TIN TỔNG HỢP       Ngày 07/11/2018


Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Ngày 06/11/2018, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan T.Ư (7-11-1948 - 7-11- 2018). Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và phát biểu ý kiến.

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí: nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng: Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư; Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Trương Thị Mai, Trưởng Ban Dân vận T.Ư; các đồng chí: Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư T.Ư Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch nước; lãnh đạo Đảng ủy Khối qua các thời kỳ, lãnh đạo một số bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước và các đại biểu dự Lễ kỷ niệm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gửi lẵng hoa chúc mừng.

Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Ôn lại truyền thống lịch sử của Đảng bộ Khối các cơ quan T.Ư, đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối nêu rõ, Đảng bộ Khối các cơ quan T.Ư tiền thân là Liên chi cơ quan T.Ư, được thành lập ngày 7-11-1948, tại chiến khu Việt Bắc. Việc thành lập Liên chi cơ quan Trung ương nhằm đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ cách mạng và nguyện vọng của các chi bộ, đảng viên đang sinh hoạt tại các cơ quan Trung ương ở Việt Bắc. Trải qua các thời kỳ, theo yêu cầu của thực tiễn cách mạng, Đảng bộ Khối đã bốn lần được sắp xếp, tổ chức lại. Ngày 11- 4- 2007, Bộ Chính trị khóa X đã quyết định lập Đảng bộ Khối các cơ quan T.Ư trên cơ sở hợp nhất bảy đảng bộ khối. Đây là một chủ trương quan trọng nhằm đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng trong các cơ quan trung ương. Đảng bộ Khối các cơ quan T.Ư hiện nay bao gồm 64 đảng bộ, chi bộ trực thuộc, với 5.469 chi bộ, hơn 60 nghìn đảng viên. Với những thành tích và đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng bộ Khối vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý. Đó là niềm vinh dự, tự hào, là sự cổ vũ, động viên, khích lệ lớn lao đối với thành quả lao động sáng tạo của toàn thể cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, đồng chí Trần Quốc Vượng biểu dương những thành tích Đảng bộ Khối các cơ quan T.Ư đạt được trong 70 năm qua và khẳng định, đây là Đảng bộ lớn, đặc thù, có vai trò, vị trí quan trọng lãnh đạo các tổ chức đảng trực thuộc bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, gắn với xây dựng cơ quan, đoàn thể ở Trung ương vững mạnh. Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đề nghị, thời gian tới, Đảng bộ Khối tiếp tục tăng cường công tác giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng; đặc biệt coi trọng tự phê bình và phê bình, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “ tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong bội bộ; thực hiện tốt quy định của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương .

Đảng bộ Khối cần bám sát các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư để triển khai toàn diện, đồng bộ, sâu sắc công tác xây dựng Đảng, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò lãnh đạo, hạt nhân chính trị của tổ chức Đảng; coi trọng việc đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn việc sinh hoạt chi bộ tại các cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ Khối.

Các cấp ủy đảng trong Đảng bộ cần đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, giữ vững và phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong các cơ quan, đơn vị; chủ động, tích cực hơn nữa phối hợp các đảng, đoàn, ban cán sự, thủ trưởng cơ quan để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác cán bộ và quản lý đảng viên; đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng tác phong công tác khoa học, văn minh, gần dân, kính trọng dân.

Đồng chí Trần Quốc Vượng lưu ý, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương cần tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, cán bộ làm công tác đảng có đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Các cấp ủy cần làm tốt công tác quy hoạch, phát hiện, tuyển chọn, bố trí cán bộ; tăng cường quản lý cán bộ, đảng viên; nhận xét, đánh giá thật chính xác, công tâm, khách quan về cán bộ và đội ngũ cấp ủy; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực trình độ, luôn cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, sống có nghĩa tình, yêu thương đồng chí, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Đảng ủy Khối và các cấp ủy cần chủ động tổ chức triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, Trung ương 7 và Trung ương 8 (khóa XII) một cách đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, với lộ trình phù hợp, quyết liệt, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện đổi mới, sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy Đảng ủy Khối tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Cần sớm rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phù hợp với đặc thù của Đảng bộ Khối, bảo đảm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, phát huy vai trò của các cấp ủy, tổ chức đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đồng thời tiếp tục tổ chức, sắp xếp bộ máy cơ quan chuyên trách của Đảng ủy Khối; làm rõ mô hình tổ chức trực thuộc Đảng ủy Khối và mối quan hệ công tác của Đảng ủy Khối với các tổ chức đảng, cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị.

Các cấp ủy cần bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị để thực hiện tốt công tác kiểm tra; coi trọng công tác kiểm tra, giám sát là nội dung và phương thức lãnh đạo quan trọng của các cấp ủy, góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong Đảng; nâng cao hơn nữa sức chiến đấu, dũng khí trong công tác kiểm tra, không né tránh hoặc làm qua loa, hình thức.

Tại lễ kỷ niệm, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối công bố quyết định khen thưởng 83 cán bộ, đảng viên có thành tích tiêu biểu xuất sắc.

TIỂU PHƯƠNG

(nhandan.com.vn)


Ý KIẾN BẠN ĐỌC


Họ và tên
Nội dung góp ý
Mã xác thực :                     


CÁC TIN LIÊN QUAN ĐÃ ĐĂNG

Tăng mức chi tiếp khách trong nước và khách nước ngoài làm việc tại Việt Nam từ ngày 01/11/2018

Thủ tướng chỉ đạo nhiệm vụ 2 tháng cuối năm, chuẩn bị cho 2019

Một số quy định mới về hợp đồng lao động được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 148/2018/NĐ-CP

Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại các Bộ, ngành, địa phương

Tiến hành chất vấn việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội

Ban hành Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế

Công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn

Quy tắc đạo đức nghề nghiệp đấu giá viên

Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Chủ tịch nước tuyên thệ nhậm chức

Số lần truy nhập 47072000
Số người đang xem: 2708