CÔNG TÁC KIỂM SÁT       Ngày 07/06/2012


THÔNG BÁO CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO
VỀ SƠ KẾT CÔNG TÁC KIỂM SÁT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2012
 
Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Công văn số: 1794/VKSTC-VP, ngày 07/6/2012 về việc Sơ kết công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2012. Trang tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân tối cao đăng toàn văn nội dung văn bản trên để các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Viện kiểm sát địa phương thực hiện.
 

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỐI CAO
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 1794/VKSTC-VP
Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2012
V/v Sơ kết công tác
kiểm sát 6 tháng đầu năm 2012
 

 

kính gửi:
- Viện trưởng VKSND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
 
- Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Viện KSND tối cao.

                                     
Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao quyết định triệu tập Hội nghị sơ kết công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2012, tổ chức theo Cụm với thành phần, thời gian và địa điểm như sau:
I. CỤM SỐ 1, GỒM VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN: TP. Đà Nẵng, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, Phú Yên, Ninh Thuận.
1. Thành phần Hội nghị:
+ Viện kiểm sát nhân dân tối cao:
- Đồng chí Hoàng Nghĩa Mai, Phó Viện trưởng Thường trực Viện kiểm sát nhân dân tối cao chủ trì hội nghị;
- Đại diện Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao: Vụ 1, Vụ 1B, Vụ 4, Viện phúc thẩm 2;
- Đại diện Lãnh đạo Văn phòng, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục Thống kê tội phạm Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Thư ký giúp việc Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Nhân viên phục vụ: Lái xe và chuyên viên, nhân viên phục vụ hội nghị (Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao).
+ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc TW:
- Viện trưởng, Chánh Văn phòng.
2. Thời gian, địa điểm hội nghị.
- Hội nghị tổ chức trong 01 ngày (Thứ Tư ngày 04/7/2012). Khai mạc hồi 8h00, ngày 04/7/2012, tại Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng, số 05, đường Trần Phú, TP. Đà Nẵng.
- Các đơn vị tham dự hội nghị đăng ký danh sách đại biểu ăn, ngủ (cả lái xe) gửi về Văn phòng VKSND TP. Đà Nẵng (liên hệ đ/c Lê Phước Thạnh, Chánh Văn phòng ĐT: 0511 3821929, DĐ: 0913 453 079).
II. CỤM SỐ 2, GỒM VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN: TP. Cần Thơ, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Sóc Trăng, An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Trà Vinh, Hậu Giang.
1. Thành phần Hội nghị:
+ Viện kiểm sát nhân dân tối cao:
- Đồng chí Nguyễn Thị Thủy Khiêm, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao chủ trì hội nghị;
- Đại diện Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao: Vụ 1A, Vụ 5, Vụ 7, Viện phúc thẩm 3, Báo Bảo vệ pháp luật;
- Đại diện Lãnh đạo Văn phòng, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục Thống kê tội phạm Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Thư ký giúp việc Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Nhân viên phục vụ: Lái xe và chuyên viên, nhân viên phục vụ hội nghị (Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao).
+ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc TW:
 - Viện trưởng, Chánh Văn phòng.
2. Thời gian, địa điểm hội nghị.
- Hội nghị tổ chức trong 01 ngày (Thứ Sáu ngày 22/6/2012). Khai mạc hồi 8h00, ngày 22/6/2012, tại Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ, số 08, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
- Các đơn vị tham dự hội nghị đăng ký danh sách đại biểu ăn, ngủ (cả lái xe) gửi về VKSND TP. Cần Thơ (liên hệ đ/c Nguyễn Thị Minh Châu, Chánh Văn phòng ĐT: 0710 3820590, DĐ: 0982288389).
III. CỤM SỐ 3, GỒM VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN:Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Bắc Giang, Yên Bái, Tuyên Quang, Hòa Bình.
1. Thành phần Hội nghị:
+ Viện kiểm sát nhân dân tối cao:
- Đồng chí Lê Hữu Thể, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao chủ trì hội nghị;
- Đại diện Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao: Vụ 1B, Vụ 3, Viện phúc thẩm 1, Viện Khoa học kiểm sát;
- Đại diện Lãnh đạo Văn phòng, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục Thống kê tội phạm Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Thư ký giúp việc Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Nhân viên phục vụ: Lái xe và chuyên viên, nhân viên phục vụ hội nghị (Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao).
+ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc TW:
- Viện trưởng, Chánh Văn phòng.
2. Thời gian, địa điểm hội nghị.
- Hội nghị tổ chức trong 01 ngày (Thứ Ba ngày 19/6/2012). Khai mạc hồi 8h00, ngày 19/6/2012, tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ, đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, TP. Việt Trì.
