TIN HOẠT ĐỘNG VKSND ĐỊA PHƯƠNG       Ngày 26/04/2018


Tin hoạt động VKSND địa phương
Điện Biên – Cao Bằng – Quảng Ninh

Tin hoạt động VKSND địa phương ngày 26/4/2018 gồm những nội dung sau: VKSND tỉnh Điện Biên chủ trì Hội nghị ký giao ước thi đua khối Nội chính năm 2018; VKSND tỉnh Cao Bằng tham dự Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 60-CT/TU; VKSND tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu.

VKSND tỉnh Điện Biên: Vừa qua, tại Hội trường VKSND tỉnh Điện Biên đã diễn ra Hội nghị ký giao ước thi đua năm 2018 của Khối thi đua Nội chính, bao gồm 8 đơn vị: Công an, VKSND, Toà án nhân dân, Cục Thi hành án dân sự, Sở Tư pháp, Thanh tra, Bộ chỉ huy quân sự, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Điện Biên.

Tại Hội nghị, VKSND tỉnh - cơ quan thường trực Khối thi đua Nội chính thông qua dự thảo kế hoạch phát động thi đua, khen thưởng, nội dung ký giao ước thi đua và bảng chấm điểm xếp loại thi đua trong khối Nội chính năm 2018 để các đơn vị thảo luận, góp ý kiến. Sau khi thống nhất nội dung, đại diện lãnh đạo các đơn vị tiến hành ký giao ước thi đua.

Các đơn vị trong Khối thi đua Nội chính ký giao ước thi đua

Nội dung giao ước thi đua tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018 gồm: Đẩy mạnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết TW4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các sở, ngành trong Khối, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; thi đua thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, cải cách hành chính; thực hiện tốt kỷ luật công vụ, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí. Các đơn vị trong khối cần thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2 (2016-2020) và “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Ngoài ra, căn cứ vào tình hình thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị có thể tổ chức phát động phong trào thi đua theo từng chủ đề với những nội dung thiết thực, hướng vào nhiệm vụ trọng tâm nhằm hoàn thành các nhiệm vụ chính trị và chỉ tiêu, kế hoạch năm 2018.

VKSND tỉnh Cao Bằng: Ngày 23/4/2018, VKSND tỉnh Cao Bằng tham dự Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 60-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp. Hội nghị do Tỉnh ủy Cao Bằng tổ chức với sự chủ trì của đồng chí Đàm Văn Eng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Theo dự thảo Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 60-CT/TU ngày 26/3/2015 của Ban thường vụ Tỉnh ủy, các Huyện ủy, Thành ủy và Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã quán triệt, triển khai Chỉ thị số 60-CT/TU bằng hình thức lồng ghép với các Hội nghị thông tin tuyên truyền; chỉ đạo các cơ quan tư pháp tỉnh, huyện, thành phố thực hiện, đảm bảo sự thống nhất trong việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố, công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp. Ban cán sự đảng VKSND tỉnh đã cụ thể hóa Chỉ thị số 60-CT/TU vào kế hoạch, chỉ tiêu công tác hàng năm và lựa chọn là khâu đột phá của ngành Kiểm sát Cao Bằng.


Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị đã nghe báo cáo tham luận của một số đơn vị, trong đó tập trung làm rõ những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng công tác phối hợp trong tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố; công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 60-CT/TU.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Lê Minh Long, Viện trưởng VKSND tỉnh giới thiệu những quy định mới về giải quyết tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố trong Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC quy định việc phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Đàm Văn Eng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh biểu dương, ghi nhận sự cố gắng của các ngành, các cấp trong việc thực hiện Chỉ thị số 60-CT/TU. Đồng chí đề nghị các Cấp ủy, tổ chức Đảng, đảng viên nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp trong tình hình hiện nay. Các cơ quan, đơn vị cần phối hợp xử lý có hiệu quả công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp.VKSND hai cấp cần tăng cường kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, phấn đấu nâng cao tỷ lệ phát hiện, xử lý tội phạm, bảo đảm việc khởi tố, điều tra, xét xử và áp dụng các biện pháp tố tụng có căn cứ và đúng pháp luật. Đồng chí Đàm Văn Eng giao cho ngành Kiểm sát Cao Bằng tiếp tục tham mưu xây dựng quy chế phối hợp giữa các cơ quan để thực hiện hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp trong thời gian tới.

