TIN HOẠT ĐỘNG VKSND TỐI CAO       Ngày 23/09/2014


HỘI THẢO HOÀN THIỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ CƠ QUAN TIẾN HÀNH TỐ TỤNG, NGƯỜI TIẾN HÀNH TỐ TỤNG, BÀO CHỮA VÀ NHỮNG BIỆN PHÁP CƯỠNG CHẾ TRONG DỰ ÁN BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CẢI CÁCH TƯ PHÁP
 
 
PGS. TS. Nguyễn Hòa Bình, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao phát biểu tại hội thảo
Ngày 22/9/2014, Viện kiểm sát nhân dân tối cao phối hợp cùng Dự án Jica Nhật Bản tổ chức Hội thảo Hoàn thiện các quy định về cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng, bào chữa và những biện pháp cưỡng chế trong Dự án Bộ luật Tố tụng hình sự đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp. PGS. TS. Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Trưởng Ban soạn thảo Bộ luật tố tụng hình sự (TTHS) dự và chỉ đạo hội thảo. Cùng dự có đồng chí Hoàng Nghĩa Mai, Trợ lý đồng chí Lê Hồng Anh, nguyên Phó Viện trưởng Thường trực Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban soạn thảo. Về phía cơ quan hợp tác quốc tế Jica Nhật Bản có ông Matsumoto Takeshi, Cố vấn trưởng Dự án Jica tại Việt Nam. Thành phần tham dự hội thảo gồm: Đại diện Văn phòng Quốc hội, Tóa án nhân dân tối cao; Bộ Quốc phòng; Bộ Tư pháp; Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Bộ Tài chính; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Liên đoàn Luật sư Việt Nam; đại diện một số đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các chuyên gia, nhà khoa học đến từ Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội; Đại học Kiểm sát Hà Nội; Học viện Tư pháp; Học viện Cảnh sát nhân dân; Học viện An ninh nhân dân; Viện Nhà nước và Pháp luật.
 
Toàn cảnh hội thảo
Tại hội thảo, Tiến sỹ Nguyễn Tiến Sơn, Viện trưởng Viện khoa học kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân tối cao trình bày tóm tắt những nội dung sửa đổi, bổ sung BLTTHS. Về cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng và việc thay đổi người tiến hành tố tụng (Chương 3), thể chế hóa yêu cầu của Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về việc "tăng quyền, tăng trách nhiệm cho Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán". Về người tham gia tố tụng (Chương 4), bổ sung 03 nhóm người tham gia tố tụng (gồm: Người bị bắt, người chứng kiến, người dịch thuật) để xác định rõ tư cách pháp lý, cũng như quy định quyền và nghĩa vụ pháp lý của họ. Bổ sung một số quyền của người bị tạm giữ, bị can, bị cáo nhằm đảm bảo quyền bào chữa cho họ, đồng thời phù hợp với yêu cầu tăng cường tranh tụng. Quy định người bị tố giác, báo tin tội phạm, kiến nghị khởi tố có quyền người bảo về quyền lợi hợp pháp.
 
TS. Nguyễn Tiến Sơn, Viện trưởng Viện khoa học kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân tối cao
trình bày tóm tắt nội dung sửa đổi, bổ sung BLTTHS
Về những biện pháp cưỡng chế trong TTHS (Chương 6), cụ thể hóa yêu cầu của Hiến pháp năm 2013 về bảo đảm quyền con người, quyền công dân, Dự thảo sửa theo hướng thu hút toàn bộ các biện pháp cưỡng chế quy định trong các chương, các phần của BLTTHS để điều chỉnh chung trong Chương 6 nhằm bảo đảm tính thống nhất, chặt chẽ khi quy định về các biện pháp hạn chế quyền con người, quyền công dân. Bổ sung thẩm quyền bắt khẩn cấp, tạm giữ cho một số chủ thể thuộc Bộ đội biên phòng, Cảnh sát biển, Kiểm ngư thực hiện nhiệm vụ ở địa bàn biên giới, hải đảo xa cơ quan điều tra chuyên trách. Thể chế hóa chủ trương hạn chế việc áp dụng biện pháp tạm giam, Dự thảo sửa theo hướng quy định chặt chẽ các căn cứ áp dụng biện pháp tạm giam, xác định cụ thể các trường hợp được coi là cản trở điều tra, truy tố, xét xử. Bổ sung quy định nhằm đảm bảo mọi biện pháp ngăn chặn phải có thời hạn. Nhằm phát huy hiệu quả của việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn thay thế biện pháp tạm giam, Dự thảo sửa theo hướng quy định chế tài phạt tiền áp dụng đối với người bảo lãnh nếu để cho bị can, bị cáo bỏ trốn. Bổ sung một mục quy định các biện pháp cưỡng chế khác trong TTHS gồm 7 biện pháp. Rà soát, chỉnh lý về kỹ thuật lập pháp nhằm đảm bảo tính chính xác, phù hợp với yêu cầu mới của Hiến pháp.
Về bào chữa (Chương 7), để đảm bảo tốt hơn quyền bào chữa của người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, bị cáo, Dự thảo xây dựng một chương mới với 13 điều luật quy định về bào chữa. Bổ sung các quy định để đảm bảo quyền bào chữa của người bị bắt đáp ứng yêu cầu mới của Hiến pháp. Mở rộng trường hợp bắt buộc phải có người bào chữa đối với bị can, bị cáo về tội có hình phạt tù chung thân. Đồng thời, để khắc phục bất cập của BLTTHS hiện hành, Dự thảo quy định chặt chẽ về người có nhược điểm về thể chất đó phải làm cho người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, bị cáo không thể tự mình thực hiện được quyền bào chữa (Điều 112). Bổ sung một số quyền bào chữa; bổ sung nghĩa vụ của người bào chữa không được tiết lộ thông tin về người bào chữa mà mình biết được khi thực hiện việc bào chữa nếu không có sự đồng ý của họ; không được sử dụng các thông tin về người bào chữa vào mục đích xâm phạm lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng, quyền, lợi ích hợp pháp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân (Điều 109). Quy định cụ thể tiêu chuẩn đối với bào chữa viên nhân dân; thủ tục mời người bào chữa; cấp giấy chứng nhận người bào chữa; thay đổi hoặc từ chối người bào chữa; trách nhiệm của các cơ quan tố tụng trong việc bảo đảm cho người bào chữa thực hiện tốt quyền bào chữa (các Điều 110, 111, 113, 114, 116).
Phần tham luận, đại biểu dự hội thảo phát biểu thẳng thắn, với tinh thần trách nhiệm cao, góp ý kiến vào các nội dung sửa đổi, bổ sung của Dự thảo BLTTHS liên quan đến các quy định về cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng, bào chữa và những biện pháp cưỡng chế.
Một số đại biểu tham luận tại hội thảo:

