TIN TỔNG HỢP       Ngày 02/11/2018


Một số quy định mới về hợp đồng lao động được sửa đổi, bổ sung 

tại Nghị định số 148/2018/NĐ-CP

Ngày 24/10/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 148/2018/NĐ-CP sđổi, bổ sung mt số điu ca Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ca Chính phủ quy định chi tiết và hướng dn thi hành mt số ni dung ca Bộ lut Lao động. Nghị định số 148/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/12/2018.

Nghị định số 148/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điểm đáng chú ý sau:

Sđổi quy định về người giao kết hđồng ti khon 1 Điu 3

Người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sửdụng lao động là người thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Người đại diện theo pháp luật quy định tại điều lệ của doanh nghiệp, hợp tác xã;

b) Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật;

c) Người được các thành viên của hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân ủy quyền làm người đại diện theo quy định của pháp luật;

d) Cá nhân trực tiếp sử dụng lao động;

e) Người được người đại diện theo pháp luật quy định tại Điểm a hoặc người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức quy định tại điểm b khoản 1 điều 3 Nghị định số 148/NĐ-CP ủy quyền bằng văn bản về việc giao kết hợp đồng lao động.

Sđổi về ni dung hđồng lao động khon 6,7,8,9 Điu 4

- Chế độ nâng bậc, nâng lương: Theo nội dung thỏa thuận của hai bên về điều kiện, thời gian, mức tiền lương sau khi nâng bậc, nâng lương hoặc thỏa thuận thực hiện theo quy chế của người sử dụng lao động, thỏa ước lao động tập thể.

- Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi: Theo nội dung thỏa thuận của hai bên hoặc thỏa thuận thực hiện theo nội quy lao động, quy chế của người sử dụng lao động, thỏa ước lao động tập thể và theo quy định của pháp luật.

- Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động: Theo nội quy lao động, quy chế của người sử dụng lao động, thỏa ước lao động tập thể và theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

- Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế: Theo quy định của pháp luật về lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế.

Sđổi khon 2 Điu 26 

Tiền lương làm căn cứ để trả cho người lao động trong ngày nghỉ hằng năm tại Điều 111; ngày nghỉ hằng năm tăng thêm theo thâm niên làm việc tại Điều 112; ngày nghỉ lễ, tết tại Điều 115 và ngày nghỉ việc riêng có hưởng lương tại khoản 1 Điều 116 của Bộ luật Lao động là tiền lương theo hợp đồng lao động chia cho số ngày làm việc bình thường trong tháng theo quy định của người sử dụng lao động, nhân với số ngày người lao động nghỉ hằng năm, nghỉ hằng năm tăng thêm theo thâm niên làm việc, nghỉ lễ, tết, nghỉ việc riêng có hưởng lương.

Xem chi tiết Nghị định số 148/2018/NĐ-CP tại đây.

Thành Luân


Ý KIẾN BẠN ĐỌC


Họ và tên
Nội dung góp ý
Mã xác thực :                     


CÁC TIN LIÊN QUAN ĐÃ ĐĂNG

Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại các Bộ, ngành, địa phương

Tiến hành chất vấn việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội

Ban hành Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế

Công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn

Quy tắc đạo đức nghề nghiệp đấu giá viên

Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Chủ tịch nước tuyên thệ nhậm chức

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Đại biểu Quốc hội viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước khai mạc Kỳ họp thứ 6 của Quốc hội

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá XIV

Các trường hợp không đủ tiêu chuẩn và không được miễn tập sự hành nghề Luật sư

Số lần truy nhập 41875552
Số người đang xem: 1439