TIN HOẠT ĐỘNG VKSND TỐI CAO       Ngày 28/08/2014


ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CHI HỘI LUẬT GIA

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO NHIỆM KỲ 2014 - 2019

 
 

Đồng chí Lê Hữu Thể, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao phát biểu tại Đại hội

Ngày 28/8/2014, Chi hội Luật gia Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức Đại hội đại biểu Chi hội Luật gia Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2014 - 2019. Đồng chí Lê Hữu Thể, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao dự và chỉ đạo Đại hội. Cùng dự có đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy; các đoàn thể thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Đại biểu khách mời dự Đại hội có đồng chí Lê Minh Tâm, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Luật gia Việt Nam; đồng chí Hoàng Nghĩa Mai, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam; đồng chí Đàm Xuân Toan, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam; cùng dự có đại diện một số Chi hội Luật gia trong Khối thi đua ở Trung ương gồm: Chi hội Luật gia Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công ty Luật số 5 quốc gia.

 

Đồng chí Lê Minh Tâm, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Luật gia Việt Nam phát biểu tại Đại hội

Theo Báo cáo Tổng kết hoạt động của Chi hội Luật gia Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2009 - 2014, phương hướng nhiệm kỳ 2014 - 2019 do đồng chí Nguyễn Minh Đức, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chủ tịch Hội Luật gia Viện kiểm sát nhân dân tối cao trình bày, Chi hội Luật gia Viện kiểm sát nhân dân tối cao là Chi hội cơ sở trực thuộc Hội Luật gia Việt Nam. Được sự quan tâm lãnh đạo của Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chi hội Luật gia đã tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị đạt chất lượng, hiệu quả, nâng cao vị thế của Chi hội Luật gia Viện kiểm sát nhân dân tối cao nói riêng và Hội Luật gia Việt Nam nói chung. Hoạt động của Chi hội luật gia Viện kiểm sát nhân dân tối cao có sự chuyển biến cả về tổ chức và hoạt động, tích cực phối hợp với Hội Luật gia Việt Nam, các Chi hội bạn để hoạt động của các tổ luật gia và hội viên đúng Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam. Nhiệm kỳ qua, Chi hội Luật gia Viện kiểm sát nhân dân tối cao được Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Kiểm sát nhân dân tối cao ghi nhận, được tặng Bằng khen của Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, Bằng khen của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Về phương hướng nhiệm kỳ 2014 - 2019, trên cơ sở tiếp tục quán triệt các chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Chi hội Luật gia Viện kiểm sát nhân dân tối cao xác định phương hướng hoạt động cụ thể như: Tập trung lãnh đạo Chi hội và hội viên góp phần tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành Kiểm sát nhân dân; phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc và của Ngành. Tích cực tổ chức cho hội viên tham gia nghiên cứu xây dựng pháp luật thông qua các Dự án luật, pháp lệnh. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật của Chi hội. Động viên toàn thể hội viên của Chi hội tích cực trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; hưởng ứng cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Ban chuyên môn của Trung ương Hội Luật gia Việt Nam. Mở rộng hợp tác, giao lưu với các Hội luật gia địa phương, bộ, ngành ở Trung ương. Tập trung kiện toàn và nâng cao chất lượng sinh hoạt của Chi hội, các Tổ luật gia, làm tốt công tác phát triển và kết nạp hội viên.

 
Đoàn Chủ tịch Đại hội

Tại đại hội, các đại biểu tiến hành thảo luận, các ý kiến phát biểu nhất trí cao nội dung báo cáo đã trình bày trước Đại hội. Đồng thời, bổ sung, phân tích sâu, đánh giá toàn diện về ưu điểm, thuận lợi, khó khăn vướng mắc và nguyên nhân hạn chế, thiếu sót; đề xuất biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Chi hội Luật gia và các Tổ Luật gia trực thuộc trong nhiệm kỳ tới. Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Nguyễn Minh Tâm, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Luật gia Việt Nam đánh giá cao kết quả hoạt động của Chi hội Luật gia Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhiệm kỳ qua, góp phần tích cực cho sự phát triển của Hội Luật gia Việt Nam. Đồng chí đề nghị nhiệm kỳ 2014 - 2019 Chi hội Luật gia Viện kiểm sát nhân dân tối cao tiếp tục phát huy thành tích đạt được gắn với nhiệm vụ chuyên môn. Tăng cường phối hợp, động viên hội viên tích cực tham gia các hoạt động sinh hoạt của Chi hội. Chú trọng nâng cao hoạt động nghiên cứu khoa học, xây dựng pháp luật. Hưởng ứng tích cực các hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam tổ chức. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, tư vấn chính sách pháp luật góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng chí lưu ý , mỗi hội viên cần đặc biệt quan tâm thực hiện tốt Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tăng cường học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và các cuộc vận động của Ngành, tích cực hưởng ứng các hoạt động do Hội Luật gia Việt Nam tổ chức, góp phần hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành và trách nhiệm của hội viên Hội Luật gia.

