TIN HOẠT ĐỘNG VKSND ĐỊA PHƯƠNG       Ngày 29/08/2018


Tin hoạt động VKSND địa phương

Cao Bằng – Hà Nam – Sóc Trăng

Tin hoạt động VKSND địa phương ngày 29/8/2018 gồm những nội dung chính sau: VKSND thành phố Cao Bằng kiểm sát trực tiếp tại Nhà tạm giữ và Cơ quan thi hành án hình sự Công an thành phố; Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Hà Nam làm việc với Ban cán sự đảng VKSND tỉnh về việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp trong 6 tháng đầu năm 2018; VKSND thị xã Vĩnh Châu tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Sửa đổi lề lối làm việc hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân trong giải quyết công việc của cơ quan”...

VKSND thành phố Cao Bằng: Ngày 28/8/2018, VKSND thành phố Cao Bằng phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án nhân dân  cùng cấp tiến hành kiểm sát trực tiếp tại Nhà tạm giữ và Cơ quan thi hành án hình sự Công an thành phố Cao Bằng.

Đoàn công tác đã trực tiếp kiểm sát hồ sơ, sổ sách và kiểm tra các buồng tạm giữ, tạm giam; gặp và hỏi người đang bị tạm giữ, tạm giam. Kết quả kiểm sát cho thấy: Nhà tạm giữ Công an thành phố Cao Bằng đã thực hiện đúng quy định trong việc mở sổ, lập và quản lý hồ sơ tạm giữ, tạm giam theo quy định; không xảy ra các trường hợp giam, giữ người quá hạn quy định; việc quản lý, theo dõi người bị bắt tạm giữ, tạm giam được ghi chép đầy đủ hàng ngày; không để xảy ra các trường hợp trốn, phạm tội mới hoặc vi phạm nội quy phải xử lý kỷ luật; thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người bị tạm giữ, tạm giam và người chấp hành án phạt tù như chế độ ăn, mặc và cấp phát tư trang, chế độ ở, sinh hoạt, khám chữa bệnh và chăm sóc y tế… Đoàn công tác cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong công tác này của Nhà tạm giữ.

Đại diện Cơ quan thi hành án hình sự

Công an thành phố Cao Bằng báo cáo kết quả công tác

Đối với công tác thi hành án hình sự, Cơ quan thi hành án hình sự đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định; có kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ đối với Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc thi hành án phạt cải tạo không giam giữ và án treo theo quy định; thực hiện tốt công tác quản lý người chấp hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ…

Bên cạnh những kết quả đạt được, Cơ quan thi hành án hình sự vẫn còn một số vi phạm như: Chưa hướng dẫn UBND phường rà soát lập hồ sơ đề nghị rút ngắn thời gian thử thách đối với người chấp hành án treo khi có đủ điều kiện; biên bản bàn giao trong hồ sơ thi hành án treo không ghi đầy đủ theo mẫu quy định tại Thông tư 63/2011/TT-BCA ngày 7/9/2011; trong hồ sơ án phạt quản chế thiếu bản nhận xét quá trình chấp hành án tại địa phương của UBND phường.

 Kết thúc cuộc kiểm sát, đoàn công tác đã ban hành kết luận yêu cầu Trưởng nhà tạm giữ và Thủ trưởng Cơ quan thi hành án hình sự Công an thành phố Cao Bằng tiếp tục phát huy những ưu điểm, khắc phục những vi phạm, tồn tại để công tác tạm giữ, tạm giam và công tác thi hành án hình sự trên địa bàn thành phố Cao Bằng thực hiện đúng quy định của pháp luật.

VKSND tỉnh Hà Nam:

*Ngày 27/8/2018, Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Hà Nam có buổi làm việc với Ban cán sự đảng VKSND tỉnh về việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp trong 6 tháng đầu năm 2018 và khắc phục những tồn tại, hạn chế theo kiến nghị của Đoàn công tác Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương năm 2017.

