TIN TỔNG HỢP       Ngày 25/10/2018


 

Quy tắc đạo đức nghề nghiệp đấu giá viên

Ngày 16/10/2018, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 14/2018/TT-BTP ban hành Quy tắc đạo đức nghề nghiệp đấu giá viên (kèm theo Quy tắc đạo đức nghề nghiệp đấu giá viên). Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 /12/ 2018.

Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức

Đấu giá viên có nghĩa vụ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, người mua được tài sản đấu giá, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức liên quan.

Nguyên tắc hành nghề đấu giá viên

Trong hoạt động hành nghề, đấu giá viên phải tuân thủ những nguyên tắc sau đây:

- Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật, không trái đạo đức xã hội.

- Bảo đảm tính độc lập, trung thực, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan khi thực hiện đấu giá, không vì bất kỳ lý do nào mà làm ảnh hưởng đến kết quả đấu giá tài sản.

- Trực tiếp điều hành cuộc đấu giá tài sản, chịu trách nhiệm trước pháp luật, tổ chức đấu giá tài sản về cuộc đấu giá do mình thực hiện, bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật.

- Tuân thủ các quy định của Quy tắc đạo đức nghề nghiệp đấu giá viên này và Điều lệ của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của đấu giá viên mà mình là thành viên.

Tôn trọng, bảo vệ uy tín nghề nghiệp

- Đấu giá viên có trách nhiệm coi trọng, giữ gìn uy tín nghề nghiệp, không được có hành vi làm tổn hại đến uy tín của tổ chức đấu giá tài sản nơi mình làm việc, danh dự, uy tín của nghề đấu giá.

- Đấu giá viên phải ứng xử văn minh, lịch sự trong hoạt động hành nghề đấu giá.

Rèn luyện, tu dưỡng bản thân

Đấu giá viên phải không ngừng trau dồi đạo đức, nâng cao kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ, tích cực tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và nỗ lực học hỏi để nâng cao chất lượng công việc, đạo đức nghề nghiệp, tính chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa của hoạt động đấu giá tài sản.

Trách nhiệm nghề nghiệp

- Đấu giá viên không được lợi dụng danh nghĩa đấu giá viên để trục lợi.

- Đấu giá viên phải tận tâm và có trách nhiệm với công việc, phát huy năng lực, sử dụng kiến thức chuyên môn, các kỹ năng nghiệp vụ để bảo đảm thực hiện đấu giá tài sản hiệu quả và đúng quy định của pháp luật.

- Đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá có nghĩa vụ nghiên cứu kỹ các quy định của pháp luật, tài liệu liên quan đến tài sản đấu giá, trình tự, thủ tục đấu giá, lập và hoàn thiện hồ sơ đấu giá tài sản, điều hành cuộc đấu giá theo đúng quy định pháp luật. Sau khi cuộc đấu giá kết thúc, đấu giá viên bàn giao đầy đủ hồ sơ đấu giá cho tổ chức đấu giá tài sản để lưu trữ theo quy định của pháp luật.

- Đấu giá viên có nghĩa vụ bảo mật thông tin theo quy định của pháp luật và theo thỏa thuận với các bên tham gia đấu giá, không được sử dụng thông tin biết được từ việc thực hiện đấu giá tài sản để phục vụ lợi ích cá nhân.

Quan hệ với người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, tổ chức đấu giá tài sản, đồng nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của đấu giá viên, người tập sự hành nghề đấu giá, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan được quy định cụ thể tại Chương 2, 3 của Thông tư này.

Xem toàn văn Thông tư số 14/2018/TT-BTP tại đây.

Thanh Hằng

(Giới thiệu)

 

 


Ý KIẾN BẠN ĐỌC


Họ và tên
Nội dung góp ý
Mã xác thực :                     


CÁC TIN LIÊN QUAN ĐÃ ĐĂNG

Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Chủ tịch nước tuyên thệ nhậm chức

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Đại biểu Quốc hội viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước khai mạc Kỳ họp thứ 6 của Quốc hội

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá XIV

Các trường hợp không đủ tiêu chuẩn và không được miễn tập sự hành nghề Luật sư

Khai mạc Hội thao chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về nhân sự cấp cao tại phiên họp 28

Tiếp tục củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao năng lực nội tại và tính tự chủ của nền kinh tế

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý

Tăng mức xử phạt đối với hành vi vi phạm pháp luật trong kinh doanh đa cấp

Số lần truy nhập 41875486
Số người đang xem: 1461