TIN HOẠT ĐỘNG VKSND TỐI CAO       Ngày 18/03/2014


Lãnh đạo Viện bàn giao công tác
Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao
 
Đ/c Nguyễn Hải Phong, Phó Viện trưởng VKSNDTC tặng hoa và chụp ảnh lưu niệm với
đ/c Hoàng Nghĩa Mai, Trợ lý đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực BBT,
nguyên Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao

Ngày 18/3/2014, Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức bàn giao công tác Văn phòng giữa đồng chí Hoàng Nghĩa Mai, Trợ lý đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban bí thư, nguyên Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao (bên giao) và đồng chí Nguyễn Hải Phong, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao (bên nhận). Tham dự bàn giao có tập thể Lãnh đạo Văn phòng và Trưởng phòng các đơn vị trực thộc Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

 
Đ/c Hoàng Nghĩa Mai, Trợ lý đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực BBT, 
nguyên Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao chụp ảnh lưu niệm với Lãnh đạo Viện và Lãnh đạo Văn phòng

Theo báo cáo của Văn phòng thì nhiệm vụ trọng tâm về công tác tham mưu, tổng hợp năm 2014 là: Phải chuẩn bị tốt các báo cáo tài liệu phục vụ các buổi làm việc của Lãnh đạo Viện với Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tại các phiên họp của Ủy ban Tư pháp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và tại kỳ họp thứ 7, thứ 8 Quốc hội khóa 13. Chuẩn bị các tài liệu, báo cáo tổng kết chuyên đề; xây dựng dự thảo Chỉ thị công tác của Ngành năm 2015 và tài liệu khác phục vụ Hội gnhị tổng kết công tác năm 2014 và triển khai công tác năm 2015. Phối hợp tham mưu cho Viện trưởng triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội (như Nghị quyết số 63, Nghị quyết số 64 và Nghị quyết số 67). Sơ kết và sửa đổi, bổ sung Quyết định số 297/QĐ-VKSTC ngày 13/6/2012 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về hệ thống chỉ tiêu nghiệp vụ cơ bản đánh giá công tác của Ngành. Tham gia xây dựng báo cáo của Ngành về tổng kết 30 năm sự nghiệp đổi mới. Tham mưu, thực hiện Tổng kết 10 năm thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Tham mưu, triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành về Chương trình mục tiêu quốc gia về phòng, chống tội phạm. Bên cạnh đó, các đơn vị trực thuộc tiếp tục tập trung rà soát sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy chế, quy định về chức trách, nhiệm vụ, sửa đổi, bổ sung Quy chế Văn phòng, Quy chế nhà khách, phối hợp với Cục thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin sửa đổi, xây dựng phần mềm quản lý hành chính, văn thư và lưu trữ. Mua sắm trang thiết bị kho lưu trữ; xây dựng kế hoạch chỉnh lý tài liệu nộp lưu tồn đọng. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 09/CT-VKSTC ngày 15/11/2004 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về củng cố tổ chức và nâng cao chất lượng công tác Cơ yếu trong Ngành kiểm sát nhân dân; tham mưu cho Lãnh đạo Viện chỉ đạo triển khai, thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 22/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 đối với các khâu công tác của Viện kiểm sát nhân dân tối cao và của văn phòng. Triển khai xây dựng Đề án vị trí việc làm của văn phòng. Đầu tư mua sắm thiết bị phòng cháy, chữa cháy. Thực hiện đúng quy định của pháp luật về công tác phòng cháy và chữa cháy; khởi công xây dựng trụ sở Viện kiểm sát nhân dân tối cao tại Hà Nội. Đưa Trung tâm tập huấn nghiệp vụ của Viện kiểm sát nhân dân tối cao tại Nghệ An vào hoạt động; phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ về công tác tổng hợp, văn thư, lưu trữ, cơ yếu, bảo mật.

         Phát biểu tại buổi bàn giao công tác Văn phòng, đồng chí Hoàng Nghĩa Mai, Trợ lý đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban bí thư, nguyên Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao biểu dương những thành tích mà Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã đạt được trong năm 2013. Đồng chí Hoàng Nghĩa Mai nhấn mạnh, tập thể Lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao nỗ lực, cố gắng, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Gợi ý phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2014, đồng chí Hoàng Nghĩa Mai mong muốn Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tiếp tục phát huy thành tích đạt được, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp và xây dựng các loại báo cáo. Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy chế, quy định về chức trách, nhiệm vụ, sửa đổi, bổ sung Quy chế Văn phòng. Phối hợp với Cục Thống kê tội phạm và công nghệ thông tin Viện kiểm sát nhân dân tối cao sửa đổi, xây dựng phần mềm quản lý hành chính, văn thư và lưu trữ. Tham mưu cho Lãnh đạo Viện chỉ đạo triển khai, thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 22/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020. Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ đề xuất, tuyển dụng cán bộ bổ sung cho các đơn vị thuộc Văn phòng thiếu biên chế góp phần kiện toàn tổ chức bộ máy của đơn vị.

Tại buổi bàn giao công tác Văn phòng, đồng chí Nguyễn Hải Phong cám ơn Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Viện và đồng chí Hoàng Nghĩa Mai. Trên cơ sở chức trách, nhiệm vụ được giao, đồng chí Nguyễn Hải Phong và tập thể Lãnh đạo Văn phòng sẽ tiếp tục đổi mới tư duy, phương pháp làm việc, kiện toàn tổ chức bộ máy; thực hiện nghiêm túc kỷ luật lao động, kỷ luật nghiệp vụ; thực hiện nếp sống văn hóa nơi công sở. Đặc biệt năm 2014, Văn phòng phải tập trung giải quyết các dự án lớn của Ngành đặc biệt là Dự án xây dựng mới trụ sở Viện kiểm sát nhân dân tối cao; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác chuyên môn; thực hành tiết kiệm ngân sách theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về những biện pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Quốc Hưng

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


Họ và tên
Nội dung góp ý
Mã xác thực :                     


CÁC TIN LIÊN QUAN ĐÃ ĐĂNG

HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO NĂM 2014

Hội thảo khoa học ”Bảo đảm nguyên tắc tranh tụng trong xét xử”

LỄ CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM LÃNH ĐẠO VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

HỘI THẢO VỀ HỢP TÁC QUỐC TẾ TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ

Viện kiểm sát nhân dân tối cao Kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8-3

LÃNH ĐẠO VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO DỰ PHIÊN HỌP THỨ MƯỜI UỶ BAN TƯ PHÁP CỦA QUỐC HỘI

Hội thảo khoa học Về sửa đổi các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự

Kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Bộ đội biên phòng và 25 năm “Ngày biên phòng toàn dân”

Lễ công bố Quyết định điều động và bổ nhiệm Lãnh đạo cấp vụ Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02

Số lần truy nhập 42384901
Số người đang xem: 1906