nam: Tổ chức và tham dự Hội thi Kể chuyện về tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thi Bí thư Chi bộ giỏi; tổ chức Hội thi Kiểm sát viên giỏi, đã trực tiếp kiểm tra hồ sơ nghiệp vụ kiểm sát, dự phiên toà, các Kiểm sát viên dự thi viết luận tội, thi vấn đáp và các kỹ năng nghiệp vụ cụ thể, để toàn thể cán bộ, Kiểm sát viên tham dự nhằm rút kinh nghiệm chung trong toàn Ngành. Tiêu chuẩn tuyển chọn Kiểm sát viên giỏi dựa trên các yếu tố: Phải giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, đồng thời phải có đạo đức, phẩm chất và tư cách của người cán bộ Kiểm sát như phải nắm vững và chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có lối sống giản dị, lành mạnh, có lòng yêu thương con người, tôn trọng nhân dân, đoàn kết nội bộ tốt, sống chan hòa với đồng chí, đồng nghiệp.

Năm 2008, Đảng ủy đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cuộc vận động theo chuyên đề cho phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị. Theo đó, cứ hai tháng một lần, từng Chi bộ, tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên lần lượt tổ chức tọa đàm xoay quanh chủ đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác và được các đơn vị tích cực hưởng ứng. Nhân dịp lễ 118 năm kỷ niệm ngày sinh nhật Bác, Đảng uỷ đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể tổ chức chuyến đi thực tế với chủ đề “Bác Hồ với lực lượng vũ trang Quân khu V - Lực lượng vũ trang Quân khu V với Bác Hồ” tại Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Quân khu V; từ đầu năm 2011, toàn Ngành đã phát động, triển khai thực hiện có kết quả cuộc vận động “ngành Kiểm sát Quảng Nam: Học cách nói, Học cách viết của Bác Hồ, rèn luyện kỹ năng và bản lĩnh nghiệp vụ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Trong các phong trào thi đua hưởng ứng cuộc vận động đã xuất hiện nhiều tấm gương cá nhân và tập thể điển hình tiên tiến: 03/12 đơn vị cấp phòng được tặng Cờ thi đua dẫn đầu khối; 02 tập thể và 09 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 12 đồng chí được công nhận “Chiến sĩ thi đua Ngành”, 10 đồng chí được công nhận đạt danh hiệu “Kiểm sát viên giỏi”; đặc biệt trong năm 2010, nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân Việt Nam, đơn vị vinh dự đón nhận phần thưởng cao quý Huân chương Lao động hạng Ba do Đảng và Nhà nước trao tặng cho ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam. Năm 2010 cũng là năm đơn vị được bầu chọn là đơn vị dẫn đầu khối Nội chính tỉnh Quảng Nam, được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc. Qua hơn 5 năm triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam rút ra được những kinh nghiệm bước đầu như sau:

Một là, phải coi trọng sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo cuộc vận động đối với toàn thể cán bộ, đảng viên trong đơn vị; trước hết phải giúp cho cán bộ, đảng viên có nhận thức đúng đắn về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc vận động. Từ nhận thức đúng đắn đó mới có thể biến thành hành động cụ thể trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác.

Hai là, khi xây dựng nội dung của cuộc vận động cần phải bám sát với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị và căn cứ vào tình hình cụ thể của đơn vị; cần có kế hoạch kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện cuộc vận động, để kịp thời phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố mới; khen thưởng, biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình. Đồng thời, phát hiện và có biện pháp xử lý các trường hợp vi phạm.

Ba là, coi trọng công tác tuyên truyền, trước hết là thông qua các buổi họp, hội thảo tại cơ quan hoặc trên các phương tiện thông tin đại chúng. Ngay từ năm đầu tiên triển khai thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam đã chú trọng đến công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng như Báo Quảng Nam, các báo khác có đại diện tại Quảng Nam, Đài phát thanh, truyền hình tại địa phương: Một số cán bộ, Kiểm sát viên đã viết bài về hoạt động và những nhân tố điển hình của Ngành.

Phát huy truyền thống đã đạt được, trong những năm tiếp theo, toàn thể cán bộ, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động, quyết tâm phấn đấu xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên vững vàng về chính trị, gương mẫu về đạo đức, lối sống, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, xứng đáng là lực lượng xung kích đi đầu trong công cuộc bảo về nền pháp chế xã hội chủ nghĩa.

 
Số lần truy nhập 43948982
Số người đang xem: 1552