TIN HOẠT ĐỘNG VKSND TỐI CAO       Ngày 18/03/2015


 Họp Ban Chỉ đạo ngành Kiểm sát nhân dân

về các Chương trình phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội năm 2015
  
Đ/c Nguyễn Hải Phong, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu tại hội nghị
Ngày 18/3/2015, Ban Chỉ đạo ngành Kiểm sát nhân dân về các Chương trình phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội họp triển khai công tác Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm năm 2015. Dự và chủ trì cuộc họp có đồng chí Nguyễn Hải Phong, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Trưởng Ban Chỉ đạo ngành Kiểm sát nhân dân về các Chương trình phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc tham dự cuộc họp.
 
Đ/c Nguyễn Việt Hùng, Phó Trưởng ban Tường trực BCĐ ngành KSND về các Chương trình phòng, chống tội phạm và TNXH
 trình bày Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phòng, chống tội phạm 2015
Tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Việt Hùng, Chánh Văn phòng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo ngành Kiểm sát nhân dân về các Chương trình phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội thông qua Kế hoạch thực hiện các Chương trình phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội năm 2015. Theo đó, mục tiêu của Ban Chỉ đạo năm 2015 nhằm tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các cấp ủy Đảng, Lãnh đạo Viện kiểm sát các cấp, Thủ trưởng các đơn vị nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, đạt được các mục tiêu, yêu cầu của Ban Chỉ đạo 138 Chính phủ; Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS; phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm về công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội năm 2015, góp phần giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định để phát triển đất nước. Tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010, Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị; thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết số 37/2012/QH13 ngày 23/11/2012 và Nghị quyết số 63/2013/QH13 ngày 27/11/2013 của Quốc hội; thực hiện các Chương trình, Kế hoạch, Nghị quyết, Chỉ thị chuyên đề về phòng, chống tội phạm, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội. Triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận số 92-KL/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Hiến pháp năm 2013; triển khai thực hiện Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014; tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 06/CT-VKSTC ngày 06/12/2013 của Viện trưởng VKSND tối cao về “Tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm”. Phối hợp cùng Cơ quan điều tra và các cơ quan được giao thực hiện một số hoạt động điều tra giải quyết các tố giác, tin báo về tội phạm. Thực hiện đầy đủ trách nhiệm của Viện kiểm sát trong phê chuẩn, áp dụng, thay đổi hoặc hủy bỏ các biện pháp ngăn chặn. Kiểm sát chặt chẽ các hoạt động điều tra. Nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa, góp phần đảm bảo hoạt động xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra oan, sai; đẩy mạnh công tác phát hiện, điều tra tội phạm của Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao; nâng cao tỷ lệ phát hiện, xử lý tội phạm, nhất là các tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động tư pháp. Làm tốt công tác  kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án. Kiểm tra, đôn đốc giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, bức xúc, kéo dài và tăng cường kiểm sát trực tiếp việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp. Thực hiện các Chương trình phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội bám sát các nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch của Ban Chỉ đạo 138/CP của Chính phủ; Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm năm 2015.
 
Các đại biểu dự hội nghị
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Hải Phong, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao biểu dương tinh thần trách nhiệm cao của các thành viên trong Ban Chỉ đạo, tham mưu có hiệu quả cho Lãnh đạo Viện về công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội năm 2014. Về nhiệm vụ trọng tâm Chương trình phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội năm 2015, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Hải Phong chỉ đạo: Tiếp tục đổi mới tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo cho phù hợp với yêu cầu phòng, chống tội phạm, AIDS, ma túy, mại dâm và mua bán người trong tình hình mới. Thường trực Ban Chỉ đạo và các đơn vị chức năng chủ động đề xuất kế hoạch, tổ chức các hoạt động, điều phối, kết hợp các hoạt động của chương trình để đạt hiệu quả cao. Tham mưu giúp Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao chỉ đạo, hướng dẫn toàn Ngành thực hiện các Chương trình phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, Kiểm sát viên trong công tác này. Tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng lựa chọn xác định các vụ án trọng điểm để tập trung giải quyết và tổ chức xét xử lưu động nhằm tuyên truyền, giáo dục ý thức pháp luật trong nhân dân, nâng cao nhận thức của nhân dân về vai trò của Viện kiểm sát nhân dân đối với công tác phòng, chống tội phạm. Các cơ quan báo chí của Ngành phản ánh đầy đủ kết quả thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm của Viện kiểm sát trên các phương tiện thông tin truyền thông. Phó Viện trưởng Nguyễn Hải Phong yêu cầu toàn Ngành phối hợp chặt chẽ với các ngành hữu quan thực hiện tốt chương trình xây dựng luật của Quốc hội, văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật và văn bản về phòng, chống tội phạm. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng và tổ chức các hội nghị lấy ý kiến đóng góp trong toàn Ngành, các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương về dự thảo Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi) được Quốc hội giao chủ trì soạn thảo. Tổ chức thực hiện hiệu quả Quy chế phối hợp công tác số  01/QC-BTTUBTWMTTQVN-VKSNDTC ngày 27/8/2014 giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
Quốc Hưng

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


Họ và tên
Nội dung góp ý
Mã xác thực :                     


CÁC TIN LIÊN QUAN ĐÃ ĐĂNG

VỤ KIỂM SÁT VIỆC TẠM GIỮ, TẠM GIAM VÀ THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN LẦN THỨ I

Hội thảo Học bổng Chính phủ Australia

Viện kiểm sát quân sự Trung ương tổ chức đại hội chi bộ điểm

HỘI ĐÀM GIỮA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO VIỆT NAM VÀ VIỆN KIỂM SÁT TỐI CAO NƯỚC CỘNG HÒA CUBA

Viện Trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam tiếp Bộ trưởng Bộ Tư pháp Xlô-va-kia

Kỷ Niệm 105 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

LÃNH ĐẠO VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO CHÚC MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 08/3

CÔNG ĐOÀN VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2015

Đoàn thanh niên VKSND tối cao hưởng ứng "Tháng thanh niên năm 2015"

LÃNH ĐẠO VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO CHÚC MỪNG NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM 27-02

Số lần truy nhập 44589002
Số người đang xem: 2041