[x] Đóng lại

TIN HOẠT ĐỘNG VKSND TỐI CAO       Ngày 12/08/2014


VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LÀM TỐT CÔNG TÁC TỔ CHỨC CÁC PHIÊN TÒA RÚT KINH NGHIỆM

 

Thực hiện Kế hoạch số 08/KH-VKS-VP ngày 20/01/2014 của VKSND Tp. Hồ Chí Minh về Kế hoạch công tác năm 2014. 6 tháng đầu năm 2014, VKSND hai cấp đã phối hợp chặt chẽ với Tòa án tổ chức các phiên tòa THQCT và KSXX hình sự sơ thẩm và phúc thẩm để rút kinh nghiệm; cụ thể:

 

Đại diện VKSND thực hành quyền công tố tại một phiên tòa rút kinh nghiệm

Phối hợp tổ chức được 47 phiên tòa rút kinh nghiệm, bao gồm: cấp thành phố 14 vụ, cấp huyện 33 vụ. Viện kiểm sát và Tòa án đã có sự phối hợp chặt chẽ, từ công tác chuẩn bị đến việc tổ chức phiên tòa, bảo đảm đúng quy định của pháp luật và đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp. Kết quả các phiên tòa xét xử đều bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, góp phần nâng cao tính nghiêm minh trong việc thực thi pháp luật.

 

Quang cảnh một phiên tòa

Kiểm sát viên được phân công thực hành quyền công tố tại phiên tòa rút kinh nghiêm đã chú trọng việc kiểm tra, nghiên cứu kỹ hồ sơ vụ án. Tại các phiên tòa, các Kiểm sát viên đã thể hiện rõ vai trò, vị trí pháp lý là người đại diện cơ quan Viện kiểm sát nhân danh Nhà nước làm nhiệm vụ công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật của Hội đồng xét xử và những người tham gia tố tụng. Việc xét hỏi, tranh luận của Kiểm sát viên được thực hiện theo đúng quy định của BLTTHS, tinh thần cải cách tư pháp. Kiểm sát viên có sự chủ động trong chuẩn bị đề cương xét hỏi nên chủ động, tích cực tham gia xét hỏi, chuẩn bị dự thảo luận tội, bảo đảm việc tranh luận của Kiểm sát viên chặt chẽ, đúng đắn, khách quan trên cơ sở đánh giá tổng hợp các chứng cứ trong hồ sơ vụ án và các chứng cứ đã kiểm tra, thẩm định tại phiên tòa...

Kiểm sát viên tranh luận, đối đáp tất cả những ý kiến có liên quan đến vụ án mà bị cáo, người bào chữa và những người tham gia tố tụng khác đưa ra, phương pháp tranh luận chuẩn mực, phù hợp, logic, phong cách, thái độ bình tĩnh, tự tin…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử các vụ án hình sự nhằm rút kinh nghiệm kỹ năng xét hỏi, tranh luận của Kiểm sát viên cũng còn những tồn tại, thiếu sót như: phiên tòa khai mạc không đúng thời gian, chuẩn bị hồ sơ kiểm sát điều tra chưa tốt…Qua việc tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm VKSND Tp Hồ Chí Minh yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt một số nội dung như: Tăng cường công tác phối hợp với Tòa án tổ chức xét xử các vụ án hình sự,  rút kinh nghiệm kỹ năng xét hỏi, tranh luận của Kiểm sát viên nhằm đạt chất lượng, hiệu quả cao hơn; cần phối hợp chặt chẽ với Tòa án để thời gian mở phiên tòa rút kinh nghiệm đúng thời gian trong quyết định đưa vụ án ra xét xử; vụ án được chọn cần bảo đảm điều kiện về mặt chất lượng, phát huy được khả năng công tố của Kiểm sát viên, ưu tiên chọn vụ án có Luật sư tham gia; cần chọn vụ án có nhiều bị cáo, người tham gia tố tụng để Kiểm sát viên có điều kiện thể hiện kỹ năng tranh tụng và có đánh giá đích thực kết quả kỹ năng tranh tụng của Kiểm sát viên….

Nguyễn Huy Cường

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


Họ và tên
Nội dung góp ý
Mã xác thực :                     


CÁC TIN LIÊN QUAN ĐÃ ĐĂNG

HỘI NGHỊ TẬP HUẤN CÔNG TÁC KIỂM SÁT VIỆC TẠM GIỮ, TẠM GIAM VÀ THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ

Hội nghị Ban chấp hành Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân tối cao mở rộng

Lễ trao quyết định của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo cấp phòng

HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 9 (KHÓA XI)

VKSND TỐI CAO KIỂM TRA CÔNG TÁC THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ, KIỂM SÁT ĐIỀU TRA VÀ KIỂM SÁT XÉT XỬ ÁN HÌNH SỰ TẠI VKSND TỈNH CAO BẰNG

LỄ CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM VỀ VIỆC BỔ NHIỆM PHÓ VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO, VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT QUÂN SỰ TRUNG ƯƠNG

THANH TRA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2014

Hội nghị công tác giải quyết các vụ án về tham nhũng của ngành Kiểm sát nhân dân

Vụ 12 Viện kiểm sát nhân dân tối cao sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2014

Lễ công bố Quyết định thành lập Hội đồng khoa học Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Số lần truy nhập 43921215
Số người đang xem: 1518