[x] Đóng lại

VKSND tỉnh Phú Yên kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ; thực hành tiết kiệm chống lãng phí và đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

 

Vừa qua, Đoàn kiểm tra Viện kiểm sát tỉnh đã trực tiếp kiểm tra tại 2 VKSND huyện Đông Hòa và Viện KSND huyện Sông Hinh về tình hình thực hiện Quy chế dân chủ; thực hành tiết kiệm chống lãng phí và thực hiện đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tại đơn vị.

Qua kiểm tra cho thấy, Viện kiểm sát nhân dân các huyện Sông Hinh, Đông Hòa  chấp hành nghiêm túc Kế hoạch kiểm tra của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, chuẩn bị chu đáo, đầy đủ nội dung báo cáo kết quả thực hiện để phục vụ cho công tác kiểm tra; đã kịp thời tổ chức quán triệt và triển khai Quy chế dân chủ trong ngành Kiểm sát nhân dân, Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí và thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên trong đơn vị “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” đến cán bộ, công chức trong cơ quan. Kết quả thực hiện đã phát huy vai trò của các đồng chí lãnh đạo viện, cấp ủy, các đoàn thể và cán bộ, công chức trong việc triển khai các hoạt động, đề ra phương hướng phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống, phong cách làm việc đạt chất lượng, hiệu quả. Đảm bảo công khai dân chủ trong quan hệ giải quyết công việc của Viện kiểm sát nhân dân với các cơ quan Nhà nước, các tổ chức - công dân và trong nội bộ cơ quan; việc sử dụng kinh phí, mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công đúng chế độ, nguyên tắc, tiết kiệm, hiệu quả, không để thất thoát, lãng phí.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, các đơn vị còn có những tồn tại, khuyết điểm, cần nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn trong thời gian đến, đó là: vẫn còn một vài cán bộ thụ động, nể nang, ngại phát biểu nên chưa phát huy hết tính dân chủ trong hoạt động của Ngành; các loại sổ họp cơ quan, Chi bộ và Công đoàn chưa thể hiện đầy đủ các ý kiến của người tham gia phát biểu góp ý, chưa ghi kết luận của người chủ trì; việc ghi chép sổ họp cơ quan chưa đầy đủ,  triển khai văn bản của cấp trên chưa đầy đủ; việc triển khai các chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chưa được thể hiện trong sổ họp Chi bộ;  chưa kịp thời sửa đổi, bổ sung các quy chế: Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế làm việc, Quy chế ứng xử văn hóa công sở; …

 Kết luận các buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hữu Phúc, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng Viện KSND tỉnh đã đánh giá cao những kết quả đạt được qua triển khai thực hiện Quy chế dân chủ; thực hành tiết kiệm chống lãng phí và thực hiện đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”trong thời gian qua của các đơn vị. Đồng chí chỉ chỉ đạo cần tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên nắm rõ và thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm và nghĩa vụ của mình đối với việc thực hiện quy chế dân chủ,thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Trong quá trình thực hiện cần gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ quan, địa phương, thực hiện cải cách hành chính;Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Phan Thị Đầm

 
Số lần truy nhập 43948937
Số người đang xem: 1511