CÔNG TÁC KIỂM SÁT       Ngày 26/09/2018


 

Thông báo rút kinh nghiệm về việc hủy

Quyết định không mở thủ tục phá sản của Tòa án địa phương

Qua công tác kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong quá trình giải quyết phá sản đối với vụ việc xem xét lại Quyết định không mở thủ tục phá sản của Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Q bị cấp phúc thẩm hủy, VKSND cấp cao tại Đà Nẵng ra thông báo số 26/TB-VC2-V3 tới VKSND các tỉnh, thành phố trong khu vực rút kinh nghiệm chung trong quá trình giải quyết các vụ án tương tự.

Nội dung vụ việc: Công ty TNHH Du lịch sinh thái biển H.A là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4000469504 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Q cấp lần đầu ngày 20/6/2007 đã được thay đổi lần thứ 4 ngày 17/1/2017, có trụ sở tại lô 1056, đường Âu Cơ, phường Cửa Đại, thành phố H, với vốn điều lệ 25.219.725.000 đồng. Thành viên góp vốn gồm: Công ty cổ phần B.H.A nắm giữ 25% vốn điều lệ, Công ty B.I.A nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ 75% vốn điều lệ.

Để thực hiện Dự án khu Du lịch sinh thái biển H tại phường Cửa Đại, thị xã H, tỉnh Q, Công ty B.H.A đã ký kết mua bán cổ phần với 42 cá nhân (mua căn hộ B.V của công ty) với số tiền 88.576.842.181 đồng. Bà Đặng Thị Kim N là một trong 42 người mua cổ phần của Công ty cổ phần B.H.A đối với căn hộ B.V số 11 của dự án với số tiền 3.793.655.625 đồng.

Năm 2015, Công ty Sinh thái biển H.A và Công ty cổ phần B.H.A và bà N cùng những người mua ký Hợp đồng đối trừ nợ. Theo hợp đồng đối trừ nợ, khoản tiền 3.793.655.625 đồng mà bà N đã thanh toán cho Công ty B.H.A cung như khoản tiền đã thanh toán của các nhà đầu tư khác đã được Công ty B.H.A sử dụng vào việc cung cấp khoản vay cho Công ty Sinh thái biển H.A. Do đó, các bên đi tới thống nhất việc đối trừ nợ.

Đến ngày 26/5/2017, bà N đã gửi thư yêu cầu thanh toán số tiền 3.793.655.625 đồng vì hơn 02 năm Công ty Sinh thái biển H.A không thực hiện hợp đồng đã ký kết cũng như không thanh toán lại số tiền nợ bà N.

Ngày 29/9/2017, bà Đặng Thị Kim N có đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với Công ty Sinh thái biển H.A.

Quá trình tố tụng: Ngày 12/10/2017, TAND tỉnh Q đã thụ lý vụ án phá sản sơ thẩm số 02/2017/PS-TLTA. Ngày 12/01/2018, TAND tỉnh Q ban hành Quyết định không mở thủ tục phá sản số 01/2018/KMTTPS với lý do chưa đủ căn cứ xác định bà N là chủ nợ của Công ty Sinh thái biển H.A.

Ngày 24/1/2018, bà Đặng Thị Kim N có đơn đề nghị TAND cấp cao tại Đ.N xem xét lại Quyết định không mở thủ tục phá sản của TAND tỉnh Q.

Ngày 25/1/2018, VKSND tỉnh Q có Quyết định số 01/QĐ-VKS-PS kháng nghị đối với Quyết định không mở thủ tục phá sản số 01/2018/KMTTPS ngày 12/1/2018 của TAND tỉnh Q, đề nghị TAND cấp cao tại Đ.N căn cứ điểm b, khoản 7, Điều 44 Luật Phá sản hủy Quyết định không mở thủ tục phá sản số 01/2018/KMTTPS ngày 12/1/2018 của TAND tỉnh Q và giao hồ sơ cho TAND tỉnh Q giải quyết lại theo quy định của Luật Phá sản.