Đồng chí Lê Văn Quyết, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy,

 Phó Trưởng Ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh phát biểu

Kết quả làm việc cho thấy: Ban cán sự đảng VKSND tỉnh đã quán triệt, triển khai đến Viện kiểm sát hai cấp thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, địa phương và của Ngành về nhiệm vụ cải cách tư pháp trong tình hình mới. Sáu tháng đầu năm 2018, chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp được nâng cao, đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra; không để xảy ra oan sai, không bỏ lọt tội phạm; chủ động ban hành nhiều kiến nghị, kháng nghị yêu cầu các cơ quan hữu quan khắc phục vi phạm và phòng ngừa vi phạm, tội phạm. Tổ chức bộ máy được kiện toàn, cơ sở vật chất được nâng cao, đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên ngày càng vững mạnh về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu của tiến trình cải cách tư pháp. Công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các cơ quan tư pháp ở địa phương thường xuyên được củng cố và giữ vững, bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị địa phương.

Bên cạnh đó, Ban cán sự đảng VKSND tỉnh chỉ đạo Viện kiểm sát hai cấp áp dụng nhiều giải pháp đồng bộ nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế mà Đoàn công tác Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương đã chỉ ra, chất lượng công tác được cải thiện rõ rệt. Ban cán sự đảng VKSND tỉnh cũng nêu ra một số kiến nghị đối với Ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách tư pháp trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lê Văn Quyết, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh đánh giá cao những kết quả VKSND tỉnh đạt được trong việc thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2018 như: Khắc phục cơ bản những nội dung kiến nghị mà Đoàn công tác Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương chỉ ra; công tác tham mưu ban hành văn bản chỉ đạo về cải cách tư pháp, công tác triển khai thi hành các đạo luật mới về tư pháp được thực hiện hiệu quả; công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp được nâng lên, cho thấy quyết tâm cao của Ban cán sự đảng VKSND tỉnh trong việc chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp.

Thay mặt Ban cán sự đảng, lãnh đạo VKSND tỉnh, đồng chí Viện trưởng Nguyễn Ngọc Tuyến tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đồng chí trong Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh. Đồng thời đề nghị Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp đối với các cơ quan tư pháp trên địa bàn tỉnh nói chung, VKSND tỉnh nói riêng để thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác cải cách tư pháp trong thời gian tới.

 *Vừa qua, VKSND tỉnh Hà Nam đã tiến hành nghiên cứu hồ sơ, xét đề nghị của 44 trường hợp phạm nhân có đơn xin tha tù trước thời hạn có điều kiện (trong đó có 39 phạm nhân đang chấp hành án tại Trại giam Nam Hà thuộc Tổng cục VIII Bộ Công an và 5 phạm nhân đang chấp hành án tại Trại tạm giam Công an tỉnh).

Qua nghiên cứu hồ sơ, VKSND tỉnh nhất trí xét tha tù trước thời hạn có điều kiện cho 42 phạm nhân. Đây đều là những phạm nhân có đủ điều kiện như: Đã được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, phạm tội lần đầu, có nơi cư trú rõ ràng, đã chấp hành xong hình phạt bổ sung, chấp hành được ít nhất một phần hai mức phạt tù có thời hạn và đặc biệt có ý thức cải tạo tốt. Có 2 trường hợp phạm nhân không đủ điều kiện do đã hết thời hạn chấp hành án phạt tù trong thời gian chờ xét tha tù nên VKSND tỉnh không nhất trí. Quan điểm của Viện kiểm sát được Hội đồng xét tha tù trước thời hạn đồng tình, nhất trí cao.

Dịp xét tha tù trước thời hạn có điều kiện là cơ hội cho 42 phạm nhân được sớm đoàn tụ với gia đình, sống có ích cho xã hội. Đồng thời cũng là động lực cho các phạm nhân khác tích cực lao động, rèn luyện, cải tạo tốt trong quá trình chấp hành án để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

VKSND tỉnh Sóc Trăng:

 * Ngày 27/8/2018, Chi bộ VKSND thị xã Vĩnh Châu tổ chức sinh hoạt chuyên đề  “Sửa đổi lề lối làm việc, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân trong giải quyết công việc của cơ quan”. Tham gia buổi sinh hoạt có cấp ủy Chi bộ cùng toàn thể đảng viên, công chức và người lao động trong đơn vị.

