TIN TỔNG HỢP       Ngày 04/04/2018


Luật Quản lý nợ công (sửa đổi):

Thống nhất cơ quan quản lý Nhà nước về nợ công

Luật Quản lý nợ công (sửa đổi) được Quốc hội thông qua ngày 23/11/2017, có hiệu lực thi hành từ 01/07/2018 và thay thế Luật Quản lý nợ công số 29/2009/QH12.

Luật Quản lý nợ công gồm 10 Chương, 63 Điều quy định về hoạt động quản lý nợ công bao gồm huy động, sử dụng vốn vay, trả nợ và các nghiệp vụ quản lý nợ công. Nợ công quy định tại Luật này bao gồm nợ Chính phủ, nợ được Chính phủ bảo lãnh, nợ chính quyền địa phương.

Một trong những điểm thay đổi quan trọng tại Luật này so với trước đây là việc quản lý nợ công theo nguyên tắc nhà nước thống nhất quản lý và giao một cơ quan là Bộ Tài chính chịu trách nhiệm chính. Trong đó, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tài chính là chủ trì tổ chức thực hiện đàm phán, ký kết thỏa thuận vay thương mại, hiệp định khung, hiệp định cụ thể về vay ODA và vay ưu đãi nước ngoài nhân danh Nhà nước và Chính phủ. Điều này phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tài chính, đúng tinh thần, chủ trương của Đảng và Nhà nước về cải cách bộ máy hành chính theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả trên nguyên tắc một tổ chức có thể làm nhiều việc, một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì và chịu trách nhiệm chính. Đồng thời, Chính phủ phân công cụ thể nhiệm vụ, cơ chế phối hợp của các bộ, ngành liên quan trong quản lý nhà nước về nợ công.

Ngoài ra, Luật Quản lý nợ công cũng lần đầu quy định về chỉ tiêu an toàn nợ công, kế hoạch vay, trả nợ công 5 năm, chương trình quản lý nợ công 3 năm và kế hoạch vay, trả nợ hàng năm với những nội dung, trình tự cụ thể việc lập, quyết định và trách nhiệm của các cơ quan liên quan đối với các chỉ tiêu đề ra. Trong đó, hạn mức bảo lãnh Chính phủ trong 5 năm, hạn mức bảo lãnh và cho vay lại hàng năm được quy định chi tiết.

Luật Quản lý nợ công 2017 đã bổ sung khái niệm mới về “ngưỡng cảnh báo nợ công” quy định tại Điều 21. Bên cạnh khái niệm trần nợ công đã có trước đây, Luật thêm khái niệm ngưỡng để cảnh báo khi mức nợ công tiến gần đến mức trần và theo đó thực hiện các biện pháp để xử lý, kiểm soát. Mức ngưỡng nợ công do Quốc hội quyết định trong từng thời kỳ.

Điểm mới đáng chú ý, người đứng đầu cơ quan, tổ chức phải giải trình và chịu trách nhiệm khi để xảy ra vi phạm pháp luật về quản lý nợ công của cơ quan, tổ chức. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, người đứng đầu cơ quan, tổ chức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Xem toàn văn Luật Quản lý nợ công (sửa đổi) tại đây.

Hồng Quyên
(tổng hợp)

 


Ý KIẾN BẠN ĐỌC


Họ và tên
Nội dung góp ý
Mã xác thực :                     


CÁC TIN LIÊN QUAN ĐÃ ĐĂNG

Một số điểm mới của Luật Thủy sản (sửa đổi)

Một số nội dung mới của Luật Lâm nghiệp

Tuyên bố chung Việt Nam - Cuba

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bắt đầu thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Cuba

Quan hệ Việt Nam - Cuba: Biểu tượng của thời đại

‘Các bạn trẻ hãy luôn giữ trong tim mình ngọn lửa cống hiến’

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bắt đầu thăm chính thức Cộng hòa Pháp

Tưởng nhớ anh Sáu Khải, nhà lãnh đạo kỹ trị, đổi mới, tận tụy vì nước, vì dân

Chủ tịch nước thăm và dự lễ bế mạc Hội báo toàn quốc 2018

Điều kiện đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

Số lần truy nhập 47113785
Số người đang xem: 613