[x] Đóng lại

TIN HOẠT ĐỘNG VKSND TỐI CAO       Ngày 08/08/2014


VKSND TỐI CAO KIỂM TRA CÔNG TÁC THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ, KIỂM SÁT ĐIỀU TRA VÀ KIỂM SÁT XÉT XỬ ÁN HÌNH SỰ TẠI VKSND TỈNH CAO BẰNG

 

Vừa qua, Đoàn kiểm tra Viện KSNDtối cao do đồng chí Lê Thị Kim Oanh, Phó Vụ trưởng Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án an ninh (Vụ 2) làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác THQCT, kiểm sát điều tra và kiểm sát xét xử án hình sự năm 20136 tháng đầu năm 2014 tại Viện KSNDtỉnh Cao Bằng.

Đoàn đã trực tiếp làm việc, tiến hành kiểm tra tra hồ sơ củaPhòng 1, Phòng 2, Phòng 3Viện kiểm sát tỉnh và VKSND huyện Hà Quảng.

 

Đ/c Lê Thị Kim Oanh, Phó Vụ trưởng Vụ 2, Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi kết luận, Đoàn kiểm tra đánh giá: Trong năm 2013 và 6 tháng đầu năm 2014, Viện KSND tỉnh Cao Bằng đã bám sát các Chỉ thị công tác của Viện trưởng VKSND tối cao, hướng dẫn của các Vụ nghiệp vụ và thực tế địa phương để xây dựng Kế hoạch, chương trình công tác của đơn; VKS hai cấp thực hiện nghiêm Chỉ thị số 06, ngày 06/12/2013 của Viện trưởng VKSND tối cao về tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm. Viện KSND tỉnh chủ trì Hội nghị giao ban giữa các cơ quan tiến hành tố tụng để triển khai các nội dung của Thông tư hướng dẫn VKSND cấp huyện thực hiện. Đến thời điểm kiểm tra,  tất cả các đơn vị ở cả hai cấp đã ký kết xong Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, nhiều đơn vị  đã tiến hành giao ban đểđánh giá kết quả thực hiện, bàn bạc tháo gỡ vướng mắc..., bảo đảm thực hiện ngày càng hiệu quả.

Ban cán sự Đảng, lãnh đạo viện đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 15 ngày 07/7/2007 của Bộ chính trị về sự lãnh đạo của Đảng đối với cơ quan bảo vệ pháp luật, làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Quá trình giải quyết án hình sự các phòng nghiệp vụ Viện kiểm sát tỉnh luôn chú trọng việc hướng dẫn các thao tác nghiệp vụ,thông báo rút

 

Toàn cảnh buổi kết luận kiểm tra công tác

kinh nghiệm và chế độ báo cáo thỉnh thị. VKS hai cấp mởđầy đủ hệ thống sổ thụ lý án và lập hồ sơ kiểm sát án hình sự đúng quy định. Nghiên cứu hồ sơ; phê chuẩn các lệnh, quyết định, tham gia phiên tòa, kháng nghị … đã được Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Viện chỉ đạo tập hợp, nghiên cứu để xây dựng thành Quy trình thực hiện chung với mục tiêu hạn chế sai sót, vi phạm nên trong năm 2013 và 6 tháng đầu năm 2014 không xảy ra trường hợp nào oan sai, khởi tố phải đình chỉ do bị can không phạm tội hay Viện kiểm sát truy tố, Tòa án xét xử tuyên bị cáo không phạm tội; các kháng nghị của Viện kiểm sát trong giải quyết án hình sự (03 kháng nghị) đều được Tòa cấp phúc thẩm chấp nhận, góp phần tích cực vào việc đấu tranh phòng, chống tội phạm giữ gìn trật tự, an toàn xã hội đồng thời nâng cao vị thế của cơ quan Viện kiểm sát tại địa phương.

Trong kết luận, Đoàn kiểm tra có một số yêu cầu đối với Viện KSND tỉnh Cao Bằng:

Lãnh đạo Viện KSND Tỉnh cần tiếp tục rà soát các chỉ tiêu nghiệp vụ của ngành; quán triệt và thường xuyên kiểm tra đối với các Viện kiểm sát cấp huyện trong việc thực hiện các nội dung của Chỉ thị công tác kiểm sát năm 2014 của Viện trưởng Viện KSND Tối cao, nhất là trong công tác giải quyết án hình sự.

Chú trọng nâng cao hơn nữa công tác THQCT và kiểm sát xét xử hình sự, đặc biệt là các kỹ năng của kiểm sát viên như: Kỹ năng báo cáo án; kỹ năng xét hỏi, luận tội; kỹ năng đối đáp, tranh luận tại phiên tòa… Thực hiện đẩy đủ các thao tác nghiệp vụ quy định tại Quy chế THQCT, kiểm sát xét xử hình sự.

Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 03, ngày 19/6/2008 của Viện trưởng VKSTC nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng kiểm sát các bản án, quyết định của Tòa án trong việc giải quyết án hình sự; phát hiện kịp thời những vi phạm để kháng nghị, kiến nghị theo quy định.

Tiếp tục chỉ đạo Viện kiểm sát cả hai cấp phối hợp với Tòa án cùng cấp tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm, các phiên tòa lưu động xét xử án hình sự từ đó nâng cao kỹ năng tranh tụng của kiểm sát viên, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật đối với quần chúng nhân dân để phục vụ kịp thời nhiệm vụ chính trị địa phương.

Đồng chí Mã Thanh Sơn, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng Viện KSND Tỉnh đã thay mặt đơn vị tiếp thu những ý kiến  kết luận của Đoàn kiểm tra và khẳng định: Trong thời gian tới Lãnh đạo Viện KSND tỉnh Cao Bằng sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác lãnh, chỉ đạo để phát huy những kết quả đạt được đồng thời có biện pháp khắc phục các tồn tại, thiếu sót bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ THQCT, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử các vụ án hình sự tại địa phương.

Thùy Linh
 
 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


Họ và tên
Nội dung góp ý
Mã xác thực :                     


CÁC TIN LIÊN QUAN ĐÃ ĐĂNG

HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 9 (KHÓA XI)

LỄ CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM VỀ VIỆC BỔ NHIỆM PHÓ VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO, VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT QUÂN SỰ TRUNG ƯƠNG

THANH TRA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2014

Hội nghị công tác giải quyết các vụ án về tham nhũng của ngành Kiểm sát nhân dân

Vụ 12 Viện kiểm sát nhân dân tối cao sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2014

Lễ công bố Quyết định thành lập Hội đồng khoa học Viện kiểm sát nhân dân tối cao

LÃNH ĐẠO VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO CHÚC MỪNG 85 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM

GẶP MẶT CÁN BỘ HƯU TRÍ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO TẠI HÀ NỘI NHÂN DỊP KỶ NIỆM 54 NĂM NGÀY THÀNH LẬP NGÀNH KIỂM SÁT NHÂN DÂN

Kỷ niệm một năm chương trình Truyền hình Kiểm sát nhân dân phát sóng

Hội nghị triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2014 của Vụ Thi đua - Khen thưởng

Số lần truy nhập 43921199
Số người đang xem: 1509