[x] Đóng lại

TIN HOẠT ĐỘNG VKSND TỐI CAO       Ngày 22/06/2017


 Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2017

Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực Miền Bắc

 
Ngày 21/6/2017, Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2017 Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực Miền Bắc. Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao dự và chủ trì hội nghị. Cùng dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Hải Phong, Phó Viện trưởng Thường trực Viện kiểm sát nhân dân tối cao; đồng chí Lê Hữu Thể, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đồng chủ trì hội nghị. Thành phần tham dự hội nghị gồm: Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao; đại diện Thường trực Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Thủ trưởng các đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao; lãnh đạo Văn phòng, Thư ký lãnh đạo Viện, cán bộ phòng Tham mưu tổng hợp thuộc Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Viện trưởng, Chánh Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội; Viện trưởng, Chánh Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân 25 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khu vực Miền Bắc; Trưởng phòng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân quận, huyện thuộc thành phố Hà Nội tham dự hội nghị.
 
Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí phát biểu chỉ đạo hội nghị
Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Hải Phong, Phó Viện trưởng Thường trực Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhấn mạnh, Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm 2017 Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực Miền Bắc nhằm đánh giá kết quả đạt được của Viện kiểm sát trong khu vực về công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong 6 tháng đầu năm. Đồng chí Phó Viện trưởng Thường trực đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị phát huy trí tuệ, ý thức, trách nhiệm, đề cao ý thức phê bình và tự phê bình, tập trung thảo luận, phân tích những hạn chế, khó khăn, vướng mắc; đối chiếu với chỉ tiêu theo Chỉ thị số 01 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Nghị quyết của Quốc Hội; qua đó đề xuất các biện pháp tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ công tác 06 tháng cuối năm, tạo sự chuyển biến thực sự trong Ngành, thực hiện tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho.
 
Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao Nguyễn Hải Phong phát biểu khai mạc hội nghị
Dự thảo Báo cáo tóm tắt sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2017 Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực Miền Bắc do đồng chí Bùi Xuân Ngọc, Phó Chánh Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao trình bày tại hội nghị đánh giá: Sáu tháng đầu năm 2017, Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh trong khu vực đã quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ công tác năm 2017 của Ngành và đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp tiếp tục có nhiều tiến bộ; trách nhiệm công tố từ giai đoạn giải quyết công tố từ giai đoạn giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm đến giai đoạn xét xử tiếp tục được nâng cao và đạt những kết quả rõ nét. Tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm cao hơn 1,8% so với tỷ lệ toàn Ngành; số tố giác, tin báo về tội phạm quá hạn giải quyết giảm 1,3%; tỷ lệ bắt, giữ chuyển xử lý hình sự tăng 0,6%. Đã yêu cầu và hủy bỏ nhiều quyết định khởi tố vụ án, bị can thiếu căn cứ, trái pháp luật; chất lượng giải quyết án được nâng lên và cao hơn. Tỷ lệ hồ sơ phải điều tra bổ sung thấp hơn toàn Ngành 0,6%; lượng án hình sự không để xảy ra trường hợp Tòa án tuyên không phạm tội’ chất lượng kháng nghị hình sự tăng, kháng nghị dân sự duy trì ở mức cao. Tổ chức tốt nhiều phiên tòa rút kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm sát tropng các lĩnh vực hình sự, dân sự và hành chính. Phối hợp tổ chức các phiên tòa trực tuyến với nhiều đơn vị trong Ngành. Công tác triển khai thi hành luật được quan tâm, chú trọng; công tác kiểm sát hoạt động tư pháp khác ngày càng hiệu quả; công tác phát hiện, ban hành kháng nghị, kiến nghị yêu cầu khắc phục phòng ngừa vi phạm được tăng cường; một số đơn vị tranh thủ được nguồn hỗ trợ từ ngân sách của địa phương, góp phần bảo đảm tốt các điều kiện để hoàn thành nhiệm vụ.
Có 12 ý kiến tham luận tại hội nghị, các ý kiến nhất trí với dự thảo báo cáo tóm tắt đã trình bày và kiến nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao phối hợp với các cơ quan trung ương rà soát văn bản quy phạm pháp luật để hướng dẫn địa phương khi Bộ luật hình sự và tố tụng hình sự có hiệu lực; các vụ án hình sự cấp tỉnh xét xử sơ thẩm để Tòa án cấp cao kéo dài chưa xét xử phúc thẩm. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tố cao tổng hợp kiến nghị; rà soát án tạm đình chỉ do bị can trốn để hướng dẫn thực hiện.
 