Ngày 19/6/2018, TAND cấp cao tại Đ.N có Quyết định số 05/2018/QĐ-PT căn cứ khoản 7 Điều 44 Luật Phá sản chấp nhận đơn đề nghị xem xét lại Quyết định không mở thủ tục phá sản của bà Đặng Thị Kim N đối với Quyết định không mở thủ tục phá sản số 01/2018/KMTTPS ngày 12/1/2018 của TAND tỉnh Q. TAND cấp cao tại Đ.N hủy Quyết định không mở thủ tục phá sản số 01/2018/KMTTPS ngày 12/1/2018 của TAND tỉnh Q và giao hồ sơ cho TAND tỉnh Q xem xét ra Quyết định mở thủ tục phá sản.

Những vấn đề cần rút kinh nghiệm: Theo nội dung Hợp đồng mua bán bà N ký với Công ty cổ phần B.H.A ngày 30/6/2010, bà N bỏ tiền mua cổ phần để gián tiếp sở hữu căn hộ tại Khu nghỉ dưỡng ven biển Cửa Đại thành phố H, tỉnh Q. Điều 6 Hợp đồng đối trừ nợ mà bà N ký ngày 09/12/2015 thể hiện các bên cam kết không đơn phương chấm dứt hợp đồng, mà phải có trách nhiệm tích cực thực hiện chuyển đổi loại hình từ Công ty TNHH sang Công ty cổ phần để bà N sở hữu cổ phần tại Công ty mới. Tuy nhiên, theo Điều 2 Hợp đồng đối từ nợ, các bên cam kết: “Bằng văn bản này, H.A.H, B.H.A và bà N đồng ý xác nhận khoản thanh toán có giá trị bằng 3.793.655.625 VNĐ tương đương với 190,228 đô la Mỹ là khoản nợ của H.A.H với và Nhung”. B.H.A, H.A.H và bà N đang tiến hành các thủ tục để ghi nhận khoản thanh toán là phần vốn góp cổ phần của bà N vào H.A.H (“Thủ tục công nhận”). Trong thời gian thủ tục công nhận chưa hoàn tất hoặc trong trường hợp công nhận không thực hiện được bởi bất cứ lý do nào, khoản thanh toán sẽ luôn được coi là khoản nợ của H.A.H đối với bà N.

Sau khi ký các hợp đồng đối trừ nợ với 42 nhà đầu tư, từ năm 2015 đến năm 2017, Dự án khu Du lịch sinh thái biển H.A không được chủ đầu tư tiếp tục thực hiện dự án theo tiến độ đã ký kết trong hợp đồng do Công ty TNHH Du lịch sinh thái biển H.A còn nợ các chủ nợ, nợ thuế, nợ 42 nhà đầu tư và Công ty B.I.A số tiền rất lớn nên đã bàn giao toàn bộ tài sản cho Cục Thi hành án dân sự tỉnh Q kê biên, xử lý thi hành án.

Theo cung cấp của Cục Thuế tỉnh Q đến ngày 13/4/2017, Công ty TNHH Du lịch sinh thái biển H.A còn nợ thuế số tiền 2.743.063.455 đồng. Tại 05 Quyết định, Bản án của TAND thành phố H có hiệu lực pháp luật tính đến tháng 9/2017, Công ty TNHH Du lịch sinh thái biển H.A phải thi hành án tổng số tiền 19.139.258.560 đồng và Cục Thi hành án dân sự tỉnh Q đã ra các quyết định thi hành án. Như vậy, tính đến tháng 9/2017, Công ty TNHH Du lịch sinh thái biển H.A nợ các đối tác và nợ thuế với tổng số tiền 21.882.322.015 đồng.