- Các đơn vị tham dự hội nghị đăng ký danh sách đại biểu ăn, ngủ (cả lái xe) gửi về VKSND Tỉnh Phú Thọ (liên hệ đ/c Lan Anh. Phó Chánh Văn phòng ĐT: 0210 3846528, DĐ: 0932350565).
IV. CỤM SỐ 4, GỒM VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN: Bắc Ninh, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, TP. Hải Phòng.
1. Thành phần Hội nghị:
+ Viện kiểm sát nhân dân tối cao:
- Đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao chủ trì hội nghị;
- Đại diện Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao: Vụ 1C, Vụ 12, Tạp chí kiểm sát, Vụ Hợp tác quốc tế, Ban Thanh tra, Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát Hà Nội.
- Đại diện Lãnh đạo Văn phòng, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục Thống kê tội phạm Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Thư ký giúp việc Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Nhân viên phục vụ: Lái xe và chuyên viên, nhân viên phục vụ hội nghị (Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao).
+ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc TW:
 - Viện trưởng, Chánh Văn phòng.
2. Thời gian, địa điểm hội nghị.
- Hội nghị tổ chức trong 01 ngày (Thứ Sáu ngày 06/7/2012). Khai mạc hồi 8h00, ngày 06/7/2012, tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh, số 44 đường Nguyễn Gia Thiều, phường Suốc Hoa, TP. Bắc Ninh.
- Các đơn vị tham dự hội nghị đăng ký danh sách đại biểu ăn, ngủ (cả lái xe) gửi về VKSND Tỉnh Bắc Ninh (liên hệ đ/c Vũ Văn Mạnh, Chánh Văn phòng ĐT: 0241 3825635, DĐ: 0912000857).
V. CỤM SỐ 5, GỒM VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN: Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Hà Giang, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên.
1. Thành phần Hội nghị:
+ Viện kiểm sát nhân dân tối cao:
- Đồng chí Nguyễn Hải Phong, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao chủ trì hội nghị
- Đại diện Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao: Vụ 1A, Vụ 1C, Vụ 2, Vụ 4, Cục 6, Vụ 10;
- Đại diện Lãnh đạo Văn phòng, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục Thống kê tội phạm Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Thư ký giúp việc Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao
- Nhân viên phục vụ: Lái xe và chuyên viên, nhân viên phục vụ hội nghị (Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao
+ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc TW:
- Viện trưởng, Chánh Văn phòng.
2. Thời gian, địa điểm hội nghị.
- Hội nghị tổ chức trong 01 ngày (Thứ Sáu ngày 13/7/2012). Khai mạc hồi 8h00, ngày 13/7/2012, tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai, đại lộ Trần Hưng Đạo, phường Nam Cường, TP. Lào Cai.
- Các đơn vị tham dự hội nghị đăng ký danh sách đại biểu ăn, ngủ (cả lái xe) gửi về VKSND tỉnh Lào Cai (liên hệ đ/c Nguyễn Thị Thu Hằng, Chánh Văn phòng ĐT: 020 3849468, DĐ: 0912 232 868).
VI. CỤM SỐ 6, GỒM VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN: Đắk Lắk, Bình Thuận, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Lâm Đồng, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum.
1. Thành phần Hội nghị:
+ Viện kiểm sát nhân dân tối cao:
- Đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao chủ trì hội nghị;
- Đại diện Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao: Vụ 1A, Vụ 2, Cục 6, Viện phúc thẩm 2, Phân hiệu Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP. Hồ Chí Minh;
- Đại diện Lãnh đạo Văn phòng, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục Thống kê tội phạm Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Thư ký giúp việc Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao
- Nhân viên phục vụ: Lái xe và chuyên viên, nhân viên phục vụ hội nghị (Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao
+ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc TW:
- Viện trưởng, Chánh Văn phòng.
2. Thời gian, địa điểm hội nghị.
- Hội nghị tổ chức trong 01 ngày (Thứ Tư ngày 27/6/2012). Khai mạc hồi 8h00, ngày 27/6/2012, tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk, số 13, đường Nguyễn Tất Thành, TP. Buôn Ma Thuột.
- Các đơn vị tham dự hội nghị đăng ký danh sách đại biểu ăn, ngủ (cả lái xe) gửi về VKSND tỉnh Đắk Lắk (liên hệ đ/c Lê Văn Minh, Chánh Văn phòng ĐT: 0500 3956306, DĐ: 0913 433 604).
VII- MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý.
- Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh báo cáo kết quả công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2012 tại Viện kiểm sát nhân dân tối cao, có thông báo riêng.
- Ban Tổ chức tiếp đón đại biểu dự hội nghị từ 14h00 trước ngày khai mạc hội nghị, tại Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố nơi tổ chức Hội nghị.
- Đại biểu dự hội nghị mặc trang phục mùa hè, đeo cấp hiệu Kiểm sát.
- Kinh phí ăn, ngủ trong thời gian hội nghị do Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao chi trả.
- Đại biểu Viện kiểm sát địa phương dự hội nghị tự túc phương tiện đi lại.
- Đại biểu các đơn vị Viện kiểm sát nhân dân tối cao đăng ký với phòng Tài vụ - Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao (đồng chí Dương Thị Vân, số ĐT: 04. 38255058 - 336; DĐ: 0916859974).
Yêu cầu các đơn vị được triệu tập cử đại biểu dự hội nghị đúng thành phần và thời gian quy định./.
 