 

 

 

 

Phát biểu tại hội thảo, PGS. TS. Nguyễn Hòa Bình, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ghi nhận và đánh giá cao ý kiến phát biểu của các đại biểu tại hội thảo; đồng thời nhấn mạnh, hội thảo này là một trong những hoạt động quan trọng thuộc kế hoạch xây dựng Dự án Bộ luật tố tụng hình sự. Đây là Dự án luật lớn và rất quan trọng, có tầm ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống xã hội, kỷ cương phép nước, quyền lợi của công dân, nền tư pháp văn minh, vì công lý. Nhận thức rõ yêu cầu đó, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã triển khai nhiều hoạt động phục vụ việc xây dựng Dự án BLTTHS. Để có được Dự án luật tốt trình Quốc hội, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đặt kế hoạch tổ chức nhiều cuộc hội thảo, tọa đàm để thảo luận sâu về Dự thảo với thành phần tham dự là các chuyên gia, nhà khoa học có nhiều kinh nghiệm, am hiểu sâu sắc về lĩnh vực TTHS. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình khẳng định, hội thảo này bàn về cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng, bào chữa và những biện pháp cưỡng chế trong tố tụng hình sự là nội dung rất quan trọng của BLTTHS. Các chủ trương cải cách tư pháp của Đảng và Hiến pháp năm 2013 đặt ra nhiều yêu cầu mới liên quan đến vấn đề này như: Bổ sung các quy định nhằm bảo đảm tốt hơn quyền cảu người bị buộc tội, nhất là quyền bào chữa của họ; mọi biện pháp hạn chế quyền con người, quyền công dân phải do luật định và chỉ trong những trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh, trật tự xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng; phân định rõ thẩm quyền quản lý hành chính với trách nhiệm, quyền hạn tư pháp theo hướng tăng quyền, trách nhiệm cho Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán… Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình mong muốn, sau hội thảo này, đại biểu tiếp tục góp ý kiến trực tiếp vào những nội dung thể hiện trong Dự thảo BLTTHS góp phần quan trọng giúp Ban soạn thảo thực hiện mục tiêu xây dựng nền tư pháp công bằng, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý; xây dựng BLTTHS mới tiến bộ, minh bạch, có chất lượng cao.
Trường Giang

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


Họ và tên
Nội dung góp ý
Mã xác thực :                     


CÁC TIN LIÊN QUAN ĐÃ ĐĂNG

Lễ ký Quy định phối hợp giữa Vụ Thi đua - Khen thưởng và Cục Điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao

LỄ KHAI MẠC KỲ THI THÍ ĐIỂM TUYỂN CHỌN LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CẤP VỤ VÀ NGUỒN BỔ NHIỆM KIỂM SÁT VIÊN VKSND TỐI CAO NĂM 2014

Đại sứ Thụy sỹ tại Việt Nam đến thăm và làm việc với Viện kiểm sát nhân dân tối cao

LÃNH ĐẠO VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO TIẾP XÃ GIAO ĐOÀN CHUYÊN GIA NHẬT BẢN

LỄ TRAO TẶNG HUY HIỆU ĐẢNG

LÃNH ĐẠO VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO DỰ LỄ BÀN GIAO NHÀ TÌNH NGHĨA CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Đẩy mạnh nâng cao chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành KSND

Ban Chấp hành Chi hội Luật gia Viện kiểm sát nhân dân tối cao họp phiên thứ Nhất

KHAI MẠC GIẢI BÓNG ĐÁ THANH NIÊN 4 VĂN PHÒNG TRUNG ƯƠNG MỞ RỘNG - CUP VIETINBANK LẦN THỨ III NĂM 2014

Đoàn cán bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao tham dự khóa đào tạo về phòng, chống tội phạm Buôn bán người tại Băng Cốc, Thái Lan

Số lần truy nhập 47220521
Số người đang xem: 1722