 

Ban Chấp hành Chi hội Luật gia Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2014 - 2019 ra mắt Đại hội

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Lê Hữu Thể, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao biểu dương thành tích của Chi hội Luật gia Viện kiểm sát nhân dân tối cao đạt được trong nhiệm kỳ 2009 - 2014; đồng thời chỉ rõ nguyên nhân hạn chế, thiếu sót, trong đó nhấn mạnh phương thức hoạt động và các hình thức sinh hoạt của Chi hội cần cụ thể, vai trò và trách nhiệm hội viên phải được nhận thức đầy đủ và nâng cao. Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2014 - 2019, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Lê Hữu Thể chỉ đạo Chi hội Luật gia Viện kiểm sát nhân dân tối cao tiếp tục phát huy thành tích đạt được trong nhiệm kỳ qua, khắc phục khó khăn, vướng mắc; tiến hành triển khai có hiệu quả nhiệm vụ, phương hướng của Ban Chấp hành Chi hội đã đề ra, ngoài ra thực hiện tốt một số nội dung như: Tham gia triển khai, phổ biến tuyên truyền pháp luật; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp; triển khai tham gia xây dựng các Dự án Luật; xác định nội dung cụ thể trong hoạt động Hội, góp phần tích cực tham gia tiến trình hội nhập quốc tế; tăng cường nâng cao ý thức trách nhiệm của hội viên. Đồng chí Phó Viện trưởng đề nghị Hội Luật gia Việt Nam quan tâm việc tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Hội cho các chi hội trực thuộc nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đại hội nghe trình bày báo cáo Đề án nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Chi hội Luật gia Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2014 - 2019; nhất trí số lượng bầu Ban Chấp hành Chi hội Luật gia Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2014 - 2019 là 17 đồng chí và bầu tại Đại hội 15 Ủy viên vào Ban chấp hành nhiệm kỳ mới. Đại hội bầu 01 đại biểu dự Đại hội Đại biểu Hội Luật gia Việt Nam khóa XII.

Đại hội đại biểu Chi hội Luật gia Viện kiểm sát nhân dân tối cao bế mạc thành công tốt đẹp.

Trường Giang

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


Họ và tên
Nội dung góp ý
Mã xác thực :                     


CÁC TIN LIÊN QUAN ĐÃ ĐĂNG

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN QUY CHẾ PHỐI HỢP CÔNG TÁC VÀ LỄ KÝ QUY CHẾ PHỐI HỢP (SỬA ĐỔI) GIỮA BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM VỚI VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

Viện kiểm sát nhân dân tối cao gặp mặt cán bộ, công chức nghỉ chế độ hưu trí

Viện kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam tiếp Đoàn đại biểu Viện kiểm sát Trung ương Liên bang Nga

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Đoàn công tác Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương làm việc với Viện kiểm sát nhân dân tối cao

ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA BAN CHỈ ĐẠO CẢI CÁCH TƯ PHÁP TRUNG ƯƠNG LÀM VIỆC TẠI TỈNH KHÁNH HÒA VÀ TỈNH PHÚ YÊN

VIỆN TRƯỞNG VKSND TỐI CAO GẶP MẶT CÁN BỘ CHỦ CHỐT VKSND TP ĐÀ NẴNG

HỘI NGHỊ TẬP HUẤN CÔNG TÁC KIỂM SÁT VIỆC TẠM GIỮ, TẠM GIAM VÀ THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ

Hội nghị Ban chấp hành Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân tối cao mở rộng

Lễ trao quyết định của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo cấp phòng

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LÀM TỐT CÔNG TÁC TỔ CHỨC CÁC PHIÊN TÒA RÚT KINH NGHIỆM

Số lần truy nhập 47220411
Số người đang xem: 1737