TIN HOẠT ĐỘNG VKSND TỐI CAO       Ngày 04/09/2018


 

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết

Hội nghị TW 7 khóa XII của Ban Chấp hành Đảng bộ VKSND tối cao

Căn cứ Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Kế hoạch số 126-KH/ĐU ngày 22/6/2018 của Đảng ủy VKSND tối cao về tổ chức, học tập quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết, ngày 24/8/2018, Ban Chấp hành Đảng bộ VKSND tối cao xây dựng Chương trình hành động số 167-CTr/ĐU thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII.

Mục đích, yêu cầu

- Nhằm cụ thể hóa quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp được Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII đề ra cho phù hợp với điều kiện, đặc điểm của Đảng bộ VKSND tối cao và các cấp ủy đảng trực thuộc.

- Việc xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình hành động cần tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu đã xác định trong Nghị quyết, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, khắc phục, giải quyết những hạn chế, yếu kém.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược của Ngành phải có phẩm chất, năng lực uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đủ về số lượng, có chất lượng và cơ cấu phù hợp, bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ.

- Thực hiện tốt chủ trương cải cách chính sách BHXH thực sự là trụ cột của hệ thống an sinh xã hội.

Nhiệm vụ chung trong toàn Đảng bộ

- Cấp ủy các cấp trong toàn Đảng bộ chủ động, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII; kịp thời cụ thể hóa, bổ sung nhiệm vụ, giải pháp thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII vào chương trình công tác toàn khóa, hằng năm ngay từ năm 2018; tăng cường chỉ đạo và kiểm tra, giám sát việc xây dựng kế hoạch hành động cá nhân của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị (bí thư chi bộ, vụ trưởng và tương đương trở lên) phù hợp với chức trách, nhiệm vụ chính trị được giao.

- Phối hợp với Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Viện chỉ đạo các cấp ủy, đơn vị tiếp tục rà soát, đánh giá thực trạng về chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động gắn với vị trí việc làm; phối hợp với đơn vị chức năng, chủ động rà soát, đề xuất sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả; bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đúng người, đúng việc; làm tốt công tác quy hoạch thông qua nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức, phát hiện hướng phát triển của cán bộ, công chức, viên chức để tạo nguồn bổ sung cho các chức vụ lãnh đạo, quản lý và các chức danh tư pháp trong ngành Kiểm sát.

- Đề xuất thể chế hóa các chủ trương của Đảng về chính sách tiền lương để đạt hiệu quả, hiệu lực công việc cao. Chính sách tiền lương phải phù hợp với vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo và đặc thù của ngành Kiểm sát.

- Cấp ủy lãnh đạo các tổ chức đoàn thể thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chính sách bảo hiểm xã hội theo quan điểm chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương 7 tại Nghị quyết số 28-NQ/TW khóa XII và của pháp luật sau khi được thể chế hóa.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền của các cấp ủy, của Báo Bảo vệ pháp luật, Tạp chí Kiểm sát, Trang tin điện tử của VKSND tối cao về các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII nhằm tạo sự thống nhất, đồng thuận cao của cán bộ, Đảng viên, Đoàn viên, người lao động trong toàn Đảng bộ; chủ động, phát hiện kịp thời, đấu tranh phản bác các luận điệu, quan điểm sai trái, thù địch; bảo vệ những quan điểm, chủ trương mới của Đảng về công tác cán bộ, chế độ chính sách tiền lương, chế độ bảo hiểm xã hội và an sinh xã hội.

Các giải pháp cụ thể

Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ VKSND tối cao đã đề ra các giải pháp chỉ đạo tập trung nhiên cứu, tổ chức thực hiện nội dung Nghị quyết số 26-NQ/TW về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27-NQ/TW về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”; Nghị quyết số 28-NQ/TW về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.”      

Xem toàn văn Chương trình hành động số 167-CTr/ĐU tại đây.

Thanh Hằng

(Giới thiệu)

 


Ý KIẾN BẠN ĐỌC


Họ và tên
Nội dung góp ý
Mã xác thực :                     


CÁC TIN LIÊN QUAN ĐÃ ĐĂNG

Công bố Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng Thanh tra VKSND tối cao

Văn phòng VKSND tối cao tổ chức Lễ trao Huân chương Lao động hạng Ba

Hội thảo Luật tương trợ tư pháp năm 2007

Viện kiểm sát nhân dân tối cao tập huấn công tác công đoàn, nữ công

Tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm toàn quốc tại tỉnh Bình Dương

Khoá học về Chiến lược phòng, chống tham nhũng của Singapore

Kết quả chuyến công tác của Phó Viện trưởng VKSND tối cao Trần Công Phàn tại Bru-nây

Công bố, trao Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Vụ 10 VKSND tối cao

Văn phòng VKSND tối cao triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2018

Lễ ký Quy định phối hợp giữa Vụ 3 VKSND tối cao với Cục điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan

Số lần truy nhập 47113500
Số người đang xem: 327