CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Ngày 23 tháng 9 năm 2013 VKSND tối cao ban hành Kế hoạch số 101/KH-VKSTC, về việc: Kiểm tra toàn diện việc thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2013

(kèm theo là Đề cương báo cáo và Phục lục báo cáo về các chỉ tiêu cơ bản công tác kiểm sát).

Trang thông tin điện tử VKSND tối cao đăng toàn văn để các đơn vị thức hiện.

Bấm vào đây lấy về

TÌM KIẾM