TIN HOẠT ĐỘNG VKSND TỐI CAO       Ngày 21/08/2014


ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA BAN CHỈ ĐẠO CẢI CÁCH TƯ PHÁP TRUNG ƯƠNG LÀM VIỆC TẠI TỈNH KHÁNH HÒA VÀ TỈNH PHÚ YÊN

 
 

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện KSND tối cao,

thành viên Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương phát biểu tại buổi làm việc với Tỉnh ủy Khánh Hòa

Ngày 18/8/2014, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương do đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Thành viên Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Tỉnh ủy Khánh Hòa về việc tiếp tục thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Tấn Tuân, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh và các thành viên Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh Khánh Hòa.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Kết luận số 92-KL/TW ngày 12-3-2014 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW về “Chiến lược cái cách tư pháp đến năm 2020”. Quá trình thực hiện công tác cải cách tư pháp đã đạt được nhiều kết quả tích cực, trong đó công tác cán bộ và tổ chức bộ máy của các cơ quan tư pháp tiếp tục được kiện toàn và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; việc quy hoạch, luân chuyển, điều động, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; cơ quan tư pháp các cấp thường xuyên quan tâm đến công tác bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức; công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án ngày càng có chuyển biến tích cực, đảm bảo yêu cầu về chính trị, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm; các ngành tư pháp địa phương đã chủ động phối hợp chặt chẽ góp phần ngăn chặn và xử lý hiệu quả các loại tội phạm, nâng cao hiểu biết, ý thức tôn trọng pháp luật của nhân dân. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế như: công tác kiểm sát giải quyết tố giác, tin báo tội phạm ở một số đơn vị cấp huyện chưa thực hiện tốt việc nắm, rà soát số lượng tin báo tội phạm, chưa thường xuyên có sự tác động tích cực đến cơ quan điều tra nên hiệu quả công tác này chưa cao; công tác xét xử một số vụ án dân sự còn để kéo dài quá thời hạn; các bản án có hiêu lực pháp luật chưa được thi hành án kịp thời, còn tồn đọng với số lượng lớn.

Tại buổi làm việc, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh cũng đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách tư pháp thời gian tới và đề xuất, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền Trung ương hướng dẫn hoặc ban hành quy trình giải quyết án phá sản, thủ tục ủy thác tư pháp ra nước ngoài; hỗ trợ kinh phí đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết phục vụ công tác; giúp tỉnh Khánh Hòa mở các lớp đào tạo lý luận chính trị nhằm củng cố cho đội ngũ cán bộ có chất lượng đáp ứng yêu cầu.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Trưởng đoàn công tác đánh giá cao sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy Khánh Hòa; đồng chí đề nghị Tỉnh ủy tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt hơn nữa các nhiệm vụ cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết 49-NQ/TW và Kết luật số 92-KL/TW của Bộ Chính trị, đồng thời chỉ đạo các ban ngành trong tỉnh khắc phục những khó khăn về tuyển dụng, đào tạo cán bộ và tích cực đóng góp ý kiến vào việc xây dựng thể chế trong thời gian tới.

 

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện KSND tối cao,

thành viên Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương phát biểu tại buổi làm việc với Tỉnh ủy Phú Yên

Ngày 19/8/2014, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương do đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Thành viên Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Phú Yên về việc tiếp tục thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Đào Tấn Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh; đồng chí Phạm Đình Cự, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ Ban nhân dân tỉnh; đồng chí Hoàng Văn Trà, Phó bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và các thành viên Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh Phú Yên.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh, trong thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan tư pháp và các ngành liên quan trong tỉnh đã triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02-6-2005 của Bộ Chính trị về “Chiến lược cái cách tư pháp đến năm 2020” và đạt được nhiều kết quả tích cực như: nhận thức trách nhiệm của các cấp, các ngành đối với công tác tư pháp tiếp tục được nâng lên; sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan tư pháp được tăng cường; công tác điều tra, truy tố, xét xử ngày càng được nâng cao chất lượng; công tác bổ trợ tư pháp có sự chuyển biến tích cực; tổ chức bộ máy và công tác cán bộ các cơ quant ư pháp được củng cố kiện toàn; cơ sở vật chất được tăng cường đầu tư; công tác giám sát của các cơ quan dân cử đối với hoạt động tư pháp được chú trọng… Qua đó đã tác động mạnh mẽ đến việc thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan tư pháp, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác tư pháp địa phương. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn một số hạn chế như: tỉ lệ điều tra, phá án còn thấp, chất lượng và tiến độ điều tra chưa đáp ứng yêu cầu; chất lượng tranh tụng tại phiên tòa có chuyển biến nhưng chưa rõ nét; còn để xảy ra án bị hủy, sửa do lỗi chủ quan; đội ngũ cán bộ có chức danh tư pháp còn thiếu, một số cán bộ vi phạm đạo đức nghề nghiệp, quy chế công vụ, vi phạm pháp luật bị xử lý kỷ luật; đội ngũ luật sư còn thiếu về số lượng và yếu về chất lượng...

