TIN HOẠT ĐỘNG VKSND ĐỊA PHƯƠNG       Ngày 20/08/2018


Tin hoạt động VKSND địa phương

Cao Bằng – Bắc Giang – Hải Dương – Sóc Trăng

Tin hoạt động VKSND địa phương ngày 20/8/2018 gồm những nội dung chính sau: VKSND cấp cao tại Hà Nội kiểm tra công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử các vụ án hình sự; các vụ việc dân sự; án hành chính, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật tại VKSND tỉnh Cao Bằng; VKSND tỉnh Bắc Giang tổ chức kiểm tra kỹ năng, kiến thức nghiệp vụ đối với Kiểm sát viên; VKSND huyện Mỹ Xuyên phối hợp với Tòa án nhân dân cùng cấp tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm...

VKSND tỉnh Cao Bằng: Ngày 16/8/2018, Đoàn công tác VKSND cấp cao tại Hà Nội do đồng chí Nguyễn Quang Thành, Viện trưởng làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử các vụ án hình sự; các vụ việc dân sự; án hành chính, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật tại VKSND tỉnh Cao Bằng.

Đồng chí Nguyễn Quang Thành, Viện trưởng

VKSND cấp cao tại Hà Nội làm việc với VKSND tỉnh Cao Bằng

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác nghe lãnh đạo VKSND tỉnh Cao Bằng báo cáo kết quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử sơ thẩm, phúc thẩm các vụ án hình sự; công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, các vụ án hành chính, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật  (từ ngày 01/12/2016  đến ngày 31/7/ 2018) và những đề xuất, kiến nghị về vấn đề thỉnh thị, báo cáo với VKSND cấp cao nhằm nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành, công tác giải quyết các vụ án hình sự, dân sự.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Quang Thành, Viện trưởng VKSND cấp cao tại Hà Nội ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác của đơn vị, như: Phối hợp tốt với Tòa án tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm lĩnh vực hình sự, dân sự, hành chính; chất lượng kháng nghị trong các vụ án hình sự, dân sự, hành chính được chấp nhận 100%; công tác hướng dẫn, chỉ đạo Viện kiểm sát cấp huyện được quan tâm, kịp thời ban hành thông báo rút kinh nghiệm trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ… Đoàn công tác đã giải đáp những vướng mắc và yêu cầu VKSND tỉnh chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác kiểm sát bản án, quyết định của Tòa án cấp huyện đã có hiệu lực pháp luật; thực hiện việc gửi các quyết định, bản án đến VKSND cấp cao đầy đủ theo quy định; nghiên cứu kỹ các quy chế, văn bản hướng dẫn của cấp trên để áp dụng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Tiếp thu nội dung kết luận của Đoàn công tác, lãnh đạo VKSND tỉnh Cao Bằng sẽ tập trung chỉ đạo, tổ chức rút kinh nghiệm để phát huy những mặt tích cực, ưu điểm, khắc phục thiếu sót và tăng cường biện pháp quản lý, chỉ đạo, điều hành, nâng cao chất lượng công tác kiểm sát, nhất là các quy định phối hợp giữa Viện kiểm sát cấp cao với Viện kiểm sát địa phương.

VKSND tỉnh Bắc Giang: Ngày 15/8/2018, VKSND tỉnh Bắc Giang tổ chức kiểm tra kỹ năng, kiến thức nghiệp vụ đối với Kiểm sát viên hai cấp.

So với những lần kiểm tra trước, năm 2018, việc kiểm tra đã có nhiều đổi mới nhằm hướng đến hiệu quả thực chất hơn, đáp ứng yêu cầu cấp bách của thực tiễn. Căn cứ mục đích, yêu cầu và sự cần thiết sau khi triển khai thi hành  Bộ luật Hình sự và Bộ luật tố tụng Hình sự năm 2015, lãnh đạo VKSND tỉnh quyết định tập trung kiểm tra kiến thức, kỹ năng của Kiểm sát viên liên quan đến việc thực hiện 2 đạo luật này. Về đối tượng kiểm tra, những năm trước, đối tượng kiểm tra bao gồm cả lãnh đạo các đơn vị trực thuộc từ cấp phó trở xuống. Năm 2018, đối tượng kiểm tra là các Kiểm sát viên được giao nhiệm vụ trực tiếp thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết án hình sự.

Kiểm sát viên tham dự đợt kiểm tra

kỹ năng, kiến thức nghiệp vụ năm 2018

 Về hình thức kiểm tra, tiếp tục thực hiện hình thức kiểm tra vấn đáp trực tiếp và qua hệ thống truyền hình trực tuyến của Ngành; người được kiểm tra không được sử dụng tài liệu. Đối với người được kiểm tra trực tuyến ở VKSND cấp huyện, thư ký bốc đề ngẫu nhiên lần lượt đối với từng người; đối với VKSND tỉnh, người được kiểm tra sẽ tự bốc đề, đảm bảo nguyên tắc mỗi người một đề.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo tại chỗ, quá trình kiểm tra được truyền hình trực tuyến đến 10 điểm cầu VKSND các huyện, thành phố. Quá trình kiểm tra diễn ra nghiêm túc, đảm bảo sự công bằng, khách quan. Đa số các đồng chí được kiểm tra đều trả lời tốt câu hỏi của Hội đồng, đối với những nội dung, tình huống mà người được hỏi trả lời chưa đúng, chưa đủ, Hội đồng đều giải thích cụ thể, chi tiết, từ đó nâng cao hiệu quả, chất lượng của đợt kiểm tra.

