CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Đảng uỷ Cục 3 VKSND tối cao tổ chức sinh hoạt chuyên đề Quý IV năm 2023

29/11/2023
Cỡ chữ:   Tương phản
Ngày 29/11/2023, Đảng uỷ Cục Kế hoạch – Tài chính (Cục 3) VKSND tối cao tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề Quý IV năm 2023. Đồng chí Nguyễn Văn Hà, Bí thư Đảng uỷ, Cục trưởng Cục 3 chủ trì Hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Văn Hà, Bí thư Đảng uỷ, Cục trưởng Cục 3
phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tham dự Hội nghị có tập thể Lãnh đạo và toàn thể công chức Cục 3 VKSND tối cao.

Đại biểu tham dự Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hà, Bí thư Đảng uỷ, Cục trưởng Cục 3 VKSND tối cao đã quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 93-NQ/BCSĐ ngày 29/8/2023 của Ban cán sự đảng VKSND tối cao về việc quán triệt, tổ chức thực hiện Quy định số 114-QĐ/TW ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW ngày 01/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực về một số nội dung về công tác phòng, chống tiêu cực; Nghị quyết số 104-NQ/BCSĐ ngày 27/11/2023 của Ban cán sự đảng VKSND tối cao về việc quán triệt, tổ chức thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW ngày 04/10/2023 của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị.

Đồng chí Đặng Thị Chúc, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Cục trưởng Cục 3
trình bày chuyên đề sinh hoạt

Tiếp đó, đồng chí Đặng Thị Chúc, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Cục trưởng Cục 3 VKSND tối cao đã trình bày chuyên đề sinh hoạt về “Tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”.

Toàn cảnh Hội nghị

 

TH
Tìm kiếm