TIN HOẠT ĐỘNG VKSND TỐI CAO       Ngày 27/08/2018


 

Viện kiểm sát nhân dân tối cao tập huấn công tác công đoàn, nữ công

Trong 02 ngày 24 và 25/8/2018, tại thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Công đoàn VKSND tối cao tổ chức Hội nghị tập huấn công tác Công đoàn, nữ công và triển khai Nghị quyết Đại hội V Công đoàn Viên chức Việt Nam.

Đồng chí Phan Phương Hạnh, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam dự và phổ biến Nghị quyết Đại hội V Công đoàn Viên chức Việt Nam. Đồng chí Bùi Xuân Ngọc, Phó Chánh Văn phòng, Phó Chủ tịch Công đoàn VKSND tối cao chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có 80 đại biểu với thành phần Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn, Chủ tịch, Phó Chủ tịch các Công đoàn bộ phận; tổ trưởng tổ nữ công và đại diện các đoàn thể của hơn 30 Công đoàn bộ phận VKSND tối cao.

              Đồng chí Bùi Xuân Ngọc, Phó chánh văn phòng, Phó Chủ tịch Công đoàn VKSND tối cao phát biểu khai mạc hội nghị

Đồng chí Phan Phương Hạnh, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam đã thông báo kết quả Đại hội V Công đoàn Viên chức Việt Nam nhiệm kỳ 2013 - 2018. Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của Ban chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam đánh giá: Trong nhiệm kỳ 2013 – 2018, các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam đã hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ và thực hiện đạt 10 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội IV Công đoàn Viên chức Việt Nam và Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam đề ra. Một số chỉ tiêu đạt vượt so với Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam như: Chỉ tiêu về xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của tổ chức công đoàn; có những chỉ tiêu vượt rất cao so với kế hoạch như chỉ tiêu giới thiệu đoàn viên ưu tú để kết nạp Đảng.

         Đồng chí Phan Phương Hạnh, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam phổ biến Nghị quyết Đại hội V 

             Toàn cảnh hội nghị

Về phương hướng nhiệm vụ, nhiệm kỳ 2018 – 2023, Nghị quyết Đại hội V đề ra 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp là: Tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu, nghiên cứu xây dựng chính sách pháp luật; thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ, công chức, viên chức và đoàn viên công đoàn; đẩy mạnh chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên công đoàn; tăng cường công tác thông tin tuyên tuyền, giáo dục góp phần nâng cao trình độ, năng lực, phẩm chất cho cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; đổi mới và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua; đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; nâng cao hiệu quả công tác nữ công; công tác tài chính; công tác kiểm tra; công tác đối ngoại.

Về công tác Nữ công, nội dung công tác vận động công nhân, viên chức, lao động nữ của công đoàn cơ sở bao gồm: Tuyên truyền, bồi dưỡng nâng cao kiến thức và năng lực cho công nhân, viên chức, lao động nữ về trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, công tác bình đẳng giới; đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của công nhân, viên chức, lao động nữ; ban nữ công công đoàn cơ sở có trách nhiệm tổ chức và vận động lao động nữ tích cực tham gia các phong trào thi đua giới nữ.

Qua 2 ngày tập huấn, báo cáo viên đã trình bày chuyên đề công tác nghiệp vụ Công đoàn, nữ công, góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ làm công tác Công đoàn, nữ công hoạt động hiệu quả hơn, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, lấy cơ sở là địa bàn hoạt động; nâng cao vai trò của tổ chức và năng lực cán bộ Công đoàn trong cơ quan, đơn vị để chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức vững mạnh gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; tích cực tham gia cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước, tổ chức Công đoàn trong sạch, vững mạnh.

Thanh Hằng

 


Ý KIẾN BẠN ĐỌC


Họ và tên
Nội dung góp ý
Mã xác thực :                     


CÁC TIN LIÊN QUAN ĐÃ ĐĂNG

Kết quả chuyến công tác của Phó Viện trưởng VKSND tối cao Trần Công Phàn tại Bru-nây

Công bố, trao Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Vụ 10 VKSND tối cao

Văn phòng VKSND tối cao triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2018

Lễ ký Quy định phối hợp giữa Vụ 3 VKSND tối cao với Cục điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan

Lễ ký Quy định phối hợp giữa Vụ 8 với Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP.HCM

Hội nghị tập huấn Quy chế Quản lý đề tài khoa học, đề án của Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện THQCT & KSXX các vụ án hình sự thuộc VKSND cấp cao tại Hà Nội

Trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng Vụ 8 VKSND tối cao

Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí tiếp xã giao Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nhật Bản

Đảng bộ VKSND tối cao sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018 và trao Huy hiệu Đảng

Số lần truy nhập 41875649
Số người đang xem: 1453