CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Viện trưởng VKSND tối cao