[x] Đóng lại

TIN HOẠT ĐỘNG VKSND TỐI CAO       Ngày 05/07/2018


Vụ 6 VKSND tối cao sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018

 

Ngày 04/7/2018, đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018 của Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án xâm phạm hoạt động tư pháp, tham nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp (Vụ 6) Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Toàn thể lãnh đạo, công chức Vụ 6 Viện kiểm sát nhân dân tối cao tham dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Ngọc Hương, Phó Vụ trưởng Vụ 6 trình bày báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018 của đơn vị. Theo báo cáo, trong kỳ, Vụ 6 thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Quốc hội về công tác tư pháp và các Chỉ thị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Lãnh đạo đơn vị chỉ đạo thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp có nhiều chuyển biến tích cực; trách nhiệm công tố tiếp tục được nâng cao, thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát.

Đ/c Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa Vụ 6 với Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao, phối hợp chặt chẽ tiến hành phân loại, thụ lý, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết các tố giác, tin báo về tội phạm. Các tố giác, tin báo đều được trao đổi, thống nhất quan điểm trước khi ra quyết định giải quyết, do đó kết quả giải quyết đảm bảo đúng quy định của pháp luật; không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm. Trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án hình sự, Kiểm sát viên luôn chú trọng đề ra yêu cầu điều tra, bảo đảm đạt chất lượng, qua đó đẩy nhanh tiến độ giải quyết án đúng thời hạn; việc khởi tố, tạm giữ, tạm giam, truy tố bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Đ/c Nguyễn Việt Hùng, Vụ trưởng Vụ 6 phát biểu tại Hội nghị

Công tác xây dựng Ngành, tổ chức cán bộ cũng được đơn vị chú trọng, thực hiện và có nhiều chuyển biến tích cực, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị.

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị toàn thể lãnh đạo, công chức Vụ 6 tiếp tục phát huy thành tích đạt được trong 6 tháng đầu năm và tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau trong 6 tháng cuối năm 2018:

Tiếp tục quán triệt, thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội; thực hiện nghiêm các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong Chỉ thị, Kế hoạch công tác năm của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu công tác nghiệm vụ năm 2018; phối hợp với Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao nắm, quản lý và kiểm sát chặt chẽ việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án, bảo đảm đúng thời hạn luật định, chống oan, sai và bỏ lọt tội phạm.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức cán bộ; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; tập trung đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng thực hành quyền công tố. Hoàn thành các chuyên đề, đề án được giao; phối hợp với các đơn vị, cơ quan hữu quan xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản triển khai thi hành các đạo luật liên quan đến lĩnh vực tư pháp. Tổng hợp nguyên nhân, điều kiện làm phát sinh tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp, từ đó tham mưu giúp Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao kiến nghị các bộ, ngành hữu quan có biện pháp phòng ngừa hiệu quả.

Trường Giang

 


Ý KIẾN BẠN ĐỌC


Họ và tên
Nội dung góp ý
Mã xác thực :                     


CÁC TIN LIÊN QUAN ĐÃ ĐĂNG

Vụ 4 VKSND tối cao sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018

Tiếp tục đổi mới công tác tổ chức cán bộ đáp ứng yêu cầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ của VKSND

Học tập, quán triệt các Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII

Vụ 3 VKSND tối cao sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018

Vụ 8 VKSND tối cao: Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự đạt nhiều kết quả tích cực

Vụ 11 VKSND tối cao sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018

Vụ 10 VKSND tối cao sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018

Vụ 9 VKSND tối cao sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018

Vụ 14 VKSND tối cao: Đẩy mạnh công tác phối hợp, nghiên cứu trả lời thỉnh thị, giải đáp vướng mắc về áp dụng pháp luật

Cục Kế hoạch - Tài chính VKSND tối cao sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018

Số lần truy nhập 43902880
Số người đang xem: 1824