[x] Đóng lại

TIN HOẠT ĐỘNG VKSND TỐI CAO       Ngày 08/08/2014


HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 9 (KHÓA XI)

 
 

Đồng chí Trần Văn Lợi, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy

Viện kiểm sát nhân dân tối cao phát biểu khai mạc hội nghị

Ngày 08/8/2014, Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI). Dự và khai mạc hội nghị có đồng chí Trần Văn Lợi, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Báo cáo viên tại hội nghị là PGS. TS. Nguyễn Hữu Thức, Vụ trưởng Vụ Văn hóa văn nghệ Ban Tuyên giáo Trung ương. Toàn thể đảng viên, công chức các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao tham dự hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tối cao Trần Văn Lợi nhấn mạnh, Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI) là một trong những hội nghị đặc biệt quan trọng. Các nội dung được hội nghị thông qua vừa là những nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, lâu dài, vừa là những vấn đề mang tính cấp bách, trước mắt. Việc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) giúp các cấp ủy đảng và mỗi cán bộ, đảng viên hiểu sâu, nắm vững nội dung, quan điểm cơ bản các nghị quyết, kết luận của hội nghị, từ đó vận dụng vào thực tiễn công tác của Ngành và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi cán bộ, đảng viên trực thuộc Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao; bảo đảm tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết, đồng thời góp phần tuyên truyền rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân; tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc. Đồng chí Trần Văn Lợi đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị tập trung nghiên cứu, học tập, trao đổi tiếp thu, nắm bắt đầy đủ, triển khai sâu rộng, linh hoạt nội dung của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (khoá XI) ở đơn vị.

 

PGS. TS. Nguyễn Hữu Thức, Vụ trưởng Vụ Văn hóa văn nghệ Ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI)

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Thức, Vụ trưởng Vụ Văn hóa văn nghệ Ban Tuyên giáo Trung ương truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) tới toàn thể đảng viên các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao, bao gồm: Những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; dự thảo đề cương các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng; định hướng chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; quy chế bầu cử trong Đảng; thực hiện Quy định việc lấy phiếu tín nhiệm; tổng kết việc thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường; đề án tổ chức Đảng bộ Ngoài nước…

 

Đại biểu tham dự hội nghị

Sau hội nghị, các đảng ủy, chi ủy trực thuộc căn cứ vào điều kiện cụ thể của đảng bộ, chi bộ, đơn vị lựa chọn nội dung cụ thể để chỉ đạo cấp ủy cơ sở nghiên cứu triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện bảo đảm hiệu quả, góp phần tích cực đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Trường Giang


Ý KIẾN BẠN ĐỌC


Họ và tên
Nội dung góp ý
Mã xác thực :                     


CÁC TIN LIÊN QUAN ĐÃ ĐĂNG

LỄ CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM VỀ VIỆC BỔ NHIỆM PHÓ VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO, VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT QUÂN SỰ TRUNG ƯƠNG

THANH TRA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2014

Hội nghị công tác giải quyết các vụ án về tham nhũng của ngành Kiểm sát nhân dân

Vụ 12 Viện kiểm sát nhân dân tối cao sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2014

Lễ công bố Quyết định thành lập Hội đồng khoa học Viện kiểm sát nhân dân tối cao

LÃNH ĐẠO VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO CHÚC MỪNG 85 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM

GẶP MẶT CÁN BỘ HƯU TRÍ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO TẠI HÀ NỘI NHÂN DỊP KỶ NIỆM 54 NĂM NGÀY THÀNH LẬP NGÀNH KIỂM SÁT NHÂN DÂN

Kỷ niệm một năm chương trình Truyền hình Kiểm sát nhân dân phát sóng

Hội nghị triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2014 của Vụ Thi đua - Khen thưởng

Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao dự Hội nghị triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2014 của Cục Điều tra

Số lần truy nhập 43921535
Số người đang xem: 1649