[x] Đóng lại

VKSND tỉnh Thanh Hóa đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với xây dựng đơn vị thành kiểu mẫu

( Kiểm sát Online)- Trong những năm qua Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng trong việc giữ vững an ninh chính trị, tăng cường quốc phòng- an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế- xã hội phát triển. Đạt được kết quả trên là do Viện kiểm sát tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành nhiều giải pháp, biện pháp đồng bộ, trong đó có việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Để tổ chức thực hiện đồng bộ, thiết thực, căn cứ đặc điểm, yêu cầu, chức năng, nhiệm vụ của ngành, Ban cán sự đảng đã xây dựng các chuẩn mực, tiêu chí học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong ngành Kiểm sát Thanh Hóa nhằm phấn đấu xây dựng ngành Kiểm sát kiểu mẫu và người cán bộ Kiểm sát kiểu mẫu.

Đơn vị kiểu mẫu trước hết phải là đơn vị thực hiện có hiệu quả chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng thời trong cơ quan, đơn vị tăng cường kỷ luật, đảm bảo đoàn kết; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ và nguyên tắc tập trung thống nhất; các tổ chức chính trị - xã hội trong cơ quan phải đạt tiêu chuẩn vững mạnh, xuất sắc. Trên cơ sở tiêu chí của đơn vị, tập thể, các tổ chức chính trị- xã hội trong Ngành gắn với chức năng của tổ chức để cụ thể hóa, xây dựng tiêu chí, mục tiêu, giải pháp phấn đấu.

Đối với công chức mà trước hết là đảng viên phải gương mẫu chấp hành đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người cán bộ tận tuỵ, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị. Thực hiện dân chủ, giữ vững kỷ luật, đoàn kết, tích cực học tập, tự giác rèn luyện, thực hiện tốt nếp sống văn hoá nơi công sở. Gương mẫu trong sinh hoạt nơi cư trú. Trong đó trọng tâm rèn luyện, phấn đấu được xác định là: "Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm". Trong công tác không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội; bằng việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ để bảo vệ chế độ, phụng sự Tổ quốc, phục vụ và bảo vệ lợi ích hợp pháp của công dân; kiên quyết đấu tranh với vi phạm, tội phạm; chấp hành nghiêm quy chế, quy định của ngành; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đây là những tiêu chí rất cao, đòi hỏi mỗi cán bộ kiểm sát phải kiên trì, nỗ lực rèn luyện, phấn đấu hàng ngày và phấn đấu suốt cả cuộc đời.

Trên cơ sơ tiêu chí chung, mỗi đơn vị, cá nhân phải xây dựng được các tiêu chí cụ thể. Kiểm sát viên đảm nhiệm công tác hình sự đăng ký phấn đấu những nội dung liên quan đến công tác hình sự, kiểm sát viên đảm nhiệm công tác dân sự, hành chính đăng ký các nội dung liên quan đến giải quyết án dân sự, hành chính, công chức ở khâu công tác nào đăng ký các nội dung liên quan đến công việc ở khâu công tác đó để nỗ lực phấn đấu và tập thể theo dõi, kiểm tra, giám sát.

 Nhằm đảm bảo việc thực hiện Chỉ thị 03- CT/TW có hiệu quả, thiết thực, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa chọn 8 công tác trọng tâm để đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong đó tập trung vào việc chấp hành quy chế, quy định và kỷ luật, tăng cường kỷ cương, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Mức độ hoàn thành nhiệm vụ được đánh giá bằng các chỉ tiêu nghiệp vụ cụ thể cho từng khâu công tác kiểm sát. Đồng thời đề ra những biện pháp cụ thể như: Thực hiện đúng quy định về thời gian làm việc; duy trì chế độ đọc báo đầu giờ để cập nhật thông tin, quản lý lao động và chỉ đạo công tác kịp thời; chấm công lao động đầy đủ, chính xác; mặc trang phục đúng quy định của Ngành; ghi sổ nhật ký công tác hàng ngày; chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung thống nhất trong Ngành... Công tác kiểm tra được tiến hành bằng các biện pháp linh hoạt, vừa kiểm tra định kỳ, vừa kiểm tra đột xuất; sau kiểm tra kết luận, thông báo rút kinh nghiệm kịp thời. Từ đó tiếp tục đổi mới biện pháp, phương pháp quản lý, chỉ đạo thực hiện.

Việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW trong ngành Kiểm sát còn được gắn với việc triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Quá trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 đã tạo nên bầu không khí mới trong hoạt động, công tác của các chi bộ, các đơn vị. Đó là xem xét kỹ, đánh giá chính xác, khách quan, toàn diện, khoa học, dân chủ; nói thẳng, nói thật, tự phê bình và phê bình với tinh thần thẳng thắn, trung thực, xây dựng với tình đồng chí. Từ đó quan hệ giữa các chi bộ, đơn vị, cấp trên và cấp dưới; lãnh đạo và nhân viên hiểu nhau hơn, đoàn kết hơn.

Qua việc sơ kết, đã biểu dương nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Có 26 đồng chí đã được xét chọn là Kiểm sát viên giỏi là những điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong đó 02 đồng chí được Viện kiểm sát nhân dân tối cao công nhận là Kiểm sát viên tiêu biểu, được vinh danh tại Hội nghị Toàn quốc ngành Kiểm sát tháng 01/2013.

Với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp, biện pháp, công tác kiểm sát cũng như công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành trong đó có việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, hoạt động công tác của Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Thanh Hóa sáu tháng đầu năm 2013 đã có đạt những kết quả tích cực, không có công chức, Kiểm sát viên nào vi phạm trong hoạt động nghiệp vụ. Các quyết định của Viện kiểm sát hai cấp đều có căn cứ, đúng quy định của pháp luật, không có án bị hủy, cải sửa do Viện kiểm sát, Kiểm sát viên thực hiện không đúng chức trách, nhiệm vụ. Số lượng, chất lượng kháng nghị, kiến nghị yêu cầu các cơ quan tiến hành tố tụng khắc phục các vi phạm trong hoạt động tư pháp đều tăng so với các năm trước đây trên tất cả các mặt hoạt động công tác kiểm sát, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Những kết quả đạt được trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của ngành Kiểm sát Thanh Hóa mới chỉ là bước đầu và vẫn còn không ít tồn tại, hạn chế. Nghị quyết về nhiệm vụ trọng tâm công tác của Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã khẳng định quyết tâm tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 03- CT/TW ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 15-KH/TU ngày 27 tháng 9 năm 2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để không ngừng đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, xây dựng Đảng, xây dựng ngành Kiểm sát Thanh Hóa thực sự trong sạch, vững mạnh, góp phần xây dựng Thanh Hóa thành tỉnh kiểu mẫu như lời dạy của Bác Hồ khi Người lần đầu về thăm Thanh Hóa.

Đức Tùng
Số lần truy nhập 43944935
Số người đang xem: 1099