Trong buổi làm việc, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh cũng đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách tư pháp thời gian tới và đề xuất, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền Trung ương cần hoàn thiện các chính sách, pháp luật về tổ chức, hoạt động của các cơ quan tư pháp phù hợp với Hiến pháp; Tòa án nhân dân tối cao nghiên cứu phân bổ chỉ tiêu Thẩm phán cho Tòa án địa phương, không nên chỉ căn cứ vào số lượng án thụ lý như hiện nay sẽ gây khó khăn cho việc thụ lý, xét xử ở các tòa án địa phương do thiếu thẩm phán; Trung ương cần nghiên cứu quy định cụ thể thời gian giải quyết và trả lời kết quả giám định đối với hoạt động giám định tư pháp, nhất là công tác giám định pháp y còn chậm đã làm ảnh hưởng đến thời gian giải quyết vụ án; các cơ quan tư pháp Trung ương quan tâm tăng cường trang bị cơ sở vật chất, phương tiện làm việc đối với các cơ quan tư pháp địa phương, đặc biệt là đối với các cơ quan tư pháp cấp huyện để đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ cải cách tư pháp; cần quan tâm giúp tỉnh Phú Yên mở lớp đào tạo nghề luật sư để bổ sung đội ngũ luật sư có chất lượng đáp ứng các yêu cầu tranh tụng tại các phiên tòa.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Trưởng đoàn công tác đánh giá cao sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy Phú Yên trong việc quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 92-KL/TW của Bộ Chính trị trong thời gian qua. Với những kết quả đạt được, đồng chí cũng chỉ rõ công tác cải cách tư pháp ở tỉnh Phú Yên còn những hạn chế, khó khăn cần được tiếp tục quan tâm và tăng cường. Theo đó, các cơ quan tư pháp cần nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đảm bảo chặt chẽ, đúng pháp luật; chú trọng nâng cao chất lượng tranh tụng tại các phiên tòa theo yêu cầu cải cách tư pháp.

Bảo Ngọc


Ý KIẾN BẠN ĐỌC


Họ và tên
Nội dung góp ý
Mã xác thực :                     


CÁC TIN LIÊN QUAN ĐÃ ĐĂNG

VIỆN TRƯỞNG VKSND TỐI CAO GẶP MẶT CÁN BỘ CHỦ CHỐT VKSND TP ĐÀ NẴNG

HỘI NGHỊ TẬP HUẤN CÔNG TÁC KIỂM SÁT VIỆC TẠM GIỮ, TẠM GIAM VÀ THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ

Hội nghị Ban chấp hành Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân tối cao mở rộng

Lễ trao quyết định của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo cấp phòng

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LÀM TỐT CÔNG TÁC TỔ CHỨC CÁC PHIÊN TÒA RÚT KINH NGHIỆM

HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 9 (KHÓA XI)

VKSND TỐI CAO KIỂM TRA CÔNG TÁC THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ, KIỂM SÁT ĐIỀU TRA VÀ KIỂM SÁT XÉT XỬ ÁN HÌNH SỰ TẠI VKSND TỈNH CAO BẰNG

LỄ CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM VỀ VIỆC BỔ NHIỆM PHÓ VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO, VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT QUÂN SỰ TRUNG ƯƠNG

THANH TRA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2014

Hội nghị công tác giải quyết các vụ án về tham nhũng của ngành Kiểm sát nhân dân

Số lần truy nhập 47220947
Số người đang xem: 1897