Theo Công văn số 544/CTHADS-KTr ngày 07/7/2017 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Q, Công ty TNHH Du lịch sinh thái biển H.A đã tự nguyện giao toàn bộ tài sản (vật kiến trúc, công trình xây dựng gắn liền trên đất tọa lạc tại Lô 1056 đường Âu Cơ, phường Cửa Đại, thành phố H.A) để Cục Thi hành án dân sự tỉnh Q kê biên, xử lý thi hành án. Theo Chứng minh thẩm định do Công ty cổ phần Thẩm định giá B.V- Chi nhánh Đ.N tiến hành vào tháng 9/2017, toàn bộ tài sản của Dự án H.A.H được định giá là 40.681.037.923 đồng. Cục Thi hành án dân sự tỉnh Q đã thông báo bán đấu giá với mức giá khởi điểm 40.681.037.923 đồng.

Như vậy, tính đến tháng 9/2017, Công ty TNHH Du lịch sinh thái biển H.A nợ các đối tác và nợ thuế với số tiền lến tới 21.882.322.015 đồng, chưa tính số tiền nợ 42 nhà đầu tư 88.576.842.181 đồng trong khi kết quả thẩm định định giá thì tổng giá trị tài sản của Công ty TNHH Du lịch sinh thái biển H.A là 40.681.037.923 đồng và Công ty cũng đã bàn giao toàn bộ tài sản cho cơ quan thi hành án dân sự tỉnh Q kê biên, xử lý thi hành án nên đủ cơ sở xác định Công ty TNHH Du lịch sinh thái biển H.A đã mất khả năng thanh toán.

Từ những phân tích trên, thấy rằng: Có đủ cơ sở xác định bà N là chủ nợ của Công ty TNHH Du lịch sinh thái biển H.A nên việc TAND tỉnh Q không chấp nhận đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của bà N đối với Công ty TNHH Du lịch sinh thái biển H.A là không đúng, mà cần căn cứ khoản 2 Điều 42 Luật Phá sản để mở thủ tục phá sản để mở thủ tục phá sản đối với Công ty TNHH Du lịch sinh thái biển H.A. Do đó, TAND cấp cao tại Đ.N chấp nhận đơn đề nghị xem xét lại Quyết định không mở thủ tục phá sản của bà Đặng Thị Kim N đối với Quyết định không mở thủ tục phá sản số 01/2018/KMTTPS ngày 12/1/2018 của TAND tỉnh Q, hủy Quyết định không mở thủ tục phá sản số 01/2018/KMTTPS ngày 12/1/2018 của TAND tỉnh Q và giao hồ sơ cho TAND tỉnh Q xem xét ra Quyết định mở thủ tục phá sản.

VKSND tỉnh Q đã làm tốt công tác kiểm sát việc giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp, phát hiện vi phạm của Tòa án cấp sơ thẩm và kịp thời kháng nghị.   


Thanh Hằng

(Tổng hợp)

 

 

 


Ý KIẾN BẠN ĐỌC


Họ và tên
Nội dung góp ý
Mã xác thực :                     


CÁC TIN LIÊN QUAN ĐÃ ĐĂNG

Vai trò, trách nhiệm của Kiểm sát viên đối với phúc cung bị can trong giai đoạn truy tố

Có cần tước giấy phép lái xe trong vụ án vi phạm giao thông đường bộ?

Vai trò bảo vệ quyền con người, quyền công dân của VKSND theo BLTTDS năm 2015

Thông báo rút kinh nghiệm vụ án “tranh chấp xác định phần quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất thời kỳ hôn nhân”

Kiểm sát thông báo trả lại đơn khởi kiện và việc thụ lý vụ án hành chính

Thông báo rút kinh nghiệm kiểm sát giải quyết vụ án “tranh chấp thành viên Công ty”

Giải pháp tăng cường trách nhiệm, tính chủ động của Kiểm sát viên trong giải quyết án hình sự

Một số sai lầm cần tránh khi đề ra bản yêu cầu điều tra

Thông báo rút kinh nghiệm vụ án tranh chấp về yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu giữa ngân hàng E và Phòng công chứng

Một số lưu ý khi khám nghiệm hiện trường tai nạn giao thông đường bộ xảy ra ban đêm

Số lần truy nhập 44735115
Số người đang xem: 1730