Thông qua đợt kiểm tra, kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ của cán bộ, Kiểm sát viên trong ngành Kiểm sát Bắc Giang được nâng lên, tiếp tục khẳng định việc đào tạo tại chỗ thông qua việc kiểm tra kiến thức, kỹ năng trực tiếp đối với cán bộ, Kiểm sát viên đã đem lại hiệu quả thiết thực nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức ngành Kiểm sát Bắc Giang đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

VKSND tỉnh Hải Dương: Vừa qua, VKSND tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến VKSND hai cấp tháng 8 năm 2018. 

 Hội nghị thông qua báo cáo đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của hai cấp kiểm sát tỉnh Hải Dương 8 tháng đầu năm 2018. Tiếp đó, các đơn vị tập trung thảo luận về các chỉ tiêu nghiệp vụ chưa thực hiện hoặc khó thực hiện, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình công tác của từng đơn vị. Qua các ý kiến phát biểu của các đơn vị, Hội nghị đã đề ra những giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu nghiệp vụ trong những tháng tiếp theo.

Đồng chí Phạm Văn Quang, Viện trưởng

VKSND tỉnh Hải Dương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Quang, Viện trưởng VKSND tỉnh và chỉ đạo các đơn vị rà soát việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ để có biện pháp thực hiện đảm bảo hoàn thành kế hoạch công tác năm 2018. Trong đó, chú trọng việc giải quyết án năm 2017 chuyển sang, các vụ việc kéo dài, dư luận xã hội quan tâm trên các lĩnh vực hình sự, dân sự, hành chính, thi hành án, khiếu tố. Nâng cao chất lượng kháng nghị, kiến nghị, yêu cầu của Viện kiểm sát, đảm bảo kịp thời, chính xác; chú trọng thực hiện nhiệm vụ đột phá của Ngành là “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật”; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn của lãnh đạo đối với Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, chuyên viên nghiệp vụ trong thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp. Thực hiện nghiêm túc quy chế về chế độ thông tin, báo cáo; tiếp tục triển khai kế hoạch của Ban cán sự đảng về luân chuyển, điều động, bố trí cán bộ lãnh đạo, quản lý và kiện toàn tổ chức các đơn vị hai cấp. Tăng cường rèn luyện, đào tạo công chức về chuyên môn, nghiệp vụ và kỷ luật nghiệp vụ, nhất là bản lĩnh nghề nghiệp để thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao...

VKSND huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng: Ngày 14/8/2018, VKSND huyện Mỹ Xuyên phối hợp với Tòa án nhân dân cùng cấp tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm vụ án dân sự  “Tranh chấp quyền sử dụng đất”.

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên đã kiểm sát chặt chẽ hoạt động tuân theo pháp luật tố tụng của Hội đồng xét xử, Thẩm phán, Thư ký phiên tòa và việc chấp hành pháp luật của những người tham gia tố tụng.

Căn cứ tài liệu có trong hồ sơ vụ án, lời khai của các bên đương sự và kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử chấp nhận quan điểm giải quyết vụ án của Viện kiểm sát.

Kiểm sát viên đóng góp ý kiến tại buổi họp rút kinh nghiệm

Sau phiên tòa, đồng chí Lâm Minh Duy, Viện trưởng VKSND huyện chủ trì buổi họp rút kinh nghiệm. Đa số đại biểu tham dự đều đánh giá cao công tác phối hợp của Viện kiểm sát và Tòa án trong việc lựa chọn vụ án để xét xử rút kinh nghiệm; Kiểm sát viên được phân công tham gia phiên tòa đã chuẩn bị tốt hồ sơ kiểm sát, bài phát biểu, thể hiện vai trò, chức năng của Viện kiểm sát trong quá trình xét xử. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng chỉ ra một số hạn chế, thiếu sót của Kiểm sát viên về kỹ năng viết bài phát biểu và đặt câu hỏi để rút kinh nghiệm chung.

Việc tổ chức phiên tòa đã giúp Kiểm sát viên học hỏi, tích lũy kinh nghiệm, đặc biệt là kỹ năng hỏi, xử lý tình huống tại phiên tòa, từ đó rèn luyện bản lĩnh nghề nghiệp và hoàn thành tốt nhiệm vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa.

Hồng Quyên

(tổng hợp)


Ý KIẾN BẠN ĐỌC


Họ và tên
Nội dung góp ý
Mã xác thực :                     


CÁC TIN LIÊN QUAN ĐÃ ĐĂNG

Tin hoạt động VKSND địa phương Vĩnh Phúc – Nghệ An – Đà Nẵng – Sóc Trăng

Tin hoạt động VKSND địa phương Cao Bằng – Hòa Bình – Nghệ An – Sóc Trăng

Tin hoạt động VKSND địa phương Hòa Bình – Bắc Ninh – Quảng Ninh – Sóc Trăng

Tin hoạt động VKSND địa phương Hải Dương - Hải Phòng - Quảng Bình - Tây Ninh

Tin hoạt động VKSND địa phương Lào Cai – Sơn La – Bình Thuận – Bình Phước – Cà Mau

Tin hoạt động VKSND địa phương Bắc Giang – Hải Dương – Quảng Ninh – Thái Bình – Bình Thuận

Tin hoạt động VKSND địa phương Điện Biên – Hải Dương – Sóc Trăng

Bổ nhiệm Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Phước

Tin hoạt động VKSND địa phương Điện Biên – Cao Bằng – Hà Tĩnh

Tin hoạt động VKSND địa phương Hòa Bình, Bắc Ninh, Quảng Nam

Số lần truy nhập 41875473
Số người đang xem: 1460