TIN HOẠT ĐỘNG VKSND ĐỊA PHƯƠNG       Ngày 24/10/2018


 

Tin hoạt động VKSND địa phương

Bắc Ninh – Quảng Trị  – Tiền Giang

 

Tin hoạt động VKSND địa phương ngày 24/10/2018 gồm những nội dung chính sau: VKSND tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị tập huấn công tác văn thư, lưu trữ; VKSND tỉnh Quảng Trị ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng tổng hợp – Thống kê tội phạm và công nghệ thông tin; VKSND huyện Gò Công Đông kiến nghị áp dụng các biện pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật.

VKSND tỉnh Bắc Ninh: Ngày 23/10/2018, VKSND tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị tập huấn công tác văn thư, lưu trữ cho cán bộ, công chức làm công tác văn thư, lưu trữ tại VKSND hai cấp. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hải Trâm,Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh Bắc Ninh; đồng chí Bùi Xuân Ngọc, Phó Chánh Văn phòng VKSND tối cao; Viện trưởng VKSND cấp huyện và các cán bộ làm công tác văn thư, lưu trữ.

Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Viện trưởng VKSND tỉnh Bắc Ninh

phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Viện trưởng VKSND tỉnh nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác văn thư, lưu trữ đối với ngành Kiểm sát, giúp cán bộ, công chức giải quyết, xử lý nhanh chóng công việc cũng như tham mưu đầy đủ và có hiệu quả cho lãnh đạo đơn vị trong quá trình thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với lĩnh vực văn thư, lưu trữ.

Toàn cảnh hội nghị tập huấn

Tại hội nghị, đồng chí Bùi Xuân Ngọc, Phó Chánh Văn phòng VKSND tối cao trình bày các nội dung về công tác văn thư, lưu trữ, Quy chế công tác văn thư, lưu trữ ngành Kiểm sát nhân dân và các văn bản có liên quan; đồng chí Phạm Thị Lan Hương, Trưởng phòng Lưu trữ, Văn phòng VKSND tối cao giới thiệu về quy trình chỉnh lý hồ sơ, tài liệu và quy trình tiêu hủy hồ sơ, tài liệu lưu trữ.
Việc tổ chức hội nghị tập huấn giúp cán bộ, công chức làm công tác văn thư, lưu trữ tại Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Bắc Ninh cập nhật những văn bản mới, khắc phục những thiếu sót trong quá trình làm việc, qua đó hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

VKSND tỉnh Quảng Trị: Ngày 22/10/2018, VKSND tỉnh Quảng Trị ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng tổng hợp - Thống kê tội phạm và công nghệ thông tin.

Quy chế gồm 4 chương, 33 điều quy định về đối tượng, phạm vi điều chỉnh của quy chế, vị trí pháp lý, nguyên tắc làm việc, nhiệm vụ, quyền hạn chung của từng bộ phận trong Văn phòng tổng hợp – Thống kê tội phạm và công nghệ thông tin; nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh Văn phòng, các Phó Chánh Văn phòng, công chức và người lao động trong đơn vị; mối quan hệ giữa Văn phòng tổng hợp - Thống kê tội phạm và công nghệ thông tin với Ban cán sự đảng, lãnh đạo VKSND tỉnh, các đơn vị thuộc VKSND tỉnh và VKSND cấp huyện.

Văn phòng tổng hợp - Thống kê tội phạm và công nghệ thông tin là đơn vị thuộc tổ chức bộ máy của VKSND tỉnh thực hiện chức năng tham mưu và tổ chức thực hiện các hoạt động phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Viện. Do đó, việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng tổng hợp - Thống kê tội phạm và công nghệ thông tin là cơ sở để việc triển khai hoạt động của đơn vị đạt hiệu quả.

VKSND huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang: Trong những năm qua, quán triệt Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới, các cấp uỷ đảng, chính quyền huyện Gò Công Đông đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống tội phạm đạt được những kết quả tích cực. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tuy nhiên, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật trên địa bàn huyện còn diễn biến phức tạp, nhất là hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe con người chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu nguồn tố giác, tin báo về tội phạm phát sinh trên địa bàn huyện.

Xuất phát từ thực tiễn công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiểm sát điều tra và kiểm sát xét xử các vụ án hình sự trên địa bàn huyện, vừa qua, VKSND huyện Gò Công Đông ban hành Kiến nghị số 411/KN-VKS ngày 24/9/2018 đến Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo áp dụng các biện pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật về tội cố ý gây thương tích trên địa bàn huyện. Trong đó có phân tích, đánh giá tính chất, mức độ, hậu quả của tội phạm cố ý gây thương tích, đưa ra nguyên nhân và đề xuất áp dụng một số biện pháp phòng ngừa trong thời gian tới.

Tiếp thu kiến nghị nêu trên, ngày 17/10/2018, Chủ tịch UBND huyện Gò Công Đông Công có Công văn số 2154/UBND về việc áp dụng các biện pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật, trong đó chỉ đạo Trưởng Công an, Đài truyền thanh – truyền hình huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật.

Hồng Quyên

(tổng hợp)

 


Ý KIẾN BẠN ĐỌC


Họ và tên
Nội dung góp ý
Mã xác thực :                     


CÁC TIN LIÊN QUAN ĐÃ ĐĂNG

Tin hoạt động VKSND địa phương Sơn La – Quảng Bình – Quảng Ngãi

Tin hoạt động VKSND địa phương Hà Giang – Hà Tĩnh – Tiền Giang

Tin hoạt động VKSND địa phương Bắc Ninh – Hòa Bình – Quảng Trị - Tiền Giang

Tin hoạt động VKSND địa phương Hà Giang – Hòa Bình – Gia Lai – Tây Ninh – Kiên Giang

Tin hoạt động VKSND địa phương Sơn La – Hà Tĩnh – Phú Yên

Kết quả công tác kiểm sát 9 tháng năm 2018 của VKSND tỉnh Thanh Hóa

Tin hoạt động VKSND địa phương Hà Giang – Vĩnh Phúc – Hải Dương – Quảng Trị - Tiền Giang

Tin hoạt động VKSND địa phương Cao Bằng – Quảng Trị

Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện và ký kết các quy chế, quy định phối hợp giữa các cơ quan trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Bố nhiệm Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Bắc Giang

Số lần truy nhập 41875771
Số người đang xem: 1349