Toàn cảnh hội nghị
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí đánh giá cao kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2017 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội và 25 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc. Đồng chí nhấn mạnh, những kết quả đạt được của ngành Kiểm sát nhân dân đã góp phần quan trọng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, bảo đảm môi trường chính trị - xã hội ổn định để xây dựng và phát triển đất nước, tạo thế và lực mới cho sự phát triển của Ngành trong giai đoạn tiếp theo. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đồng chí Viện trưởng chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội và Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố phía Bắc 6 tháng cuối năm cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm được đề ra; đồng thời thực hiện tốt một số nhiệm vu: Tổ chức tốt việc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm của đơn vị; quán triệt thực hiện kết luận, chỉ đạo của lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm trong khu vực; tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt đối với những khâu công tác, đơn vị yếu kém. Thực hiện tốt nhiệm vụ chống oan, sai và bỏ lọt tội phạm; nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố; phối hợp chặt chẽ với cơ quan hữu quan xử lý hiệu quả các vụ án lớn, các vụ án được dư luận, xã hội quan tâm nhằm phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tiếp tục triển khai thi hành các đạo luật về tư pháp đã ban hành; chuẩn bị các điều kiện đảm bảo thi hành tốt Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung một số điều vừa được Quốc hội thông qua. Quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác tổ chức cán bộ; tiếp tục kiện toàn bộ máy Viện kiểm sát nhân dân hai cấp; đổi mới công tác đánh giá, xây dựng, quy hoạch và bổ nhiệm lãnh đạo quản lý để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; thực hiện tốt công tác tuyển dụng, thi tuyển và bổ nhiệm các chức danh tư pháp. Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ ngành Kiểm sát nhân dân. Tập trung rà soát, hoàn thiện hệ thống quy chế trong Ngành, phối hợp liên ngành; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra nghiệp vụ, công vụ và nội vụ; tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong đơn vị. Chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin vào việc quản lý công tác nghiệp vụ, quản lý, chỉ đạo, điều hành; quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, trụ sở, trang thiết bị, phương tiện làm việc   .
Một số hình ảnh tham luận tại hội nghị:
 
Theo kế hoạch, Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2017 Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực Miền Trung sẽ được tổ chức ngày 23/6/2017; hội nghị của Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực Miền Nam và Tây Nguyên sẽ được tổ chức ngày 27/6/2017. Trang tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân tối cao sẽ tiếp tục thông tin về nội dung các hội nghị trên vào các bản tin sau.
Trường Giang

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


Họ và tên
Nội dung góp ý
Mã xác thực :                     


CÁC TIN LIÊN QUAN ĐÃ ĐĂNG

Chúc mừng ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6

Gặp mặt cán bộ, công chức Viện kiểm sát nhân dân tối cao nghỉ chế độ hưu trí

Viện kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam và Tổng Viện kiểm sát nước Cộng hòa Kazakhstan ký Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự

Viện kiểm sát nhân dân tối cao tiến hành đàm phán thành công Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa nước CHXHCN Việt Nam và nước Cộng hòa Uzbekistan

Ban chỉ đạo TW về phòng, chống tham nhũng sẽ thành lập 8 Đoàn công tác, giám sát 20 địa phương trong năm 2017

Khai giảng lớp bồi dưỡng pháp luật, nghiệp vụ cho cán bộ Cơ quan điều tra VKSND tối cao

Công bố Quyết định thành lập Phòng Điều tra tội phạm các tỉnh miền núi phía Bắc

Trao Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng công tác tham mưu tổng hợp cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Đoàn đại biểu Hành chính và Tư pháp Macao, Trung Quốc thăm, làm việc với Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Số lần truy nhập 43902623
Số người đang xem: 1844