[x] Đóng lại

Cán bộ, chiến sĩ Viện kiểm sát quân sự khu vực 12 thi đua học tập và làm theo lời Bác

 

Thượng tá Trần Mạnh Quân

VKSQS khu vực 12, Quân khu 2

VKSQS khu vực 12 là đơn vị đóng quân trên địa bàn cơ quan Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thái Nguyễn, về hành chính quân sự thuộc BCHQS tỉnh Thái Nguyên, về tổ chức biên chế và thực hiện nhiệm vụ trực thuộc VKSQS quân khu 1, với chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trên địa bàn 2 tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn có nhiều đơn vị của quân khu và các đơn vị của Bộ đóng quân; thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án hình sự do Cơ quan điều tra hình sự cấp khu vực điều tra, thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử ở 01 Tòa án quân sự khu vực.

 

Buổi giao ban thường kỳ của Chi bộ VKSQS khu vực 12

Với biên chế 8 cán bộ, chiến sĩ nhưng hiện tại có 7 người, trong những năm qua, các cơ quan VKSQS khu vực 12 hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, không có cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật. Cụ thể, năm 2010 được VKSQS Trung ương tặng Bằn khen, năm 2011 và năm 2012 được VKSNDTC tặng Bằng khen, có 8 lượt cán bộ nhân viên được Cục Chính trị quân khu khen thưởng, trong đó có 01 chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

Có được những thành tích trên xuất phát từ việc thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí minh về 5 đức tính đối với cán bộ của ngành Kiểm sát: “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”. Từ lời dạy của người, gắn với chức trách, nhiệm vụ của Ngành, cán bộ, chiến sĩ VKSQS khu vực 12 luôn xác định việc: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM” là nhiệm vụ xuyên suốt và là mục tiêu phấn đấu không ngừng của mỗi cán bộ, Kiểm sát viên trong đơn vị.

Quá trình thực hiện đều được gắn liền với việc rèn luyện 5 đức tính của người cán bộ Kiểm sát theo lời dạy của Bác: “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn” và xây dựng đội ngũ cán bộ Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”. Đồng thời các cán bộ, đảng viên, chiến sĩ nắm chắc các nội dung hướng dẫn của cấp trên, kế hoạch công tác của cơ quan; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, đặc biệt là nâng cao chất lượng công tác kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử và kỹ năng tranh tụng tại phiên tòa; kịp thời phát hiện những vi phạm của các cơ quan tiến hành tố tụng nhằm đáp ứng công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm theo Nghị quyết số 37/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội, không để xảy ra sai sót, lọt tội phạm, mọi trường hợp khởi tố, bắt tạm giữ, tạm giam đều có căn cứ, đúng pháp luật; quá trình điều tra, truy tố, xét xử không có oan sai, nhầm lẫn bất kỳ trường hợp nào.

Từ kết quả đạt được trong việc tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”, chúng tôi rút ra một số kinh nghiệm trong việc tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cụ thể là:

Một, mọi cán bộ, chiến sĩ trong cơ quan coi việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là nhiệm vụ xuyên suốt và phải học tập suốt đời.

Hai, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của Viện trưởng, Phó Viện trưởng. Công tác phối hợp giữa người chỉ huy với Bí thư chi bộ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đợ vị.

Ba, cán bộ, Kiểm sát viên nêu cao tinh thần gương mẫu, tinh thần đoàn kết xây dựng cơ quan đơn vị, không bè phái cục bộ, tinh thần đồng chí, đồng đội, tinh thần tương thân, tương ái, có thái độ văn minh, lịch sự, đề cao trách nhiệm nghề nghiệp khi thực hiện nhiệm vụ. Có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đứ lối sống trong sáng, giản dị, phải thực hiện nói đi đôi với làm, có tinh thần bảo vệ công lý, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, phải thực sự “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư”.

Bốn, mọi cán bộ, chiến sĩ phải tích cực học tập để nâng cao bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực công tác nắm vững kiến thức trên mọi mặt, đặc biệt là kiến thức pháp luật.

Năm, quá trình thực hiện nhiệm vụ nhất thiết phải gắn việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với kiểm điểm tự phê bình và phê bình trong chi bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI của Đảng, góp phần xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, cơ quan trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Số lần truy nhập 43948999
Số người đang xem: 1566