VKSND tỉnh Quảng Ninh: Để thực hiện tốt các quy định pháp luật hình sự mới, ngày 24/4/2018, VKSND tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu về công tác kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự.


             

Đồng chí Vũ Đức Thành, Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Vũ Đức Thành, Viện trưởng VKSND tỉnh quán triệt các đơn vị cần thực hiện nghiêm túc quy định mới của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam và các thông tư hướng dẫn, quy chế nghiệp vụ; đồng thời yêu cầu cán bộ, Kiểm sát viên học tập, tiếp thu đầy đủ các nội dung của Hội nghị tập huấn để áp dụng có hiệu quả trong công tác nghiệp vụ.

Tại Hội nghị, đồng chí Lương Phúc Sơn, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh hướng dẫn công tác kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 và Thông tư số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC của liên ngành Trung ương. Đồng chí Đỗ Văn Hải, Trưởng Phòng 8 VKSND tỉnh truyền đạt những nội dung mới của Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 về tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự; Luật thi hành tạm giữ, tạm giam và Quy chế công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự.

Cũng tại các Hội nghị, một số khó khăn, vướng mắc được đưa ra thảo luận như: Việc tiếp nhận tin báo trên phương tiện thông tin đại chúng; dẫn giải người bị tố giác, kiến nghị khởi tố trong các vụ việc khi những người này cố ý không đến làm việc theo giấy triệu tập của cơ quan có thẩm quyền; thời hạn hoãn chấp hành án đối với trường hợp người bị kết án bị bệnh nặng; thẩm quyền trưng cầu giám định để xác định sức khỏe của người đang được hoãn chấp hành án đã phục hồi sức khỏe…

Đồng chí Nguyễn Xuân Hà, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế và quản lý khoa học VKSND tối cao và đồng chí Lương Phúc Sơn, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh đã giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong công tác kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự. Qua đó thống nhất về nhận thức và cách thức thực hiện cho cán bộ, Kiểm sát viên.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Lương Phúc Sơn, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh yêu cầu Viện trưởng các VKSND cấp huyện tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện ở đơn vị mình; các Phòng nghiệp vụ tăng cường công tác hướng dẫn nghiệp vụ và kiểm tra việc thực hiện; đồng thời yêu cầu cán bộ, Kiểm sát viên nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác nghiệp vụ.

Quốc Hưng
(tổng hợp)

                                                                                 


Ý KIẾN BẠN ĐỌC


Họ và tên
Nội dung góp ý
Mã xác thực :                     


CÁC TIN LIÊN QUAN ĐÃ ĐĂNG

Tin hoạt động VKSND địa phương Sơn La – Lạng Sơn – Hà Tĩnh

Tin hoạt động VKSND địa phương Bắc Ninh - Hà Nam - Tây Ninh

Tin hoạt động VKSND địa phương Điện Biên - Phú Thọ - Gia Lai

Tin hoạt động VKSND địa phương Hải Phòng – Tiền Giang – Bạc Liêu

Tin hoạt động VKSND địa phương Hòa Bình – Quảng Trị - Tiền Giang

Tin hoạt động VKSND địa phương Hà Giang – Hòa Bình – Tiền Giang

Tin hoạt động VKSND địa phương Điện Biên – Cao Bằng – Quảng Ninh – Vĩnh Phúc

Tin hoạt động VKSND địa phương Sơn La – Hải Dương – Hòa Bình – Hà Tĩnh – Hậu Giang

Tin hoạt động VKSND địa phương Bắc Kạn – Cao Bằng – Hà Nội

Tin hoạt động VKSND địa phương Quảng Ninh - Cao Bằng - Phú Thọ - Sóc Trăng - Phú Yên

Số lần truy nhập 47111655
Số người đang xem: 1789