 
TL. VIỆN TRƯỞNG
       Nơi nhận:
CHÁNH VĂN PHÒNG
- Như trên;
Đã ký
- Lãnh đạo Viện (để b/c);
Nguyễn Việt Hùng
- Lãnh đạo VP;
 
- Phòng: HC, TV, QT, ĐX (để phục vụ);
 
- Đại diện VP tại TP. HCM;
 
- Lưu: VT, VP.
 
 
 

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


Họ và tên
Nội dung góp ý
Mã xác thực :                     


CÁC TIN LIÊN QUAN ĐÃ ĐĂNG

Viện kiểm sát quân sự Trung ương giải đáp nghiệp vụ công tác kiểm sát năm 2012

Viện kiểm sát nhân dân tối cao phát động tháng hành động phòng, chống ma túy

Viện kiểm sát nhân dân tối cao chỉ đạo xử lý thông tin báo đăng liên quan đến hoạt động của ngành Kiểm sát nhân dân từ ngày 25/5/2012 đến 31/5/2012

Kế hoạch Triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”

Kế hoạch tổ chức sơ kết công tác kiểm sát 06 tháng đầu năm 2012

VKSNDTC thông báo về kế hoạch và hướng dẫn xây dựng báo cáo sơ kết công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2012

VKSNDTC HƯỚNG DẪN MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC NGHIỆP VỤ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2012

Viện kiểm sát nhân dân tối cao chỉ đạo xử lý thông tin báo đăng liên quan đến hoạt động của ngành Kiểm sát nhân dân từ ngày 18/5/2012 đến 24/5/2012

Viện kiểm sát nhân dân tích cực phối hợp đấu tranh phòng, chống ma túy Vùng Tây Bắc và các tỉnh, thành phố liên quan

Một số kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm 6 tháng đầu năm 2012 của ngành Kiểm sát nhân dân

Số lần truy nhập 42532721
Số người đang xem: 2370