Toàn cảnh buổi sinh hoạt chuyên đề

Tại buổi sinh hoạt, cán bộ, đảng viên tập trung thảo luận những nội dung cơ bản của việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh về sửa đổi lề lối làm việc, trong đó đòi hỏi người cán bộ, đảng viên phải rèn luyện phương pháp, tác phong làm việc khoa học, hiệu quả, tích cực rèn luyện phong cách tư duy khoa học, đề cao ý thức dân chủ, đoàn kết và kỷ luật. Đồng thời, các đồng chí cũng tập trung thảo luận về mối quan hệ của sửa đổi lề lối làm việc gắn với thực hiện chủ đề đột phá của đơn vị trong năm 2018 là  “Tự giác – Trách nhiệm – Chất lượng – Hiệu quả”.

Buổi sinh hoạt chuyên đề diễn ra trong không khí sôi nổi với tinh thần trao đổi, góp ý thẳng thắn giữa đảng viên và quần chúng tại đơn vị. Thông qua buổi sinh hoạt, mỗi đồng chí tự rút ra những bài học cần thiết để sửa đổi lề lối làm việc và nâng cao ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của bản thân, xây dựng hình ảnh người cán bộ Kiểm sát “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”, người đảng viên “Trung với nước, hiếu với dân, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”.

* Vừa qua, VKSND thành phố Sóc Trăng phối hợp với Phòng 12 Viện VKSND tỉnh tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, thụ lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Sóc Trăng. Qua công tác kiểm sát nhận thấy, Cơ quan Cảnh sát điều tra thực hiện tương đối đầy đủ các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự và các văn bản hướng dẫn có liên quan trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo; hồ sơ giải quyết được lập, lưu trữ riêng; sổ được ghi chép đầy đủ, đúng cột mục quy định. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, Cơ quan Cảnh sát điều tra còn một số hạn chế cần sớm khắc phục nhằm nâng cao hơn nữa công tác tiếp nhận, thụ lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Đồng chí Phan Văn Tùng, Viện trưởng

VKSND thành phố Sóc Trăng công bố quyết định kiểm sát

 Thay mặt Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Sóc Trăng, đồng chí Lê Thanh Tùng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra tiếp thu những nội dung kết luận của đoàn, đồng thời cam kết sẽ tổ chức rút kinh nghiệm, tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành để công tác tiếp nhận, thụ lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo đảm bảo đúng quy định pháp luật trong thời gian tới.

Hồng Quyên

(tổng hợp)


Ý KIẾN BẠN ĐỌC


Họ và tên
Nội dung góp ý
Mã xác thực :                     


CÁC TIN LIÊN QUAN ĐÃ ĐĂNG

Bổ nhiệm Phó Viện trưởng VKSND các tỉnh Bến Tre, Cà Mau

Tin hoạt động VKSND địa phương Bắc Ninh – Hải Dương – Quảng Trị – Phú Yên – Bạc Liêu

Tin hoạt động VKSND địa phương Hà Giang – Điện Biên – Cao Bằng – Gia Lai

Tin hoạt động VKSND địa phương Lào Cai – Hà Tĩnh – Bình Định

Tin hoạt động VKSND địa phương Sơn La – Quảng Trị

Tin hoạt động VKSND địa phương Quảng Nam – Bình Thuận

Tin hoạt động VKSND địa phương Hải Dương – Hòa Bình – Sóc Trăng

Tin hoạt động VKSND địa phương Cao Bằng – Bắc Giang – Hải Dương – Sóc Trăng

Tin hoạt động VKSND địa phương Vĩnh Phúc – Nghệ An – Đà Nẵng – Sóc Trăng

Tin hoạt động VKSND địa phương Cao Bằng – Hòa Bình – Nghệ An – Sóc Trăng

Số lần truy nhập 41875514
Số người đang xem: 1473