[x] Đóng lại

TIN HOẠT ĐỘNG VKSND TỐI CAO       Ngày 05/03/2015


CÔNG ĐOÀN VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2015
  
Đ/c Bùi Mạnh Cường, Chủ tịch Công đoàn VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo hội nghị
Ngày 04/3/2015, Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2015. Đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng, Chủ tịch Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân tối cao dự và chỉ đạo hội nghị. Tham dự hội nghị có Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan và 30 Chủ tịch các Công đoàn bộ phận thuộc Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
 
Đ/c Bùi Xuân Ngọc, Phó Chủ tịch Công đoàn VKSND tối cao phát biểu tại hội nghị
Tại hội nghị, đồng chí Bùi Xuân Ngọc, Phó Chủ tịch Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân tối cao trình bày Báo cáo tóm tắt hoạt động năm 2014, nhiệm vụ trọng tâm năm 2015 của Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Năm 2015 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, của Ngành như: Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2015); 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015); 86 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2015), 70 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2015) và Quốc khánh nước CHXHCNVN (02/9/1945 - 02/9/2015); kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960 - 26/7/2015); chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao lần thứ XXIV và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Đại hội thi đua yêu nước ngành Kiểm sát nhân dân lần thứ V, tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX; đẩy mạnh phong trào thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác của cơ quan, đơn vị và tổ chức Công đoàn. Năm 2015, Ban Thường vụ Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân tối cao phát động phong trào thi đua trong cán bộ, công chức, viên chức và đoàn viên Công đoàn phát huy truyền thống thi đua ái quốc, đoàn kết, năng động, sáng tạo trong công tác với chất lượng, hiệu quả cao, thi đua quyết tâm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác của Ngành, cơ quan, đơn vị trong năm 2015.
 
 
Các đại biểu dự hội nghị
Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã nâng cao chất lượng và hiệu quả các phong trào thi đua trong cán bộ, công chức, viên chức và hoạt động Công đoàn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2015 của Ngành, cơ quan, đơn vị và tổ chức Công đoàn; trong đó tập trung thực hiện có hiệu quả chức năng tham mưu, nghiên cứu xây dựng các chủ trương của Đảng, chế độ chính sách pháp luật của Nhà nước. Đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức; tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên Công đoàn học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, chấp hành pháp luật; thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội IV Công đoàn Viên chức Việt Nam và Nghị quyết Đại hội XXIV Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân tối cao; tổ chức các phong trào thi đua đảm bảo hiệu quả thiết thực, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng các phong trào thi đua và hoạt động Công đoàn.
Đại biểu dự hội nghị nhất trí cao với Báo cáo tổng kết công tác của Công đoàn năm 2014 và nhiệm vụ trng tâm năm 2015; đồng thời góp ý kiến nhằm phát huy kết quả công tác đạt được thời gian qua, nâng cao chất lượng công tác công đoàn năm 2015 và những năm tiếp theo; nêu một số đề xuất về chế độ công vụ công chức, nội quy cơ quan, Dự án nhà ở cho cán bộ, công chức Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
 
Toàn cảnh hội nghị
Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Công đoàn Bùi Mạnh Cường đánh giá cao thành tích đạt được của Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân tối cao năm 2014. Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2015, đồng chí nhấn mạnh, các Công đoàn bộ phận thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao tiếp tục phát huy thành tích đạt được, khắc phục hạn chế, thiếu sót; đồng thời bám sát Chương trình công tác của Ban Chấp hành Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân tối cao năm 2015. Trước mắt phối hợp với chính quyền tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tối cao năm 2015; vận động cán bộ, công chức, viên chức và đoàn viên Công đoàn tích cực, năng động, sáng tạo trong nghiên cứu khoa học, cải cách hành chính, cải tiến lề lối làm việc, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thực hiện có hiệu quả chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011- 2020. Đồng chí Chủ tịch Công đoàn yêu cầu công đoàn cần đẩy mạnh công tác thực hiện tuyên truyền, quán triệt, thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn; tập trung tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; tuyên truyền phổ biến và triển khai tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014” hướng tới thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân, chủ động, sáng tạo vượt qua khó khăn, thách thức; phấn đấu 100% các tập thể, cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành và hoàn thành xuất sắc về số lượng, tiến độ và chất lượng các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao, đặc biệt là những nhiệm vụ trọng tâm năm 2015 của ngành Kiểm sát nhân dân.
Quốc Hưng 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


Họ và tên
Nội dung góp ý
Mã xác thực :                     


CÁC TIN LIÊN QUAN ĐÃ ĐĂNG

LÃNH ĐẠO VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO CHÚC MỪNG NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM 27-02

LÃNH ĐẠO VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO CHÚC TẾT ĐẦU XUÂN ẤT MÙI 2015

LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO CẤP VỤ, CẤP PHÒNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

THƯ CHÚC MỪNG NĂM MỚI CỦA VIỆN TRƯỞNG VIỆN KSND TỐI CAO GỬI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NGÀNH KIỂM SÁT NHÂN DÂN

Viện kiểm sát nhân dân tối cao trao quà từ thiện “Chung vui ngày Tết”

HỘI NGHỊ VỀ KIỆN TOÀN TỔ CHỨC BỘ MÁY VIỆN KIỂM SÁT QUÂN SỰ CÁC CẤP

Đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Hòa Bình thăm và tặng quà tại Sơn Hà, Quảng Ngãi

BÁO BẢO VỆ PHÁP LUẬT VÀ TẠP CHÍ KIỂM SÁT TỔ CHỨC HỘI NGHỊ GẶP MẶT CỘNG TÁC VIÊN NHÂN DỊP XUÂN ẤT MÙI 2015

Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh Lạng Sơn và Bắc Giang tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2015

VĂN PHÒNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO TRIỂN KHAI CÔNG TÁC NĂM 2015

Số lần truy nhập 43993073
Số người đang xem: 2286